نوشته شده توسط : vakiel

 

همه ما در زمان تولد احساس ضعف و ناتوانی می‌کنیم و نیاز به مراقبت داریم‌. از دیرباز تا کنون‌‌‌‌‌‌‌ این وظیفه والدین بوده است که از فرزند خود مراقبت کنند. شرع مقدس اسلام و قانون ایران هم والدین را موظف ‌‌می‌داند تا از فرزندان خود مراقبت کنند. در بین والدین با وجود جایگاه والایی که مادر دارد اما پدر حکم ستون و اساس خانواده را دارد. حتی ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص مرد ‌‌می‌داند. به جهت‌‌‌‌‌‌‌ اینکه به طور معمول‌‌‌‌‌‌‌ این مرد خانواده است که نان آور و مدیر خانواده ‌‌می‌باشد و قانون ولایت فرزندان را نیز به پدر داده است. در ادامه به توضیح تفصیلی مفهوم ولی قهری می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

ولی قهری

 ولایت قهری پدر و جد پدری

 حدود اختیارات

 سقوط

 

 

 

 

ولایت چیست ؟

ولایت ریشه عربی دارد و از کلمه ولی است. « ولی» در لغت نامه به معنای یاری دهنده و مددکار است‌.

در اصطلاح ولایت به معنی نگهداری و مراقبت از شخص ضعیف‌‌تر است. ولایت به معنی داشتن اختیار در برخی یا تمام امور شخصی دیگر به حکم قانون است.

ولایت قهری پدر و جد پدری

قانون و شرع مقدس ولایت فرزند را به پدر و جد پدر او داده است‌. بر همین اساس یک باب کامل از کتاب قانون مدنی به موضوع ولایت قهری پدر اختصاص داده شده است. بر اساس ماده 1180 قانون مدنی پدر و جد پدری ولی قهری کودک محسوب ‌‌می‌شوند.‌‌‌‌‌‌‌ این ولایت از‌‌‌‌‌‌‌ این جهت قهری است که قانون آن را تعیین کرده و یک امر اجباری است که نمی‌توان برخلاف آن عمل کرد.‌‌‌‌‌‌‌ این ولایت در مورد کلیه امور حقوقی و مالی کودک است.

با توجه به ماده 1181 قانون مدنی پدر و جد پدری به طور موازی با هم بر فرزند ولایت دارند و تقد‌‌می برای یکی از آن‌ها تعیین نشده است. اما بر اساس آنچه در عرف معمول است تا زمان حضور پدر‌، او مقدم است و جد پدری دخالتی نمی‌کند‌. در صورت اختلاف نظر هم پدر مقدم ‌‌می‌باشد.

اشخاص تحت ولایت

بر اساس ماده 1108 قانون مدنی اشخاصی که تحت ولایت هستند به شرح زیرند:

1/ اشخاص صغیر.

2/ اشخاص غیر رشید یا سفیه.

3/ اشخاص مجنون یا دیوانه.

از منظر قانونی اشخاص سفیه و مجنون تا زمانی که کودک هستند به دلیل صغر تحت ولایت پدر و جد پدری هستند. بعد از بزرگ شدن و رسیدن به سن بلوغ در صورتی که تغییری در وضعیت آن‌ها ایجاد نشود و به اصطلاح‌‌‌‌‌‌‌ این سفاهت و جنون تا بعد بلوغ هم ادامه یابد همچنان پدر و جد پدری ولی هستند. به طور مثال فرزندی دیوانه است و حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ باز هم دیوانه باشد در‌‌‌‌‌‌‌ این صورت ولایت پدر و جد پدری باقی است.

حدود اختیارات ولی قهری

بر اساس ماده 1183 قانون مدنی ولی در کلیه امور مربوط به اموال و دارایی و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او محسوب ‌‌می‌شود. البته ولی حق ندارد از‌‌‌‌‌‌‌ این حقی که قانون برای او قرار داده است سوءاستفاده نماید و اموال طفل را هدر کند بلکه همواره باید مصلحت طفل را در نظر بگیرد‌.

طفل بعد از رسیدن به سن بلوغ و زوال حجر حق فسخ یا ابطال اعمال حقوقی ولی را ندارد مگر‌‌‌‌‌‌‌ اینکه ثابت کند که اقدام ولی بر خلاف مصلحت او بوده است. به طور مثال ولی یک ماشین را ‌‌می‌فروشد‌‌‌‌‌‌‌ این معامله او صحیح است و مولی علیه بعد از بلوغ یا رفع حجر نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌‌ این معامله را رد کند‌. اما اگر ثابت کند که‌‌‌‌‌‌‌ این معامله به ضرر او بوده و مصلحتش رعایت نشده ‌‌می‌تواند آن را برهم بزند.

البته علاوه بر امور مالی در مورد دختر باکره پدر و جد پدری نسبت به ازدواج او ولایت دارند و عهده دار تصمیم گیری برای ازدواج او هستند.‌‌‌‌‌‌‌ این موضوع فقط برای دختران باکره است.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص اذن پدر برای ازدواج دختر کلیک کنید.

سقوط ولایت قهری

اصلی‌ترین مورد سقوط ولایت رسیدن فرزند به بلوغ است یعنی دختر به نه سال و پسر به پانزده سال برسد. رفع حجر نیز عامل بسیار مهمی است مثلا مجنون عقل خود را باز یابد.

با توجه به ماده 1182 قانون مدنی در صورت محجور شدن پدر و جد پدری یا یکی از آن‌ها ولایت او ساقط ‌‌می‌شود‌. البته به نظر برخی از حقوق دان‌‌‌ها محجور شدن ولی سبب سقوط ولایت نیست و فقط یک مانع است که ولایت را به حالت تعلیق در ‌‌می‌آورد‌. زیرا بعد از زوال حجر دوباره حق ولایت قهری پدر و جد پدری به او برگردانده ‌‌می‌شود.

عزل ولی قهری

قطعا ولی نسبت به مولی علیه خود امین محسوب ‌‌می‌شود و باید مانند یک امانتدار از اموال مولی علیه نگهداری کند. در صورتی که امین در امور مالی مصلحت را رعایت نکند به جرم خیانت در امانت محکوم ‌‌می‌شود و مجازات می‌گردد‌. حتی به دلیل‌‌‌‌‌‌‌ اینکه ولی است مجازات او تشدید می‌گردد.

برای آشنایی با جرم خیانت در امانت و مجازات آن کلیک فرمایید.

بر اساس ماده 1184 قانون مدنی در صورتی که اقدامات ولی سبب ضرر مولی علیه شود‌، دادگاه ولی را عزل ‌‌می‌کند‌. او از تصرف در اموال منع ‌‌می‌شود و برای اداره اموال و دارایی‌‌‌های مولی علیه شخصی به عنوان قیم تعیین می‌گردد تا عهده دار اداره اموال بشود.

این عزل باید به درخواست اقارب مولی علیه باشد اما به دلیل اهمیت مصلحت محجور بر اساس ماده 1185 قانون مدنی به مدعی العموم نیز‌‌‌‌‌‌‌ این حق داده شده است که در صورت مشاهده تخلف، درخواست عزل ولی و انتصاب قیم از حوزه قضایی را بنماید.

ضم امین در کنار ولی قهری

گاهی پیش ‌‌می‌آید که ولی دیگر قادر به اداره اموال مولی علیه نیست. بخش دوم ماده 1184‌‌‌‌‌‌‌ این موارد را مشخص کرده است‌. از جمله مواردی که ولی همچنان در جایگاه خود است و ‌‌می‌تواند تصمیم بگیرد ولی در کنار او شخصی به عنوان امین تعیین ‌‌می‌شود به شرح زیر است:

1/ عدم توانایی به دلیل بیماری یا پیری.

2/ غیبت یا در حبس بودن ولی.

در صورت وجود هر یک از موارد بالا اگر خود ولی شخصی را برای اداره امور تعیین نکند بر اساس ماده 1184 قانون مدنی دادگاه صالح ضم امین ‌‌می‌نماید‌. یعنی شخصی را ضمیمه ‌‌می‌کند تا کمک ولی باشد. در‌‌‌‌‌‌‌ این صورت تصمیمات ولی نافذ است فقط یک شخص به عنوان امین به او در اداره اموال کمک ‌‌می‌کند.

سوالات متداول

ولایت قهری فرزند با چه کسی است ؟

با پدر و جد پدری فرزند است‌ که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

در صورت اختلاف نظر بین پدر و جد پدر نظر کدام اولویت دارد ؟

پدر و جد پدری به صورت هم ارز با هم ولایت دارند ولی در صورت اختلاف از جهت عرفی نظر پدر مقدم است که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

پدر و جد پدری در چه مسائلی اختیار دارند ؟

ولایت پدر و جد پدری فقط در امور مالی است که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

برای دریافت پاسخ سوالات خود و مشاوره حقوقی در مورد ولایت قهری پدر و جد پدری می‌توانید از خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید. همچنین با عضو شدن در کانال تلگرام وکیل دات کام از جدیدترین مطالب حقوقی مطلع شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ولی قهری، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون ولی قهری پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع:

ولی قهری

 ولایت قهری پدر و جد پدری

 حدود اختیارات

 سقوط:: برچسب‌ها: ولی قهری ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

یکی از وظایف زنان در هنگام عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این است که از همسر خود تمکین نمایند و زنانی که از همسر خود تمکین نکنند در واقع یک عمل غیرقانونی انجام داده‌‌‌‌‌اند و ممکن است از برخی حقوق خود محروم شوند. در ادامه قصد داریم درباره حکم مهریه چنین زنانی که به آن‌‌‌‌‌‌ها ناشزه گفته می‌شود توضیحاتی را ارائه نماییم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

مهریه ناشزه

 حکم تعلق مهریه به زن ناشزه

 عقد دائم و عقد موقت

 

 

 

زن ناشزه کیست ؟

زن ناشزه به زنی گفته ‌‌‌‌می‌شود که مانع از برقراری رابطه زناشویی میان خود و همسر شود و یا در منزل شوهر خود ساکن نباشد و آنجا را ترک نماید. زن ناشزه از برخی حقوق خود محروم ‌‌‌‌می‌شود و طبق قانون اجازه مطالبه آن‌ها را نخواهد داشت. برای مثال اگر در دادگاه ثابت شود که زن مرتکب نشوز شده است دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه ‌‌‌‌‌نمی‌داند و مرد ‌‌‌‌می‌تواند نفقه را به او پرداخت نکند.

حکم مهریه زن ناشزه چیست ؟

اکثر مردان تصور ‌‌‌‌می‌کنند که چون زن نا‌شزه است و از آن‌‌‌‌‌‌ها تمکین نکرده است ‌‌‌‌می‌توانند در دادگاه با ثابت کردن نشوز او از پرداخت مهریه امتناع کرده و مهریه را پرداخت نکنند که در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این باره باید بگوییم تصور اشتباهی است و طبق قانون نا‌شزه بودن زن ‌‌‌‌‌نمی‌تواند مانع دریافت مهریه شود. حکم مهریه در مورد زن نا‌شزه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این شکل است که مرد ‌‌‌‌می‌تواند نفقه را به زن پرداخت نکند اما مهریه او ‌‌‌‌می‌بایست به طور کامل پرداخت گردد. اگر زن نا‌شزه باکره باشد نصف مهریه به او تعلق خواهد گرفت اما‌ اگر رابطه زناشویی اتفاق افتاده باشد زن نا‌شزه مستحق دریافت تمام مهریه خواهد بود.

در صورت عدم پرداخت مهریه زن ناشزه ‌‌‌‌می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید ؟

در صورتی که مرد از پرداخت مهریه به زن نا‌شزه خودداری نماید زن ‌‌‌‌می‌تواند با مراجعه به دادگاه خواهان مطالبه مهریه‌اش شود. دادگاه نیز با صدور حکم جلب و یا توقیف اموال مرد مهریه زن را وصول خواهد نمود.

برای آشنایی با راه‌های مطالبه مهریه و پیگیری دادخواست مهریه کلیک فرمایید.

تکلیف مهریه زن ناشزه در صورت فوت همسر

چنانچه مرد در دادگاه از همسر خود به دلیل نشوز شکایت کرده باشد و سپس فوت کند زن باز هم مستحق دریافت مهریه خواهد بود و ‌‌‌‌می‌تواند مهریه خود را از طریق اموال به جا مانده از همسرش وصول نماید.

برای آشنایی کامل با مراحل دریافت مهریه پس از فوت شوهر کلیک نمایید.

مهریه زن ناشزه در عقد موقت و دائم

هیچ فرقی ‌‌‌‌‌نمی‌کند که زن ناشزه با شوهر اقدام به عقد موقت نموده است یا دائم و ‌در هر صورت مهریه به او تعلق خواهد گرفت‌ ولی میزان آن با توجه‌ به باکره بودن یا نبودن ‌او معین ‌‌‌‌می‌شود. اگر باکره باشد نصف مهریه و اگر رابطه زناشویی اتفاق افتاده باشد تمام مهریه را می‌گیرد.

سوالات متدوال

آیا مهریه به زن ناشزه تعلق ‌‌‌‌می‌گیرد ؟

بله ناشزه بودن زن ‌‌‌‌‌نمی‌تواند مهریه‌اش را از بین ببرد.

زن ناشزه باکره مستحق چه مقدار از مهریه‌اش خواهد بود ؟

نصف مهریه.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مهریه زن ناشزه به سایت وکیل دات کام مراجعه نمایید و از خدمات ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این سایت بهره مند گردید. مرکز وکیل دات کام شما را در به نتیجه رساندن پرونده‌‌‌‌‌‌های حقوقیتان یاری می‌نماید. از بهترین خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌ مرکز ‌‌‌‌می‌توان به حل انواع پرونده‌‌‌‌‌‌های حقوقی و ارائه مشاوره حضوری و تلفنی اشاره نمود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه ناشزه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مهریه ناشزه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

مهریه ناشزه

 حکم تعلق مهریه به زن ناشزه

 عقد دائم و عقد موقت:: برچسب‌ها: مهریه ناشزه ,
:: بازدید از این مطلب : 169
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

ازدواج یک امر مقدس و بسیار پسندیده است که ادیان نیز آن را توصیه نموده‌‌اند. ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می‌تواند سبب آرامش و پیشرفت انسان‌ها شود اما متاسفانه بسیاری از ازدواج‌ها امروزه به دلایل مختلف به طلاق ختم می‌شوند و زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند. در ادامه توضیحاتی را در خصوص ‌‌‌طلاق و انواع آن ارائه نموده‌‌‌ایم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

طلاق

 آشنایی با انواع و اقسام طلاق

 آثار طلاق

  بررسی راه‌ها و روش‌های مختلف طلاق

 

 

 

طلاق چیست ؟

‌‌‌طلا‌ق به معنای جدایی زن و شوهر از یکدیگر است، زن و مرد می‌توانند در صورت عدم سازش و تفاهم از یکدیگر جدا شوند. ‌‌‌طلا‌ق مراحل مختلفی دارد که می‌بایست زوجین آن‌ها را طی نمایند تا ‌‌‌طلا‌قشان به صورت رسمی ثبت شود. ‌‌‌طلا‌ق نیز قوانین خاص خود را دارد و زوجین می‌بایست به قوانین آن توجه نمایند. در حین ‌‌‌طلا‌ق زن و مرد تایید می‌کنند که دیگر به یکدیگر محرم نخواهند بود و از هم جدا شده‌‌اند اما قانونگذار به آن‌ها اجازه ازدواج مجدد نیز می‌دهد و چنانچه زن و مرد از ‌‌‌طلا‌ق پشیمان شوند می‌توانند دوباره با یکدیگر ازدواج کنند.

انواع طلاق

‌‌‌طلا‌ق انواع مختلفی دارد و در هر نوع ‌‌‌طلا‌ق می‌بایست مراحل متفاوتی طی شود تا دادگاه ‌‌‌طلا‌ق را ثبت کند و زن و مرد بتوانند از یکدیگر جدا شوند. ‌‌‌طلا‌ق در سه نوع توافقی، ‌‌‌طلا‌ق از طرف زن و ‌‌‌طلا‌ق از طرف مرد وجود دارد که در هر سه مورد با رعایت قوانین زن و مرد می‌توانند از یکدیگر جدا شوند. این‌ سه نوع ‌‌‌طلا‌ق به طور کامل در زیر شرح داده شده‌‌اند:

‌‌‌طلا‌ق از طرف مرد

طبق قانون مرد می‌تواند بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشد زن را ‌‌‌طلا‌ق دهد و زن نمی‌تواند در این مورد مانع از ‌‌‌طلا‌ق شود. در این نوع ‌‌‌طلا‌ق مرد می‌بایست به دادگاه اثبات نماید که امکان سازش میان او و همسرش وجود ندارد و گواهی عدم سازش را از دادگاه دریافت کند. پس از دریافت این‌ گواهی مرد اجازه دارد زن را ‌‌‌طلا‌ق دهد اما می‌بایست قبل از ‌‌‌طلا‌ق تمام حق و حقوق او را پرداخت کند. مرد می‌بایست حقوق زن را همچون مهریه، نفقه، اجرت المثل و… به زن پرداخت کند تا بتواند او را ‌‌‌طلا‌ق دهد.

‌‌‌طلا‌ق از طرف زن

زن برای ارائه دادخواست ‌‌‌طلا‌ق به دادگاه می‌بایست دلایل منطقی و قانونی  داشته باشد. دلایل قانونی که به زن حق ‌‌‌طلا‌ق می‌دهند به شرح زیر هستند:

 • اگر زوج به بیش از پنج سال حبس محکوم شده باشد.
 • چنانچه مرد دچار یک بیماری صعب العلاج مبتلا شود.
 • چنانچه مرد بعد از گذشت پنج سال در بارور کردن زن ناتوان باشد.
 • اگر مرد شش ماه زندگی مشترک را ترک کند و‌ یا مفقودالاثر شده باشد.
 • چنانچه زوج اعتیاد داشته باشد و اعتیاد او خللی به زندگی مشترک وارد کند.
 • اگر مرد زن را کتک بزند و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد.
 • و…

اگر زن یکی از موارد بالا را به دادگاه اثبات کند نیازی به گواهی عدم سازش نخواهد داشت و می‌تواند به راحتی ‌‌‌طلا‌ق بگیرد اما اگر موارد بالا موجود نباشند زن نمی‌تواند طلاق بگیرد. برای همین غالبا به زنان توصیه می‌گردد که در هنگام ازدواج حق طلاق را اخذ نمایند. ‌‌‌طلا‌ق از طرف زن پنج الی شش ماه زمان می‌برد.

‌‌‌طلا‌ق توافقی

در ‌‌‌طلا‌ق توافقی همان طور که از نامش مشخص است می‌بایست زن و مرد برای ‌‌‌طلا‌ق با یکدیگر توافق کنند. برای مثال زن می‌تواند مهریه خود را ببخشد و در ازای آن حضانت فرزند را از همسر دریافت کند و سپس به صورت توافقی ‌‌‌طلا‌ق بگیرد. از آن جایی که حق ‌‌‌طلا‌ق با مرد است زن می‌تواند با بخشش کل مهریه یا بخشی از آن مرد را راضی به ‌‌‌طلا‌ق کند که به این موارد ‌‌‌طلا‌ق توافقی گفته می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون طلاق پاسخ دهند.

فنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مجلس خبر‌‌گان پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

طلاق

 آشنایی با انواع و اقسام طلاق

 آثار طلاق

  بررسی راه‌ها و روش‌های مختلف طلاق

 • ۹۹/۰۹/۲۹
 • پویا عبدی
 


:: برچسب‌ها: طلاق ,
:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مدرسه‌‌‌‌‌‌، دانشگاه یا محل کار خود نام و نام خانوادگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی شنیده باشید که به نظرتان بسیار عجیب و نامتعارف بیاید. نام هر شخص برای او اهمیت زیادی دارد زیرا در طول زندگی فرد را با آن صدا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌زنند و با آن اسم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌شناسند. متاسفانه برخی از خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در انتخاب نام برای فرزند خود دقت ‌‌‌‌‌‌نمی‌‌کنند به ویژه در زمان گذشته شاهد نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عجیب و غریب فراوانی بودیم که هیچ مفهوم یا معنایی نداشته و برای صاحب خود سبب سرخوردگی و ناراحتی بوده‌‌‌‌اند‌‌. شما مجبور نیستید تمام عمر خود را با نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می سر کنید که با هر بار شنیدن آن دچار عذاب و رنج می‌شوید. در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مطلب به بررسی تغییر اسم کوچک و نام خانوادگی در شناسنامه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

منبع:

تغییر اسم شناسنامه

 تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه

شرایط – مدارک

 

 

 

 

تغییر نام و نام خانوادگی | تغییر اسم شناسنامه

قطعا زمانی که به دنیا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌آییم نقشی در انتخاب نام برای خود نداریم اما قانون برای شما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این حق را قائل شده است که در هنگام بلوغ بتوانید نام مناسبی برای خود انتخاب نمایید. از منظر قانون اشخاص به هر دلیلی در صورت وجود شرایط قانونی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌توانند نام و نام خانوادگی خود را تغییر دهند‌‌‌‌‌‌.

گاهی پیش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌آید که افراد بدون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه در مدارک هویتی خود تغییری دهند نام خود را عوض ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌کنند و این تغییر نام فقط در روابط اجتماعی و زندگی آن‌‌‌‌‌‌‌ها است. اما اگر بخواهید نام خود را به شکل رسمی و قانونی تغییر دهید به طوری که در شناسنامه هم ثبت گردد باید شرایطی رعایت شود که در ادامه به آن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌پردازیم.

شرایط تغییر اسم در شناسنامه

طبق ماده 20 قانون ثبت احوال در موارد زیر امکان تغییر نام و نام خانوادگی وجود دارد:

1/ نام‌‌‌‌‌‌‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می می‌گردد به طور مثال عبدالات که لات نام یکی از بت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دوران جاهلیت است.

2/ اسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می مرکبی که از نظر عرفی یک نام محسوب ‌‌‌‌‌‌نمی‌‌شوند مانند شهره فاطمه.

3/ زمانی که عناوین به تنهایی یا عناوین به همراه یک نام به عنوان اسم شخص انتخاب شده باشند مانند سرهنگ‌‌‌‌‌‌، دکتر یا سروان محمد.

4/ القاب اعم از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه مرکب باشند یا ساده مانند ا‌‌‌‌‌‌‌مین السلطان یا ملک الدوله.

5/ اسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می که بر اساس عرف زمانی و مکانی مستهجن و زننده باشند بعد از تایید شورای عالی قابل تغییر هستند.

6/ اسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می که متناسب با جنسیت دارنده آن نیستند مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه نام یک زن ماشالله باشد یا نام یک مرد اکرم باشد.

7/ حذف کلمات زائد و غیر ضروری مانند غلام‌‌‌‌‌‌، گرگ.

8/ در صورتی که نام با اشتباه املایی ثبت شده باشد امکان تصحیح آن وجود دارد. البته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این اشتباه املایی باید به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه و الفاظ و معانی محلی یا به دلیل تلفظ اشتباه اظهار کننده باشد به طور مثال زهراب به جای سهراب.

9/ هم نام بودن فرزندان یک خانواده با هم یا پدر و مادرشان.

10/ تغییر شکل نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از عربی به فارسی مانند اسماعیل به جای اسمعیل.

11/ امکان تغییر نام در صورت تشرف به دین اسلام با تایید مراجع ذیصلاح برای اشخاص وجود دارد.

12/ کسانی که اسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می روزهای هفته مانند دوشنبه به عنوان نام آن‌‌‌‌‌‌‌ها باشد.

13/ اشخاصی که با حکم دادگاه و به شکل قانونی تغییر جنسیت داده‌اند مثلا از پسر به دختر تبدیل شدند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌توانند نام دخترانه انتخاب نمایند.

نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستهجن و زننده

در صورتی که نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م شخص با تایید شورای عالی مستهجن و زننده محسوب شود قابل تغییر است‌‌‌‌‌‌. از منظر شورای عالی نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با شرایط زیر مستهجن و زننده هستند:

الف) نام‌‌‌‌‌‌‌هایی که متضمن صفات زشت و یا مغایر با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی هستند مانند گرگ، قوچ و…

ب) نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که با عرف و فرهنگ ما ایرانیان و باورهای عقیدتی جامعه در تضاد باشند مانند شمر‌‌‌‌‌‌، خونریز‌‌‌‌‌‌، چنگیز.

ج) نام‌‌‌‌‌‌‌هایی که سبب تحقیر افراد است یا معنای لغوی آن در جامعه پذیرفتنی نباشد مانند گدا‌‌‌‌‌‌، صد تومانی.

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

در صورت وجود شرایط زیر امکان تغییر نام خانوادگی در شناسنامه وجود دارد:

1/ بیش از دو کلمه باشد یا یک کلمه به همراه یک عدد‌‌‌‌‌‌، پسوند و حرف آمده باشد یا به طور مطلق و مضاف نام یک محل باشد مانند دو اصل کرجی‌‌‌‌‌‌، حسینی ن.

2/ واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستهجن و ناپسند مانند پدر سوخته.

3/ واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی برای ایرانیان غیر مهاجر و برای مسلمانان مانند علی اف.

4/ مذموم مغایر با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی.

5/ اسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می محل مانند کیشی‌‌‌‌.

6/ القاب و اسا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می مربوط به عناوین و درجات باشد مانند دکتر‌‌‌‌‌‌، سرهنگ.

7/ استفاده از نام فامیلی شوهر برای زن ممکن است البته در صورتی که از شوهر اجازه بگیرد و در عقد با او باقی بماند اگر ازدواج منحل شود امکان این درخواست وجود ندارد.

8/ داشتن نام خانوادگی باعث ننگ و سرافکندگی باشد به طور مثال به دلیل محکو‌‌‌‌‌‌‌میت یکی از اعضای خانواده.

9/ تغییر برای وحدت با نام خانوادگی سایر اعضای خانواده.

10/ تغییر به نام خانوادگی مردی که مادر با او ازدواج کرده است‌‌‌‌‌‌.

اشخاص واجد شرایط برای تغییر نام

1/ اشخاص بالای 18 سال.

2/ اشخاص کمتر از 18 سال با حکم رشد.

3/ پدر یا جد پدری برای فرزندان کمتر از 18 سال.

4/ سرپرست قانونی برای افراد محجور.

مدارک مورد نیاز

 • ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از آن.
 • اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر رسمی در صورت نیاز.
 • فرم تکمیل شده درخواست شناسنامه.
 • فیش پرداخت هزینه مطابق با تعرفه.

بانوانی که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌خواهند نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی شوهر تغییر دهند علاوه بر اجازه نامه از شوهر باید شناسنامه شوهر و قباله ازدواج را به همراه داشته باشند.

چگونگی تغییر اسم کوچک و نام خانوادگی در شناسنامه

در ابتدای امر باید به همراه مدارک و اسناد مورد نیاز به اداره ثبت محل صدور شناسنامه مراجعه نمایید‌‌‌‌‌‌. در صورت عدم دسترسی به محل صدور شناسنامه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌توانید درخواست خود را به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال ارائه نمایید که در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این صورت خود آن‌‌‌‌‌‌‌ها به اداره ذیربط ارسال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌نمایند.

پس از بررسی تمام مدارک در صورت تایید و تصویب شدن درخواست متقاضی توسط سازمان ثبت احوال نام و نام خانوادگی تغییر ‌‌‌‌‌‌‌می‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌توانید برای تسریع و سهولت در امر تغییر نام خانوادگی از خدمات حقوقی وکیل دات کام بهره ببرید.

این امر به متقاضی ابلاغ شده و تغییرات در اسناد سجلی فرد صورت ‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد‌‌‌‌‌‌. برای شخص شناسنامه جدید صادر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌شود.

سوالات متداول

آیا امکان تغییر نام و نام خانوادگی وجود دارد ؟

بله‌‌‌‌‌‌، با رعایت شرایط قانونی امکان تغییر نام و نام خانوادگی وجود دارد که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

آیا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌توان نام خانوادگی شوهر را اخذ نمود ؟

بله امکان دارد‌‌‌‌‌‌ که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

چه مدارکی برای تغییر نام و نام خانوادگی لازم است ؟

مدارک شناسایی، فرم درخواست‌‌‌‌‌‌، پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌ که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

چگونه نام خانوادگی خود را تغییر دهیم ؟

با اسناد و مدارک به اداره ثبت احوال مراجعه نمایید که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تغییر اسم شناسنامه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون تغییر اسم شناسنامه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

تغییر اسم شناسنامه

 تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه

شرایط – مدارک:: برچسب‌ها: تغییر اسم شناسنامه ,
:: بازدید از این مطلب : 134
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

پس از انقلاب سال 57 در ‌‌ایران تغییراتی بنیادین در سیستم سیاسی و دولتی رخ داد. در پی‌‌‌ این تحولات تعدادی از نهاد‌ها حفظ شدند و تعدادی هم به سیستم اضافه شدند. یکی از نهاد‌های نو ظهور بعد از انقلاب مجلس خبرگان رهبری است.‌‌‌ این مجلس از نتایج نظام سیاسی بر مبنای ولایت فقیه است و جزو ارکان کلیدی در نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. در‌‌‌ این مطلب به بررسی مجلس خبر‌گان رهبری و وظائف آن می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع:

مجلس خبرگان رهبری

 شرح وظایف –

تعداد اعضا –

شرایط کاندیداتوری

 

 

 

 

 

 

 

مجلس خبرگان رهبری

مجلسی است متشکل از فقهای برجسته واجد شرایط که وظیفه نظارت بر امور رهبری و انتخاب رهبر را بر عهده دارند.‌‌‌ این مجلس از 88 عضو تشکیل شده است و دوره آن‌ها هشت ساله می‌باشد.

فقهای مجلس خبر‌گان از سوی مردم در طی یک همه پرسی هر 8 سال یکبار از میان کاندیداهای واجد شرایط انتخاب می‌شوند.

شرایط کاندیداتوری مجلس خبرگان

در ماده 3 مصوب شورای نگهبان برای کاندیداتوری انتخاب مجلس خبر‌گان شرایطی ذکر شده است که‌‌‌ این شرایط باید رعایت گردد. در صورتی که افراد‌‌‌ این پنج شرط را داشته باشند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند:

1/ شهرت داشتن به دین داری و مورد اعتماد بودن و صلاحیت اخلاقی.

2/ درجه‌‌ای از اجتهاد که قدرت درک عمیق مسائل فقهی را داشته باشد تا در صورت لزوم ولی فقیه واجد شرایط را انتخاب کند.

3/ بینش سیاسی و اجتماعی و آگاهی در خصوص مسائل روز.

4/ اعتقاد به نظام.

5/ نداشتن سوء سابقه سیاسی و اجتماعی.

تعداد اعضای فقهای خبرگان رهبری

بر مبنای ماده یک قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری از 88 نماینده تشکیل می‌گردد‌‌‌ این نمایندگان به ترتیب به شرح زیر می‌باشد:

استان تهران 16 نماینده.

استان خراسان رضوی و خوزستان هر کدام 6 نماینده.

استان اصفهان‌، آذربایجان شرقی و فارس هر کدام 5 نماینده.

استان گیلان و مازندران هر کدام 4 نماینده.

استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هر کدام ۳ نماینده.

استان‌های اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هر کدام ۲ نماینده.

استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هرکدام ۱ نماینده.

وظائف مجلس خبرگان رهبری

بر اساس آنچه که در متن قانون اساسی مطرح شده است مجلس خبرگان بر اعمال و عملکرد ولی فقیه باید نظارت نمایند. علاوه بر‌‌‌ این سه وظیفه اصلی که دو مورد آن مربوط به رهبری و یک مورد مربوط به خود مجلس خبرگان است به شرح زیر است:

1/ انتخاب رهبر جدید.

2/ انتخاب قائم مقام رهبری.

3/ قانون گذاری برای خود مجلس خبرگان.

علاوه بر تمام‌‌‌ این وظائف مجلس خبرگان دارای کمیسیون‌های مختلف است که هر کدام وظائف مخصوص به خود را دارند به طور مثال کمیسیون تحقق موضوع اصل 111 قانون اساسی‌، کمیسیون سیاسی و اجتماعی و…

انتخاب رهبر جدید

در اصل 107 قانون اساسی‌‌‌ این اختیار به مجلس خبرگان داده شده است که ولی فقیه را انتخاب نمایند. بر این اساس همه فقها با مشورت یکدیگر اعلم‌ترین فقیه را در صورت داشتن شرایط لازم برای رهبری انتخاب می‌کنند. رهبر را می‌توانند از میان خود فقهای مجلس خبرگان انتخاب نمایند. همانطور که بعد از فوت رهبر انقلاب‌، آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر انتخاب کردند.

انتخاب قائم مقام رهبری

گاهی پیش می‌آید که به دلیل بیماری یا کهولت سن و یا هر دلیل دیگری رهبری از انجام وظائف خود ناتوان است‌. همچنین در مواردی که رهبر صلاحیت لازم برای انجام وظائف خود را از دست داده است در‌‌‌ این صورت باید رهبر جدید تعیین گردد‌. مجلس خبر‌گان یک شخص را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب می‎کند تا در صورت وجود شرایط اضطراری عهده دار وظائف رهبری شود.

به طور مثال در سال 1362‌‌ آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب گردید که در سال 68 دو ماه قبل از درگذشت رهبر انقلاب استعفا داد و مجلس خبر‌گان با‌‌‌ این استعفا موافقت نمود.

قانون گذاری برای مجلس خبرگان

در نخستین دوره که مجلس خبرگان کار خود را شروع کرد به دلیل جدید بودن‌‌‌ این نظام قانون خاصی برای آن تنظیم نشده بود‌. به همین جهت بر اساس ماده 108 قانون اساسی اعضای مجلس خبرگان که در اولین دوره ریاست آن‌ها با آیت الله مشکینی بوده است باید به تالیف و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان می‌پرداختند.‌‌‌ این قانون با اکثریت آرا به تصویب رسید و سپس به تایید رهبر انقلاب رسید. از‌‌‌ این پس تجدید و هر گونه اصلاح در‌‌‌ این قانون توسط خود اعضای مجلس خبرگان انجام می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجلس خبر‌گان، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مجلس خبر‌‌گان پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

منبع:

مجلس خبرگان رهبری

 شرح وظایف –

تعداد اعضا –

شرایط کاندیداتوری

 :: برچسب‌ها: مجلس خبرگان رهبری | شرح وظایف – تعداد اعضا – شرایط کاندیداتوری ,
:: بازدید از این مطلب : 103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

طبق قانون مرد موظف است در قبال وظایف انجام شده در زندگی مشترک توسط زن به او مهریه پرداخت نماید. مهریه حق قانونی زن است و مردان ‌‌‌‌‌‌‌نمی‌توانند بدون دلیل قانونی و موجه از پرداخت آن امتناع نمایند. اما پرداخت مهریه نیز شرایط و قوانین خاص خود را دارد. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در خصوص اقساط و قسط بندی مهریه برایتان بیان نماییم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

منبع:

اقساط مهریه

نحوه قسط بندی مهریه و پیش قسط مهریه

 شرایط پرداخت

 

 

 

مهریه چیست و چه زمانی پرداخت ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود ؟

همانطور که گفته شد مهریه یکی از حقوق قانونی زن است که در حین عقد به او تعلق گرفته و شوهرش موظف است آن را به او پرداخت کند. پرداخت مهریه هیچ زمان خاص و مشخصی ندارد و به محض اینکه زن عقد کند اجازه مطالبه مهریه را خواهد داشت. برخی از افراد تصور ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند که زن ‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست برای دریافت مهریه اقدام به طلاق نماید که در این صورت باید بگوییم خیر زن ‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند مهریه خود را بدون اقدام به طلاق نیز دریافت نماید.

برای کسب اطلاعات کامل در خصوص مهریه کلیک نمایید.

شرایط قسط بندی مهریه | پرداخت اقساط

هرگاه که زن برای مطالبه مهریه خود اقدام نماید از طرف دادگاه یک ابلاغیه مبنی بر الزام به حضور یافتن در دادگاه برای شوهر ارسال ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. طبق این ابلاغیه مرد ‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست اعلام کند که ‌‌‌‌‌‌‌می‌خواهد مهریه را به صورت یکجا پرداخت کند یا خیر و در صورت درخواست مرد، دادگاه آن را قسط بندی ‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید.

اگر مرد بعد از سی روز از ارسال ابلاغیه برای تعیین نوع پرداخت مهریه در دادگاه حضور نیابد ممکن است دادگاه حکم جلب وی را صادر نماید و یا او را جریمه کند. اما اگر در دادگاه حضور یابد قاضی با توجه به شرایط مالی او نوع پرداخت مهریه را معین خواهد کرد. مهریه در دو صورت زیر قسط بندی خواهد شد:

توانایی پرداخت بخشی از مهریه

چنانچه مرد بتواند بخشی از مهریه را به زن پرداخت کند دادگاه مابقی آن را قسط بندی خواهد کرد و از مرد ‌‌‌‌‌‌‌می‌خواهد که در تاریخ معین شده قسط مهریه را به زن پرداخت نماید. در این مورد مرد ابتدا بخشی از مهریه را به عنوان پیش قسط به زن پرداخت نموده و سپس مابقی مهریه را به صورت ماه به ماه پرداخت خواهد کرد.

ناتوان بودن از پرداخت مهریه

چنانچه مرد از پرداخت مهریه ناتوان باشد دادگاه بازهم مهریه را قسط بندی خواهد کرد تا مرد بتواند آن را پرداخت کند. در این مورد مرد ‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست تلاش بیشتری کند تا زودتر مهریه را پرداخت کند چون هیچ پیش قسطی پرداخت نکرده است.

پرداخت اقساط تعیین شده مهریه چقدر طول ‌‌‌‌‌‌‌می‌کشد ؟

مدت زمان پرداخت قسط‌‌‌‌‌‌‌‌های مهریه با توجه به شرایط مالی مرد و همچنین مبلغ مهریه در نظر گرفته ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. برای مثال ممکن است مرد بتواند مهریه را در چند ماه بپردازد و در برخی موارد نیز پرداخت مهریه چند سال به طول ‌‌‌‌‌‌‌می‌انجامد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه به طور کامل را داشته باشد باز هم مهریه به صورت اقساط پرداخت ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود ؟

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه به طور کلی را داشته باشد دادگاه مهریه را قسط بندی نخواهد کرد و مرد موظف است که تمام آن ‌را در کوتاه‌ترین زمان به زن پرداخت کند.

سوالات متدوال

آیا ‌‌‌‌‌‌‌می‌توان مهریه را قسط بندی کرد ؟

بله مهریه با توجه به شرایط مرد قسط بندی خواهد شد.

مدت زمان پرداخت اقساط مهریه چقدر است ؟

مدت زمان پرداخت قسط با توجه به میزان مهریه و شرایط مالی مرد تعیین خواهد شد و برای هر فرد متفاوت خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اقساط مهریه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون اقساط مهریه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع:

اقساط مهریه

نحوه قسط بندی مهریه و پیش قسط مهریه

 شرایط پرداخت

 :: برچسب‌ها: اقساط مهریه ,
:: بازدید از این مطلب : 122
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

طبق قانون مرد موظف است که هر زمان که زن مهریه‌اش را درخواست نماید آن را به طور کامل به او پرداخت کند. مهریه حق مسلم زن است و مقدار آن هر چقدر که باشد مرد موظف به پرداخت آن است. به همین دلیل قانونگذاران قوانینی را وضع نموده‌اند تا مرد امکان فرار از پرداخت مهریه را نداشته باشد. در ادامه قصد داریم در مورد موضوع زندان برای مهریه توضیحاتی را خدمتتان ارائه دهیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

منبع:

زندان مهریه 

قانون جدید زندان برای مهریه

 دریافت حکم جلب مرد

 

 

 

مهریه چیست و چه زمان باید پرداخت شود ؟

یکی از وظایفی که حین عقد نکاح به عهده مرد قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد پرداخت مهریه به زن ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد. مهریه مالی است که در حین عقد به زن تعلق گرفته و قانون مرد را ملزم ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌داند که آن را پرداخت نماید. میزان مهریه نیز ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست توافقی معین شود و هیچ زمان خاصی برای پرداخت مهریه در نظر گرفته نشده است. زن نیاز به زمان خاصی برای مطالبه مهریه‌اش نخواهد داشت و به محض‌ اینکه عقد نکاح خوانده شود زن ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند مهریه‌اش را طلب نماید.

قانون ‌زندان برای مهریه

زن ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست برای مطالبه مهریه به دادگاه یا دفتر ثبت ازدواج خود مراجعه نماید. سپس ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست طی دادخواستی از دادگاه بخواهد که مهریه او را وصول نماید. دادگاه نیز مرد را از اقدام زن برای مطالبه مهریه آگاه نموده و به او یک ماه مهلت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد که مهریه را پرداخت نماید و یا اعلام کند که توانایی پرداخت آن را ندارد تا دادگاه مهریه را قسط بندی نماید.

اما اگر مرد طی‌ این یک ماه هیچ اقدا‌‌‌‌‌‌‌‌می نکند دادگاه حکم جلب او را صادر خواهد کرد. اگر پس از بازداشت مرد و مصادره اموال او مهریه وصول گردد مرد آزاد ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود اما اگر وصول نشود دادگاه آن را قسط بندی نموده و مرد موظف به پرداخت قسط آن خواهد بود.

اگر مرد طی این یک ماه درخواست صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه بدهد تا مشخص شدن اعسار یا عدم آن امکان جلب مرد وجود نخواهد داشت.

حکم زندان برای پرداخت نکردن اقساط مهریه

چنانچه مرد اعلام کند که از پرداخت مهریه ناتوان است و بخواهد که دادگاه مهریه را قسط بندی کند دادگاه با توجه به شرایط او مهریه را برایش قسط بندی می‌کند تا بتواند آن را پرداخت کند. پس از قسط بندی مهریه مرد موظف است که اقساط مهریه را در مدت زمان معین شده توسط دادگاه پرداخت نماید. اگر مرد چندین ماه از پرداخت اقساط مهریه یا پیش پرداخت مهریه خودداری کند می‌توان حکم جلبش را دریافت کرد.

در چه مورد مرد برای عدم پرداخت اقساط مهریه به زندان ‌نمی‌رود ؟

طبق قانون جدید چنانچه در حین عقد زن و شوهر مهریه را بیش از ۱۱۰ سکه تعیین کرده باشند و پس از مطالبه، مرد تمام اقساط ۱۱۰ سکه را پرداخت کرده باشد زن ‌نمی‌تواند او را برای باقی مانده اقساط به زندان بیندازد زیرا طبق‌ این قانون مهریه بیش از ۱۱۰سکه ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست با توجه به توافق طرفین پرداخت شود و مقدار مازاد بر آن با ضمانت اجرای حبس مواجه نخواهد شد.

سوالات متدوال

آیا ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان مرد را برای عدم پرداخت مهریه جلب کرد ؟

بله.

اگر مهریه بیش از ۱۱۰سکه باشد مرد موظف به پرداخت بیش از ۱۱۰سکه است ؟

مهریه هر چقدر باشد مرد ملزم به پرداخت آن است ولی تا صد و ده سکه ضمانت اجرای زندان دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص زندان برای مهریه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون زندان برای مهریه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع:

زندان مهریه 

قانون جدید زندان برای مهریه

 دریافت حکم جلب مرد

 

 


:: برچسب‌ها: زندان مهریه ,
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

زوج و زوجه در حین عقد مبلغی را به صورت توافقی معین می‌کنند که به این مبلغ مهریه گفته می‌شود. مهریه حقی است که پس از عقد نکاح باید توسط مرد به زن پرداخت شود و زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. بخشیدن مهریه از جمله مواردی است که توسط زنان صورت می‌گیرد و با وجود اینکه عمل پسندیده‌ایست اما ممکن است مسائلی را به همراه داشته باشد. در ادامه توضیحات کامل‌تری را در خصوص بخشیدن مهریه بدون اذن پدر بیان نموده‌ایم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

منبع:

بخشیدن مهریه بدون اذن پدر 

بخشش مهریه بدون اجازه پدر

 روند ثبت در دفاتر رسمی

 

 

 

مهریه چیست ؟

همانطور که در بالا گفته شد مهریه حقی است که در حین عقد به زن تعلق می‌گیرد و مرد می‌بایست آن را به طور کامل پرداخت کند. میزان مهریه برای افراد مختلف متفاوت خواهد بود. برای کسب اطلاعات جامع در خصوص مهریه کلیک کنید.

بخشیدن مهریه بدون اذن پدر

در برخی موارد دیده شده است که زن با وجود شرایط مطلوب زندگی و رضایت کامل از همسر یا به علت تسهیل طلاق و گرفتن حضانت فرزندانش اقدام به بخشش مهریه خود می‌کند. بخشش مهریه این گونه است که زن با مراجعه به دفاتر مربوطه اقرار می‌نماید که مهریه خود را دریافت کرده و یا آن را کاملا بخشیده است.

اما سوال اینجاست که آیا برای بخشش مهریه که حق مسلم زن است به اذن پدر او نیاز خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که از نظر قانون برای بخشش مهریه هیچ نیازی به اذن پدر وجود ندارد و زن می‌تواند هر موقع که بخواهد مهریه خود را ببخشد. اما دفاتر ثبت اسناد برای بخشش مهریه اذن پدر را الزامی می‌دانند.

چرا دفاتر ثبت اسناد اذن پدر را برای بخشش مهریه الزامی می‌دانند ؟

همانطور که می‌دانید برای بخشش مهریه در دفاتر ثبت اسناد اذن پدر کاملا الزامی می‌باشد و دفترداران بدون اذن پدر سند بخشش مهریه را تنظیم نخواهند کرد و برای این کار خود دلایلی را بیان می‌کنند. یکی از این دلایل مشکلاتی است که پس از بخشش مهریه به وجود می‌آید.

برای مثال اگر زن مهریه خود را ببخشد و مرد بخواهد او را طلاق دهد زن پشیمان شده و اقرار خود را مبنی بر بخشش مهریه را انکار می‌کند و این اصلی‌ترین دلیلی است که دفترداران بدون اذن پدر چنین سندی را تنظیم نخواهند کرد.

با رسیدن به سن قانونی، بخشیدن مهریه در دفاتر ثبت اسناد بدون اذن پدر امکان پذیر است ؟

اگر زن کمتر از هجده سال سن داشته باشد نمی‌تواند برای بخشش مهریه خود اقدام کند اما در صورتی که سن او بیشتر باشد نیز اذن پدر برای بخشش مهریه او الزامی خواهد بود.

سولات متداول

آیا بخشش مهریه از نظر قانونی نیاز به اذن پدر دارد ؟

خیر. بدون اذن پدر نیز می‌توان اقدام به بخشش مهریه کرد اما دفاتر ثبت اذن پدر را الزامی می‌دانند.

پس از بخشش مهریه می‌توان آن را دوباره مطالبه کرد ؟

خیر.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

بخشیدن مهریه بدون اذن پدر 

بخشش مهریه بدون اجازه پدر

 روند ثبت در دفاتر رسمی

 

زوج و زوجه در حین عقد مبلغی را به صورت توافقی معین می‌کنند که به این مبلغ مهریه گفته می‌شود. مهریه حقی است که پس از عقد نکاح باید توسط مرد به زن پرداخت شود و زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. بخشیدن مهریه از جمله مواردی است که توسط زنان صورت می‌گیرد و با وجود اینکه عمل پسندیده‌ایست اما ممکن است مسائلی را به همراه داشته باشد. در ادامه توضیحات کامل‌تری را در خصوص بخشیدن مهریه بدون اذن پدر بیان نموده‌ایم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

منبع:

بخشیدن مهریه بدون اذن پدر 

بخشش مهریه بدون اجازه پدر

 روند ثبت در دفاتر رسمی

 

 

 

مهریه چیست ؟

همانطور که در بالا گفته شد مهریه حقی است که در حین عقد به زن تعلق می‌گیرد و مرد می‌بایست آن را به طور کامل پرداخت کند. میزان مهریه برای افراد مختلف متفاوت خواهد بود. برای کسب اطلاعات جامع در خصوص مهریه کلیک کنید.

بخشیدن مهریه بدون اذن پدر

در برخی موارد دیده شده است که زن با وجود شرایط مطلوب زندگی و رضایت کامل از همسر یا به علت تسهیل طلاق و گرفتن حضانت فرزندانش اقدام به بخشش مهریه خود می‌کند. بخشش مهریه این گونه است که زن با مراجعه به دفاتر مربوطه اقرار می‌نماید که مهریه خود را دریافت کرده و یا آن را کاملا بخشیده است.

اما سوال اینجاست که آیا برای بخشش مهریه که حق مسلم زن است به اذن پدر او نیاز خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که از نظر قانون برای بخشش مهریه هیچ نیازی به اذن پدر وجود ندارد و زن می‌تواند هر موقع که بخواهد مهریه خود را ببخشد. اما دفاتر ثبت اسناد برای بخشش مهریه اذن پدر را الزامی می‌دانند.

چرا دفاتر ثبت اسناد اذن پدر را برای بخشش مهریه الزامی می‌دانند ؟

همانطور که می‌دانید برای بخشش مهریه در دفاتر ثبت اسناد اذن پدر کاملا الزامی می‌باشد و دفترداران بدون اذن پدر سند بخشش مهریه را تنظیم نخواهند کرد و برای این کار خود دلایلی را بیان می‌کنند. یکی از این دلایل مشکلاتی است که پس از بخشش مهریه به وجود می‌آید.

برای مثال اگر زن مهریه خود را ببخشد و مرد بخواهد او را طلاق دهد زن پشیمان شده و اقرار خود را مبنی بر بخشش مهریه را انکار می‌کند و این اصلی‌ترین دلیلی است که دفترداران بدون اذن پدر چنین سندی را تنظیم نخواهند کرد.

با رسیدن به سن قانونی، بخشیدن مهریه در دفاتر ثبت اسناد بدون اذن پدر امکان پذیر است ؟

اگر زن کمتر از هجده سال سن داشته باشد نمی‌تواند برای بخشش مهریه خود اقدام کند اما در صورتی که سن او بیشتر باشد نیز اذن پدر برای بخشش مهریه او الزامی خواهد بود.

سولات متداول

آیا بخشش مهریه از نظر قانونی نیاز به اذن پدر دارد ؟

خیر. بدون اذن پدر نیز می‌توان اقدام به بخشش مهریه کرد اما دفاتر ثبت اذن پدر را الزامی می‌دانند.

پس از بخشش مهریه می‌توان آن را دوباره مطالبه کرد ؟

خیر.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

بخشیدن مهریه بدون اذن پدر 

بخشش مهریه بدون اجازه پدر

 روند ثبت در دفاتر رسمی

 

 


:: برچسب‌ها: بخشیدن مهریه بدون اذن پدر ,
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

 

ازدواج یک امر مقدس می‌باشد که ادیان بسیار به آن توصیه نموده‌اند. ازدواج می‌تواند برای زوجین مزایای زیادی را به همراه داشته باشد اما برای انعقاد صحیح عقد نکاح می‌بایست برخی قوانین رعایت شوند. در ادامه به توضیحات کاملی در مورد لزوم قانونی اجازه پدر برای ازدواج دختر پرداخته‌ایم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

منبع:

اجازه پدر برای ازدواج دختر

 موارد الزامی اذن پدر در نکاح

 موارد عدم نیاز به اذن پدر

 

اجازه پدر برای ازدواج دختر

دختر باکره می‌بایست برای ازدواج با فرد مورد نظر خود اذن پدر را دریافت کند. مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنانچه دختری که دوشیزه است بخواهد به عقد مردی دربیاید می‌بایست اذن پدر را دریافت کند و در غیر این صورت حق ازدواج به او داده نمی‌شود.

حتی اگر دختر باکره به سن قانونی نیز رسیده باشد باز هم اذن پدر را برای ازدواج نیاز دارد. در صورتی که دختر ازدواج کند و به دلایلی طلاق بگیرد اگر باکره باشد برای ازدواج بعدی نیز به اذن پدر نیاز خواهد داشت.

در چه مواردی دختر بدون اجازه پدر برای نکاح می‌تواند ازدواج کند ؟

در برخی موارد نیز قانونگذار اذن پدر را برای ازدواج دختر الزامی نمی‌داند و دختر می‌تواند بدون دارا بودن اذن پدر نیز ازدواج کند. مواردی که دختر قادر به ازدواج بدون اذن پدر است به شرح زیر می‌باشد:

باکره نبودن

چنانچه دختر به دلایل مختلف باکره نباشد قانون به او اجازه می‌دهد که بدون اذن پدر نیز اقدام به ازدواج نماید.

ازدواج پیشین

طبق قانون اگر دختر ازدواج کند و جدا شود و یا اینکه شوهر او فوت شود قانون برای ازدواج بعدی او را ملزم به دریافت اذن پدر نمی‌داند و دختر این حق را دارد که برای ازدواج دوم خود بدون اذن پدر اقدام نماید.

دلیل غیرموجه پدر

مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنانچه پدر بدون اینکه دلیل منطقی و موجهی داشته باشد با ازدواج دختر مخالفت نماید قانون به دختر اجازه ازدواج خواهد داد. در این صورت دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه مرد مورد نظر خود را معرفی نموده و اجازه دادگاه را برای ازدواج دریافت کند. پس از دریافت اجازه دادگاه دختر می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای عقد نکاح اقدام نماید.

فوت پدر یا جد پدری

چنانچه پدر و جد پدری دختر فوت کرده باشند دختر دیگر به اذن دیگر اعضای خانواده احتیاجی ندارد و می‌تواند با دریافت اجازه از دادگاه برای ازدواج خود اقدام نماید.

غایب بودن پدر

مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی چنانچه پدر دختر غایب باشد و دختر نتواند به او دسترسی پیدا کند دادگاه به او حق ازدواج می‌دهد.

جنون و دیوانه بودن

چنانچه پدر جنون و دیوانگی داشته باشد و در سلامت کامل عقلی به سر نبرد به اجازه او برای ازدواج دختر نیازی نخواهد بود و دختر می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند.

تاثیر سن دختر در اجازه پدر برای ازدواج

در صورتی که دختر بالای سی سال سن داشته باشد؛ همچنان اذن پدر برای دختران باکره الزامی است. اما قانونگذار با توجه به شرایط سنی و بلوغ دختر در ارتباط با ازدواج سختگیری‌های کمتری خواهد داشت. شما می‌توانید در چنین مواردی با دریافت راهنمایی و مشاوره حقوقی بدون هیچ دردسری برای ازدواج خود از دادگاه درخواست صدور اجازه ازدواج کنید. 

اذن جد پدری

اگر دختر نتواند اذن پدر را برای ازدواج دریافت کند ولی جد پدری به او اجازه ازدواج دهد دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

چرا اجازه پدر برای ازدواج دختر در قانون تا این حد مهم شمرده شده است ؟

عقاید اسلامی دلیل این الزام را چنین بیان می‌کنند که دختران احساسی تصمیم می‌گیرند و ممکن است از روی احساس بخواهند با فردی اشتباه ازدواج کنند، پس باید از پدر اجازه ازدواج بگیرند تا دچار تصمیمات اشتباه نشوند.

اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر

طبق قانون همانطور که اذن پدر برای ازدواج دائم الزامی است برای ازدواج موقت نیز دختر موظف است که اذن پدر را دریافت نماید‌. چنانچه دختری باکره و دوشیزه بخواهد به عقد موقت و یا همان صیغه مردی در بیاید می‌بایست اذن پدر را دریافت نموده تا بتواند برای ازدواج موقت اقدام نماید.

اما اگر دختر یکبار ازدواج نموده باشد و پس از طلاق و یا فوت همسرش بخواهد به عقد موقت مردی درآید نیازمند اذن پدر نخواهد بود و می‌تواند بدون اجازه پدر نیز ازدواج کند.

سوالات متداول

اگر پدر قابل دسترس نباشد دختر می‌تواند ازدواج کند ؟

بله در این صورت دریافت اجازه دادگاه برای ازدواج کافی خواهد بود.

برای ازدواج دایم و موقت اذن پدر الزامی است ؟

بله ولی بنابه دلایلی که در بالا شرح داده شد دختر می‌تواند بدون اذن پدر نیز اقدام به ازدواج نماید.

دختر باکره که قبلا عقد کرده باشد می‌تواند برای ازدواج بعدی بدون اذن پدر اقدام کند ؟

خیر در صورت باکره بودن برای ازدواج بعدی نیز اذن پدر الزامی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه اذن پدر در ازدواج دختر می‌توانید به سایت وکیل دات کام مراجعه نمایید و از خدمات ویژه این سایت بهره‌مند شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ا‌جازه پدر برای ا‌زدواج دختر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون ا‌جازه پدر برای ا‌زدواج دختر پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

اجازه پدر برای ازدواج دختر

 موارد الزامی اذن پدر در نکاح

 موارد عدم نیاز به اذن پدر

 

 


:: برچسب‌ها: اجازه پدر برای ازدواج دختر ,
:: بازدید از این مطلب : 136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

همان طور که مستحضر هستید، سازمان‌‌‌‌‌ها و اداراتی که دولتی ‌‌‌‌می‌باشند برای تأمین تما‌‌‌‌می کالاها و خدماتی که نیاز دارند، ‌‌‌‌می‌بایست مناقصه برگزار نمایند. مناقصه‌‌‌‌‌‌ای که در آن به تما‌‌‌‌می شهروندان فرصت داده ‌‌‌‌می‌شود تا با شرایط یکسان در آن شرکت کنند مناقصه عمومی نامیده ‌‌‌‌می‌شود.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

منبع:

مناقصه عمومی

نحوه برگزاری

شرایط شرکت در مناقصات عمومیم

 

 

مناقصه چیست ؟

برای تعریف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این واژه نیز ‌‌‌‌می‌توانیم بر حسب قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی، مناقصه را به عنوان یک فرآیند رقابتی بدانیم که با استفاده از آن، دولت و سازمان‌‌‌‌‌هایی که به دولت وابسته هستند،‌ اشیا و کالاها و همچنین خدماتی را که به آن نیاز دارند با نازل‌ترین قیمت خریداری ‌‌‌‌می‌نمایند.

البته نکته‌‌‌‌‌‌ای در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این نوع از روش خریداری وجود دارد که لازم است بدانید این است که در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این نوع از رقابت، فردی به عنوان پیروز معرفی ‌‌‌‌می‌گردد که کمترین بهای کالا و یا خدمات را پیشنهاد داده باشد و باید قیمت متناسب باشد.

مناقصه نیز به دلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این که با کمترین قیمت انجام ‌‌‌‌می‌گیرد، با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این نام خوانده ‌‌‌‌می‌شود.

درست در نقطه مقابل مناقصه، ترتیباتی با عنوان مزایده قرار داده شده است که بر اساس آن، دولت تما‌‌‌‌می کالاهای مازاد خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش ‌‌‌‌می‌رساند و بنابر همین دلایل است که آن را مزایده ‌‌‌‌می‌خوانند.

انواع مناقصه به چه صورت هستند ؟

مناقصات را از نظر مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران به دو دسته تقسیم ‌‌‌‌می‌نمایند که آن‌‌‌‌‌ها را ‌‌‌‌می‌توان به شرح ذیل بیان نمود.

از نظر مراحل بررسی به دو دسته تک مرحله‌‌‌‌‌‌ای و دو مرحله‌‌‌‌‌‌ای تقسیم ‌‌‌‌می‌شوند.

همچنین از نظر روش دعوت مناقصه گران هم دو دسته مناقصه عمو‌‌‌‌می و مناقصه محدود وجود دارد.

مناقصه عمومی چه نوع مناقصه‌‌‌‌‌‌ای است ؟

لازم به ذکر است که برای برگزاری مناقصات به روش درست و اصولی، قانونی تحت عنوان قانون برگزاری مناقصات تنظیم شده است.

در ماده 4‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این قانون بیان شده است که مناقصه محدود، به مناقصه‌‌‌‌‌‌ای گفته ‌‌‌‌می‌شود که در آن سازمان مربوطه تشخیص ‌‌‌‌می‌دهد که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مناقصه ‌‌‌‌می‌بایست میان تنها تعدادی از مناقصه گران و یا پیمانکارانی که قبلا سازمان، صلاحیت آن‌‌‌‌‌ها را تأیید کرده است انجام شود.

اما در مناقصه عمومی، از طریق یک آگهی که به صورت عمو‌‌‌‌می می‌باشد به تما‌‌‌‌می مناقصه گران، فراخوان مناقصه داده ‌‌‌‌می‌شود.

مناقصه عمو‌‌‌‌می را در واقع ‌‌‌‌می‌توان به عنوان یک مسابقه در نظر گرفت که در آن انجام یک عمل خاص و یا خرید یک نوع کالا که مورد نیاز دولت ‌‌‌‌می‌باشد به وسیله اعلان عمو‌‌‌‌می به تما‌‌‌‌می داوطلبانی که به صورت احتمالی پیمانکار ‌‌‌‌می‌باشند، ابلاغ می‌گردد تا سرانجام یک نفر به عنوان برنده اعلام شود.

برنده مناقصه فردی ‌‌‌‌می‌باشد که کمترین قیمت را پیشنهاد داده است و سرانجام دولت با وی قرارداد مذکور را ‌‌‌‌می‌بندد و انجام امور و وظایف محوله به وی سپرده ‌‌‌‌می‌شود.

برگزاری مناقصه عمومی به چه شکلی است ؟

شایان ذکر است که جهت برگزاری مناقصات عمومی، لازم است تا اطلاع رسانی به صورت کاملا دقیق در خصوص مناقصات صورت بگیرد.

طبق قانون برگزاری مناقصات تما‌‌‌‌می مواردی را که ‌‌‌‌می‌بایست در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این فرآیند رعایت شوند بیان نموده است. برگزاری مناقصات عمو‌‌‌‌می نیازمند فراخوان مناقصه عمو‌‌‌‌می‌‌‌‌ می‌باشد که در دو تا سه نوبت و آن هم حداقل در یکی از روزنامه‌‌‌‌‌های کثیرالانتشار کشوری و یا استانی (استان مربوط به محل برگزاری مناقصه) منتشر می‌گردد.

مناقصه گزار علاوه بر موارد بالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این اجازه را دارد تا از طریق سایر رسانه‌‌‌‌‌ها مانند رسانه‌‌‌‌‌های گروهی و ارتباط جمعی و یا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این که از طریق شبکه‌‌‌‌‌های اطلاع رسانی، فراخوان خودش را منتشر نماید.

علاوه بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مواردی که بیان شدند مطابق با قانون برگزاری مناقصات، دولت موظف ‌‌‌‌می‌باشد تا بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را‌‌‌‌‌‌ ایجاد کند.

از طریق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این پایگاه و بانک اطلاعاتی تما‌‌‌‌می اطلاعاتی که در زمینه مناقصات و ترک آن‌‌‌‌‌ها وجود دارد، از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم افراد قرار خواهد گرفت.

شرایط شرکت در مناقصه عمومی چگونه است ؟

معمولا برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این که فردی بتواند در مناقصات شرکت نماید، ‌‌‌‌می‌بایست یک سری شرایط را دارا باشد که ‌‌‌‌می‌توان آن‌‌‌‌‌ها را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این صورت بیان کرد:

 1. دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل برای فرد شرکت کننده در مناقصه.
 2. داشتن تخصص‌‌‌‌‌های لازم و توانایی انجام کار، همچنین وجود تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای انجام کار.
 3. وجود توانایی مالی و فنی کافی به منظور اجرای موضوعی که برایش قرارداد بسته ‌‌‌‌می‌شود.
 4. توانایی ارائه ضمانت نامه معتبر به منظور اجرای درست و به موقع کار محوله.
 5. دارا بودن شناسه ملی و شماره اقتصادی برای مجموعه‌‌‌‌‌‌ای که در مناقصه شرکت نموده است.
 6. قابلیت انطباق موضوع مناقصه با موضوعی که شرکت در آن حیطه فعالیت دارد و در اساسنامه‌اش هم ذکر شده است.
 7. ارائه دادن آگهی تأسیس شرکت و آخرین آگهی تغییراتی که در شرکت به وجود آمده است.
 8. مراجع ذی صلاح نیز باید متناسب با موضوعی که مناقصه دارد، یک گواهی صلاحیت معتبر با درج اعتبار زمانی مناسب و به اندازه، ارائه بدهند.

این نکته را نیز مد نظر قرار بدهید که با توجه به هر نوع مناقصه‌‌‌‌‌‌ای، امکان دارد که شرایط شرکت در آن مناقصه نیز کمی متفاوت باشد.

در واقع هر مناقصه‌‌‌‌‌‌ای متناسب با موضوعی که دارد، شرایطی را برای افراد در نظر ‌‌‌‌می‌گیرد و آن را به کار ‌‌‌‌می‌بندد.

سوالات متداول

1. برگزاری مناقصه عمو‌‌‌‌می بر اساس قانون به چه معنی ‌‌‌‌می‌باشد ؟

به مناقصه‌‌‌‌‌‌ای که عموم مناقصه گران اجازه دارند تا در آن شرکت کنند، به عنوان مناقصه عمو‌‌‌‌می شناخته ‌‌‌‌می‌شود و اصول برگزاری آن زیر نظر قانون برگزاری مناقصات بررسی ‌‌‌‌می‌گردد.

2. مناقصات عمو‌‌‌‌می به چه صورتی به اطلاع عموم افراد ‌‌‌‌می‌رسند ؟

بر حسب قانون، دولت مکلف شده است تا تما‌‌‌‌می اطلاعاتی که در رابطه با مناقصات وجود دارند، در یک پایگاه جامع مورد انتشار قرار بدهد و عموم افراد را از آن‌‌‌‌‌ها مطلع سازد.

3. مخاطبین مناقصه عمو‌‌‌‌می چه افرادی هستند ؟

عموم مردم که به عنوان پیمانکار مورد شناسایی قرار ‌‌‌‌می‌گیرند،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این امکان را دارا هستند تا بتوانند در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مناقصه شرکت کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه عمومی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مناقصه عمومی پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

مناقصه عمومی

نحوه برگزاری

شرایط شرکت در مناقصات عمومیم:: برچسب‌ها: مناقصه عمومی ,
:: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در طول سال زوجین زیادی با وجود فرزند از یکدیگر جدا ‌‌‌‌‌می‌شوند. اگر زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند قانون یکی از آن‌‌‌‌ها را موظف ‌‌‌‌‌می‌کند که حضانت فرزندشان را به عهده بگیرد. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در خصوص حضانت فرزند بعد از طلاق خدمتتان ارائه نماییم‌‌‌، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع:

 حضانت فرزند بعد از متارکه 

وضعیت حضانت بعد از طلاق 

 

 

 

حضانت فرزند به چه معناست ؟

حضانت فرزند به این معناست که یکی از والدین که از دیگری صالح‌‌‌‌‌تر است موظف ‌‌‌‌‌می‌شود که فرزند را در جایی که خود زندگی ‌‌‌‌‌می‌کند ساکن نماید و تمام نیاز‌‌‌‌‌‌‌‌های روانی و تربیتی او را برطرف کند. مدت حضانت فرزند نیز با توجه به سن او و اینکه او دختر است یا پسر تعیین ‌‌‌‌‌می‌شود.

حضانت فرزند بعد از طلاق

همان طور که در بالا گفته شد سرپرست فرزند بعد از طلاق با یکی از والدین او خواهد بود. در ادامه مدت زمان حضانت فرزند پسر و فرزند دختر توسط پدر و مادر را شرح داده‌‌‌‌‌‌‌ایم.

فرزند پسر

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی پسر از زمان تولد تا دو سالگی تحت حضانت مادر خواهد بود. اما این ماده در سال ۱۳۸۲ اصلاح شد و طبق اصلاحیه حضانت پسر تا سن هفت سالگی به عهده مادر خواهد بود. ماده ۱۱۶۹ به این دلیل اصلاح شد که جدایی پسر از مادر در سن دو سالگی بسیار دشوار است و مادر در این سن دلبستگی بسیار زیادی به فرزند خود دارد.

فرزند دختر

فرزند دختر نیز از زمان تولد تا سن هفت سالگی تحت حضانت مادرش خواهد بود و مادر ‌‌‌‌‌می‌بایست در این هفت سال از او به خوبی مراقبت نماید. دختر تا سن هفت سالگی از لحاظ عاطفی و روحی بسیار به مادرش احتیاج دارد و به همین دلیل است که قانوگذار حضانت او را تا سن هفت سالگی به مادرش واگذار نموده است.

گرفتن حضانت فرزند از مادر یا پدر بعد از طلاق به دلیل عدم صلاحیت

این صحیح است که فرزند پسر و دختر ‌‌‌‌‌می‌بایست تا سن هفت سالگی تحت حضانت مادر باشند اما اگر مادر دارای برخی خصوصیات اخلاقی نباشد و از نظر قانونی برای حضانت فرزند صلاحیت نداشته باشد قانون حضانت فرزند را از او سلب ‌‌‌‌‌می‌نماید. مواردی که ‌‌‌‌‌می‌توانند حضانت فرزند را از والد او یا همان مادرش سلب نمایند به شرح زیر ‌‌‌‌‌می‌باشند:

اعتیاد | حضانت فرزند بعد از طلاق

چنانچه مادر به مشروبات الکلی و مواد مخدر و‌… اعتیاد داشته باشد و اعتیاد او باعث زیان به فرزند شود حضانت فرزند از او سلب خواهد شد.

فساد اخلاقی

اگر مادر مبتلا به فساد اخلاقی و فحشا باشد برای حضانت فرزند نیز دارای صلاحیت نخواهد بود.

بیماری روانی

چنانچه مادر دچار بیماری روانی باشد و پزشک نیز این موضوع را تایید کند دادگاه حضانت فرزند را از او سلب خواهد کرد.

سوء استفاده

اگر مادر از فرزند سوء استفاده کند نیز قانون حضانت فرزند را از او سلب خواهد کرد. برای مثال اگر مادر فرزند را وادار کند که در جرائمی مثل فحشا‌‌‌، قاچاق و… دست داشته باشد دیگر برای حضانت او دارای صلاحیت نخواهد بود.

مواردی که در بالا نام برده شد تنها به مادر ختم نمی‌شوند و چنانچه پدر نیز دارای چنین خصوصیات اخلاقی باشد برای حضانت فرزند صلاحیت نداشته و حضانت از او سلب خواهد شد.

وضعیت حضانت فرزند بالای هفت سال بعد از طلاق والدین

پس از سن هفت سالگی پدر حضانت فرزند را به عهده ‌‌‌‌‌می‌گیرد اما مدت حضانت پدر برای فرزند دختر و پسر بستگی به سن بلوغ آن‌‌‌‌ها که در قانون نیز بیان شده دارد. از آن جایی که دختر در سن نه سالگی به بلوغ ‌‌‌‌‌می‌رسد پدر نیز تا سن نه سالگی موظف به حضانت او ‌‌‌‌‌می‌باشد. پسر نیز در سن پانزده سالگی به بلوغ ‌‌‌‌‌می‌رسد و تا رسیدن به آن سن تحت حضانت پدر خواهد بود. پس از اینکه پسر و دختر به سن بلوغ رسیدند ‌‌‌‌‌می‌توانند سرپرست خود را انتخاب کنند و در کنار یکی از والدین خود زندگی کنند.

جریمه برای مانع شدن از ملاقات فرزند

چنانچه یکی از والدین که سرپرست فرزند است مانع از دیدار او با والد دیگرش شود قانون او را به پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون تومان محکوم خواهد کرد. البته این مجازات فقط برای بار اول است و در صورت تکرار این عمل فرد به حداکثر مجازات محکوم ‌‌‌‌‌می‌شود.

سوالات متداول

حضانت فرزند یعنی چه ؟

حضانت فرزند به این معناست که قانون یکی از والدین او را مکلف ‌‌‌‌‌می‌کند که نیاز‌‌‌‌‌‌‌‌های فرزند خود را برطرف نماید و از او مراقبت کند که در این صورت به او سرپرست فرزند گفته ‌‌‌‌‌می‌شود.

حضانت فرزند پس از هفت سالگی با چه کسی است ؟

با پدرش است و تا سن پانزده سالگی تحت حضانت پدرش خواهد بود.

حضانت دختر تا چه سنی با مادرش خواهد بود ؟

تا سن هفت سالگی.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت فرزند بعد از طلاق، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت فرزند بعد از طلاق پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

منبع:

 حضانت فرزند بعد از متارکه 

وضعیت حضانت بعد از طلاق:: برچسب‌ها: حضانت فرزند بعد از طلاق ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

پس از طلاق زن و شوهر موظف هستند که حضانت فرزندان خود را به عهده بگیرند. فرزندان در واقع نتیجه زندگی مشترک زوجین هستند و پس از طلاق نیز آن‌‌‌ها ملزم به مراقبت از فرزندان خود ‌‌می‌باشند و اجازه ندارند آن‌‌‌ها را رها کنند. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در مورد سن قانونی دختر و پسر برای تصمیم گیری در خصوص ‌‌‌‌حضانت برایتان بیان نماییم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

منبع:

سن قانونی حضانت 

سن قانونی برای حضانت فرزند 

 

 

 

 

حضانت فرزند دختر و پسر

پس از طلاق زن و شوهر موظف هستند که فرزندان دختر و پسر خود را تحت حضانت قرار داده و تمام نیاز آن‌‌‌ها را برطرف نمایند. طبق قانون دختر تا سن هفت سالگی تحت حضانت مادر است و سپس تا سن نه سالگی پدر عهده دار حضانت او خواهد بود. پسر نیز ‌‌می‌بایست تا هفت سالگی تحت حضانت مادر باشد و پس از آن تا سن پانزده سالگی تحت حضانت پدر قرار می‌گیرد.

سن قانونی فرزند دختر و پسر جهت تصمیم گیری برای ‌‌‌‌حضانت و انتخاب سرپرست

همان طور که در بالا گفته شد طبق قانون فرزندان تا سنین خاصی تحت حضانت پدر و مادر خود خواهند بود و ‌‌‌‌سرپرست ‌‌‌‌نمی‌تواند به صورت دائمی فرزند را تحت حضانت خود قرار دهد مگر اینکه قانون به او ‌این اجازه را داده باشد. اما سوالی که در اکثر موارد پیش ‌‌می‌آید این است که تکلیف حضانت دختر پس از سن نه سالگی و پسر پس از پانزده سالگی چگونه خواهد بود؟ که در این باره باید بگوییم وقتی دختر و پسر به سن نه و پانزده سالگی ‌‌می‌رسند از نظر قانون دیگر کودک نیستند و ‌بالغ شده‌‌‌‌اند و همچنین‌ قانون دیگر آن‌‌‌ها را نیازمند به ‌‌‌‌سرپرست ‌‌‌‌نمی‌بیند.

از این رو دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ ‌‌می‌توانند در مورد ‌‌‌‌سرپرست خود تصمیم گیری نمایند. برای مثال دختر ‌‌می‌تواند انتخاب کند که ‌‌‌‌سرپرست پدرش باشد و با پدر خود زندگی کند و پسر نیز ‌‌می‌تواند مادر را انتخاب کند و این تصمیم گیری هیچ گونه منع قانونی به همراه نخواهد داشت.

پس از رسیدن فرزند به سن قانونی تصمیم گیری برای حضانت و انتخاب والد سرپرست، والد دیگر اجازه ملاقات با او را ندارد ؟

بعضی از زوجین تصور ‌‌می‌کنند که اگر فرزندشان والد دیگر را به عنوان ‌‌‌‌سرپرست خود انتخاب کنند آن‌‌‌ها دیگر ‌‌‌‌نمی‌توانند فرزند را ببینند و با او ملاقات داشته باشند که در این باره باید بگوییم انتخاب ‌‌‌‌سرپرست توسط فرزند ‌‌‌‌نمی‌تواند والد دیگر را از ملاقات با او منع کند و والد دیگر نیز ‌‌می‌تواند اقدام به ملاقات فرزند خود نماید.

مسئولیت پرداخت نفقه پس از رسیدن  دختر و پسر به سن قانونی جهت تصمیم گیری برای حضانت

فرزند هر کدام از والدین را که به عنوان ‌‌‌‌سرپرست انتخاب کند پرداخت کننده نفقه باز هم پدر او خواهد بود و پدر موظف است که نفقه او را حتی اگر تحت حضانت مادرش باشد نیز بپردازد.

سوالات متدوال

معنای حضانت چیست ؟

مراقبت و رفع نیازهای فرزند.

آیا فرزندان پس از رسیدن به سن بلوغ قادر به انتخاب ‌‌‌‌سرپرست خود هستند ؟

بله.

پس از انتخاب والد ‌‌‌‌سرپرست توسط فرزند والد دیگر حق ملاقات با فرزند را دارد ؟

بله.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سن قانونی دختر و پسر برای تصمیم گیری در خصوص حضانت، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون سن قانونی دختر و پسر برای تصمیم گیری در خصوص حضانت پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع:

سن قانونی حضانت 

سن قانونی برای حضانت فرزند 

 :: برچسب‌ها: سن قانونی تصمیم گیری برای حضانت ,
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در هنگام عقد نکاح زن و شوهر با یکدیگر به توافق ‌می‌رسند تا مبلغی را به عنوان مهریه در عقدنامه ذکر نمایند‌‌. مرد موظف ‌می‌شود که بعد از عقد نکاح هرگاه که زن مهریه‌‌اش را مطالبه نماید آن را به وی‌‌ پرداخت کند‌. اما در برخی موارد که به هر دلیلی‌‌ مهریه تعیین نشده باشد دادگاه زن را مستحق دریافت مهرالمثل ‌می‌داند‌‌. در ادامه قصد داریم در مورد ‌‌‌‌مهرالمثل زن و تعیین آن توضیحاتی را ارائه نماییم‌، با ما همراه باشید‌.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع:

مهرالمثل

 تعریف مهرالمثل زن

 

 

 

مهرالمثل چیست ؟

در حین عقد نکاح دائم ‌می‌بایست مهریه تعیین شود اما اگر مهریه تعیین نشده باشد نیز عقد صحیح خواهد بود و معین کردن آن الزا‌می نیست‌‌. در مواردی که مهریه تعیین نشده باشد و زوجین تصمیم به جدایی و طلاق بگیرند زن مستحق دریافت ‌‌مهر‌المثل ‌می‌شود‌‌. ‌‌مهر‌المثل حقی است که دادگاه برای زن تعیین ‌می‌کند و مرد موظف است که آن را به طور کامل پرداخت نماید‌.

در چه مواردی به زن مهرالمثل تعلق ‌می‌گیرد ؟

در اکثر مواردی که مهریه تعیین نشده باشد به زن ‌‌مهر‌المثل تعلق خواهد گرفت و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود‌‌. مواردی که در آن‌‌‌ها ‌‌مهر‌المثل به زن‌‌ تعلق ‌می‌گیرند به شرح زیر ‌می‌باشند:

تعیین نکردن مهریه

چنانچه زن و مرد در حین عقد نکاح اقدام به تعیین مهریه نکرده باشند و رابطه زناشویی نیز اتفاق افتاده باشد زن مستحق دریافت ‌‌مهر‌المثل خواهد شد و مرد ملزم به پرداخت آن خواهد بود‌.

باطل بودن توافق

در برخی از موارد دیده شده است که زوجین در تعیین مقدار مهریه توافق ‌می‌کنند ولی چیزی که به عنوان مهریه معین کرده‌اند از نظر قانونی اشکال دارد و نمی‌تواند به عنوان‌‌ مهریه به زن پرداخت شود‌‌. در این صورت مهریه باطل خواهد بود و زن مستحق دریافت ‌‌مهر‌المثل خواهد شد‌.

باطل بودن عقد نکاح

چنانچه عقد نکاح میان زن و‌‌ مرد باطل باشد و زن بدون اطلاع از باطل بودن عقد اقدام به برقراری رابطه زناشویی کرده باشد به او‌‌ ‌‌مهر‌المثل تعلق خواهد گرفت‌.

نحوه تعیین مهرالمثل

برای تعیین ‌‌مهر‌المثل توافق طرفین و همچنین رضایت مرد شرط نخواهد بود و دادگاه بر اساس برخی موارد که در قانون ذکر شده‌اند مهرالمثل زن را تعیین ‌می‌کند‌‌. ‌‌‌‌مهر‌المثل زن بر اساس شرایط خانوادگی‌، تحصیلات‌، سن‌ و.‌.‌. محاسبه ‌می‌شود‌‌. برای مثال اگر زن دارای تحصیلات دانشگاهی باشد ‌‌مهر‌المثل بیشتری نسبت به زنی که تحصیلات دانشگاهی نداشته است دریافت خواهد کرد و یا زنی که در شهر‌‌‌های بزرگ زندگی ‌می‌کند ‌می‌تواند‌‌ ‌‌مهر‌المثل بیشتری را نسبت به زنی که در شهر کوچک ساکن است دریافت کند‌‌. برای تعیین ‌‌مهر‌المثل ممکن است دادگاه مهریه یکی از نزدیکان زن را که خصوصیاتی شبیه به او دارد را مبنای تعیین ‌‌مهر‌المثل قرار دهد‌.

به زنان ناشزه و یا نازا ‌‌مهر‌المثل تعلق نمی‌گیرد ؟

برخی افراد تصور ‌می‌کنند که چون زن ناشزه و نازاست به او ‌‌مهر‌المثل تعلق نخواهد گرفت که در این باره باید بگوییم به زنان ناشزه و نازا نیز ‌‌مهر‌المثل تعلق ‌می‌گیرد و این دو مورد نمی‌توانند مانع دریافت ‌‌مهر‌المثل توسط زن شوند‌‌.

سوالات متدوال

‌‌مهر‌المثل چیست ؟

‌‌مهر‌المثل نوعی مهریه است که در صورت تعیین نکردن مهریه و یا باطل بودن آن به زن تعلق ‌می‌گیرد‌.

آیا تحصیلات دانشگاهی بر تعیین ‌‌مهر‌المثل تاثیرگذار خواهد بود ؟

بله دارا بودن تحصیلات دانشگاهی باعث افزایش میزان ‌‌مهر‌المثل خواهد شد‌.

ناشزه بودن زن ‌می‌تواند او را از دریافت ‌‌مهر‌المثل منع کند ؟

خیر.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مهرالمثل زن، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مهرالمثل زن پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

مهرالمثل

 تعریف مهرالمثل زن:: برچسب‌ها: مهرالمثل ,
:: بازدید از این مطلب : 105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

وقتی زن و شوهر با یکدیگر عقد ‌‌می‌کنند در برابر یکدیگر مسئولیت‌هایی دارند که ‌‌می‌بایست به آن‌ها توجه نمایند. یکی از این مسئولیت‌ها خیانت نکردن به همسر است که بسیار مهم ‌‌می‌باشد و در صورت وقوع ممکن است ازدواج زوجین را به طلاق بکشاند. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در خصوص خیانت و راه های اثبات آن خدمتتان ارائه دهیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع :

راه های اثبات خیانت همسر

 چگونگی اثبات خیانت مرد و زن

مجازات

 

 

 

 

خیانت چیست ؟

خیانت یک عامل آسیب زا در زندگی مشترک ‌‌می‌باشد که در صورت انجام آن اکثر ازدواج‌ها به طلاق ختم ‌‌می‌شود. در خیانت شخص با فرد دیگری به جز همسر خود ارتباط برقرار ‌‌می‌نماید در صورتی که از نظر قانونی و شرعی اجازه این‌ کار را ندارد. در حین مواجه شدن با خیانت ‌‌می‌بایست آرامش خود را حفظ نمود و با یک مشاور حقوقی مجرب و کاردان مشورت کرد تا بتوان برای اثبات خیانت و جدایی از همسر اقدام کرد.

راه های اثبات خیانت به همسر

وقتی از شخصی در دادگاه به جرم خیانت شکایت ‌‌می‌شود فرد شاکی می‌بایست بتواند مدارک کافی را به دادگاه ارائه نماید و جرم خیانت را اثبات کند. راه‌های اثبات خیانت در دادگاه به شرح زیر ‌‌می‌باشند:

اقرار فرد خیانت کار

یکی از ساده‌‌ترین و آسان‌‌ترین راه‌های اثبات خیانت اقرار گرفتن از فرد خیانت کار ‌‌می‌باشد. چنانچه فرد خیانت کار در دادگاه و در حضور قاضی به خیانت خود اقرار نماید خیانت اثبات شده و قاضی حکم مربوطه را صادر خواهد کرد.

اثبات خیانت از طریق پیامک، مکالمه تلفنی و اسکرین شات

اثبات خیانت با اسکرین‌شات، پیامک و… امکانپذیر نخواهد بود زیرا چنین مواردی یک نشانه برای خیانت محسوب ‌‌می‌شوند اما برای صدور حکم‌ از طرف قاضی کافی نخواهند بود. دادگاه ‌‌می‌تواند با دریافت پرینت مکالمات فرد خیانتکار او را محکوم نماید و اینگونه خیانتش را اثبات کند.

راه های اثبات خیانت مرد به همسر

خیانت مرد فقط به ایجاد ارتباط نامشروع خلاصه نمی‌شود و چنانچه مرد بدون اذن همسر خود اقدام به ازدواج موقت یا دائم نماید مرتکب خیانت شده است و زن ‌‌می‌تواند در این موارد درخواست طلاق دهد.

اثبات خیانت از طریق عقد موقت

چنانچه مرد اقدام به عقد موقت با زن دیگر نموده باشد و ازدواج خود را ثبت کرده باشد اثبات خیانت او بسیار آسان است زیرا ازدواج او ثبت شده است. اما اگر ازدواج خود را ثبت نکرده باشد زن ‌‌می‌تواند با ادله دیگری مانند شهادت شهود این امر را اثبات کند.

اثبات خیانت از طریق عقد دائم

اثبات خیانت از طریق عقد دائم توسط مرد بسیار ساده است زیرا عقد دائم در سیستم ثبت شده و در شناسنامه مرد نیز نام همسر دوم ذکر خواهد شد و زن ‌‌می‌تواند به راحتی ازدواج دوم و خیانت او را به دادگاه ثابت کند.

مجازات شخص خیانت کار | راه های اثبات خیانت همسر

فرد خیانت کار نیز طبق قانون مستحق مجازات ‌‌می‌باشد و در صورت شکایت همسرش دادگاه او را مجازات خواهد کرد.

طبق اینکه عمل صورت گرفته از شخص خیانت کار در چه حدی باشد و اینکه شرایط اثباتی آن تا چه اندازه فراهم باشد میزان مجازات متغیر خواهد بود. برای مثال برای رابطه نامشروع دادگاه می‌تواند تا 99 ضربه شلاق حکم دهد.

سوالات متدوال

خیانت چیست ؟

برقراری رابطه نامشروع با جنس مخالف بدون اجازه قانونی.

آیا ‌‌می‌توان از طریق اقرار شخص خیانت کار خیانت را اثبات نمود ؟

بله اقرار فرد خیانت کار یکی از راه‌های اثبات خیانت ‌‌می‌باشد.

اثبات خیانت از طریق اسکرین شات امکانپذیز است ؟

خیر این مورد فقط یک نشانه برای اثبات خیانت تلقی ‌‌می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص راه های اثبات خیانت همسر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون راه های اثبات خیانت همسر پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع :

راه های اثبات خیانت همسر

 چگونگی اثبات خیانت مرد و زن

مجازات:: برچسب‌ها: راه های اثبات خیانت همسر ,
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

حتما برای شما هم پیش آمده است که مالی را نزد کسی به امانت گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و از او خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید که از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به خوبی مراقبت نماید. به این کار امانت سپردن به دست دیگری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفته ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و فرد موظف است که از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مراقبت کرده و در هر زمان که بخواهید آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به شما بازگرداند. گاهی پیش می‌آید که امین در امر نگهداری قصور کرده و سبب آسیب به مال می‌گردد. در ادامه توضیحاتی را در مورد جرم خیانت در امانت و نحوه مجازات آن برایتان بیان نموده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم‌‌‌‌‌‌‌‌، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع:

 جرم خیانت در امانت 

 مجازات خیانت در امانت 

 

 

 

جرم خیانت در امانت چیست ؟

سپردن مالی به دست دیگری که به این معنی است که فرد موظف ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود آن مال را به خوبی نگهداری کند و به شما بازگرداند. اما اگر فرد با قصد و عمدا مال را مصرف نماید یا به آن آسیبی برساند مرتکب جر‌م خیانت در امانت شده است و مستحق مجازات خواهد بود. در این صورت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان از فرد در دادگاه شکایت نمود و خواهان مجازات او شد.

شرایط اثبات جرم خیانت در امانت و اعمال مجازات آن

برای اثبات جر‌م خیا‌نت در امانت و اعمال مجازات آن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست برخی شرایط موجود باشند. شرایط اثبات این جر‌م که با اتکا به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان فرد را مجازات نمود به شرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیر ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند:

مال

برای اثبات خیانت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست موردی که به امانت گذاشته است ارزش اقتصادی داشته باشد مثلا چک‌‌‌‌‌‌‌‌، سفته‌‌‌‌‌‌‌‌، پول نقد و… باشد.

سپردن مال

مال ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست حتما‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسط مالک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن به فرد امانت دار سپرده شود تا اثبات جر‌م آسان شود.

تصرف قانونی

کسی که مال را به فرد امانت دار ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌سپارد ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست به صورت قانونی بر آن مال تصرف داشته باشد یا مالک آن باشد. در غیر این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت اثبات جر‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خیانت در امانت امکان پذیر نیست. برای مثال فردی که مالی را به سرقت برده و نزد دیگری به امانت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گذارد در صورت وقوع جر‌م خیانت در امانت امکان شکایت نخواهد داشت‌‌‌‌‌‌‌‌، زیرا مال در واقع متعلق به او نبوده است.

مالکیت امانت دار بر مال

چنانچه مالی که به فرد امانت دار سپرده ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود به او تعلق داشته باشد و او تصرفی در آن ایجاد کند جر‌م خیانت در امانت انجام نگرفته است و امکان اثبات آن نیز وجود نخواهد داشت.

ضرر به مال

برای اثبات جر‌م خیانت در امانت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست حداقل ضرری به مال وارد شده باشد تا بتوان این جر‌م را اثبات نمود.

نکته: این ضرر حتما باید عمدی وارد شود وگرنه امکان شکایت کیفری از امین را نخواهید داشت.

مدارک طرح شکایت خیانت در امانت

برای طرح شکایت خیانت در امانت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست برخی مدارک را به دادگاه ارائه نمود تا شکایت از فرد صورت بگیرد. مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت این جرم به شرح زیر ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند:

دارا بودن رسید

وقتی مالی به دیگری به عنوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امانت سپرده ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست در قبال آن حتما رسید دریافت شود. در صورتی که برای طرح شکایت خیانت در امانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقدام نمودید ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید را به دادگاه ارائه نمایید.

شهود

برای طرح شکایت خیانت در امانت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست دارای دو شاهد بود که در دادگاه شهادت دهند به مال شما زیان وارد شده است.

در صورت دارا بودن این دو مدرک مهم ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست فرد شاکی مشخصات خود را در شکایت نامه ذکر کند و پس از تنظیم و نگارش آن را به دادگاه ارائه نماید تا به شکایت او رسیدگی شود.

مجازات جرم خیانت در امانت چیست ؟

طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلا‌‌‌‌‌‌‌‌می چنانچه فردی مرتکب جر‌م خیانت در امانت شود و به مال دیگری زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گردد. البته این مجازات برای همه افراد یکی نیست و قانونگذار هر فرد را بر حسب میزان خسارتی که به مال وارد کرده است مجازات خواهد کرد‌‌‌‌‌‌‌‌، در این صورت ممکن است مجازات افراد کم و یا زیادتر شود. مجازات این جرم نیز قابل تبدیل بوده و فرد ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند با پرداخت جریمه نقدی مجازات حبس خود را کاهش دهد.

درجه مجازات خیانت در امانت چیست ؟

مجازات خیانت در امانت از جمله مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درجه هفت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد که در آن قانونگذار فرد را به موارد زیر محکوم ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید:

 • حبس از شش ماه تا سه سال
 • شلاق از یازده تا سی ضربه
 • محروم شدن از حقوق اجتماعی به مدت شش ماه تا یک سال.

تخفیف مجازات جرم خیانت در امانت

جر‌م خیانت در امانت از جمله جرائم قابل تخفیف ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد. فرد مجرم ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند با پرداخت جریمه نقدی از دادگاه بخواهد که در مجازات حبس او تخفیف دهد.

مجازات عدم اثبات جرم خیانت در امانت

معمولا به افراد توصیه ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود که بدون مدارک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کافی از هیچ فردی شکایت نکنند. چنانچه فردی در دادگاه شخصی را به جر‌م خیانت در امانت متهم کند اما نتواند مدارک کافی را برای اثبات جر‌م او به دادگاه ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نماید شخص ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند در دادگاه از او به جرم تهمت و افترا شکایت نماید. در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت دادگاه فردی را که به جرم افترا محکوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده است مجازات خواهد کرد‌‌‌‌‌‌‌‌. مجازات این گونه مجرمین معمولا مابین یک ماه تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک سال حبس خواهد بود. در برخی موارد نیز شخص به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود.

سوالات متداول

جرم خیانت در امانت چیست ؟

وقتی کسی عمدا به مالی که نزد او به امانت سپرده شده است زیان وارد کند مرتکب جر‌م خیانت در امانت شده است.

بدون دارا بودن رسید نمی‌توان جرم خیانت در امانت را اثبات کرد ؟

خیر برای اثبات این جرم ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست رسید مال را به دادگاه ارائه نمود.

مجازات جرم خیانت در امانت چیست ؟

طبق قانون مجازات فردی که مرتکب جر‌م خیانت در امانت شده است از شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود که با توجه به میزان جرم او متغیر خواهد بود.

مرکز وکیل دات کام از معتبرترین مراکز فعال در حل پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد و شما ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانید با دریافت انواع مشاوره حقوقی از این مرکز از نتیجه پرونده خود به خوبی مطلع شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جرم خیانت در امانت، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم خیانت د‌ر امانت پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع:

 جرم خیانت در امانت 

 مجازات خیانت در امانت 

 

 :: برچسب‌ها: جرم خیانت در امانت | مجازات – شرایط اثبات – مدارک طرح شکایت ,
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در سال‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در ایران شاهد وقوع سیل‌‌‌‌‌‌‌‌های ویرانگر زیادی بودیم. به طور مثال سیلی که در نوروز سال 98 در شیراز اتفاق افتاد و سبب عزادار شدن خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری گردید. اما آنچه که این سیل‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به چنین فاجعه بزرگی تبدیل کرد ساخت و ساز‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر مجاز در حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود. در صورتی که حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها رعایت نشود و در جایی که آب باید عبور کند ساخت و ساز انجام شود در هنگا‌‌‌‌‌‌‌‌می که آب رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش پیدا می‌کند به دلیل نبود ظرفیت لازم برای عبور در بستر رودخانه سیل به وقوع ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پیوندد. متاسفانه با اینکه دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه به اشخاص اخطار‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم را ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهند اما باز هم شاهد دخل و تصرف در حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستیم. به دلیل اهمیت زیاد این موضوع در این مطلب به بررسی ساخت و ساز در حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

منبع:

ساخت و ساز در حریم رودخانه

ضوابط و محدویت‌های قانونی این ساخت و سازها

 

 

 

 

حریم رودخانه

در سال 1370 در خصوص میزان بستر و حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها مقرره‌ای به تصویب رسید که در آن به تعریف حریم و بستر رودخانه نیز پرداخته شده بود. بستر همان بخش از رودخانه است که در آن آب رودخانه جریان دارد و با حریم رودخانه تفاوت دارد. در این مقرره بر اساس بخش «خ» حریم قسمتی است از اراضی اطراف رودخانه می‌باشد که بلافاصله پس از بستر قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد. با توجه به حجم آب میزان حریم نیز متفاوت است.

در اصطلاح ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان حریم رودخانه را آن زمین‌‌‌‌‌‌‌‌های اطراف رودخانه دانست که از بعد از بستر رودخانه شروع ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و بین 1 تا 20 متر میزان آن متغیر است.

شرکت آب منطقه‌ای با توجه به ضوابط مربوطه میزان حریم و بستر رودخانه‌ای را اعلام ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید. البته در آمار‌‌‌‌‌‌‌‌های اعلام شده دیده ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود که هنوز برای میزان زیادی از رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور حریم قانونی تعیین نشده است. در صورتی که دولت موظف است که حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تعیین نماید و در اطراف آن میله گذاری کند.

ساخت و ساز در حریم رودخانه

قطعا رعایت میزان حریم رودخانه امری ضروری و مهم است. همین عدم رعایت ضوابط مربوطه سبب شده است که در سال‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاهد فجایع بزرگی باشیم. هر رودخانه دارای یک حریم مشخص است که نباید در آن ساخت و ساز انجام گردد زیرا این حریم برای این در نظر گرفته شده است که از خسارت و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های شدید در هنگام سیل جلوگیری شود. اگر این حریم رعایت نشود قطعا در هنگام وقوع سیل شاهد این موضوع خواهیم بود که خانه‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی تخریب ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شوند و حتی به دلیل فرسایش شدت سیل بیشتر ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. همین طور که در سال‌‌‌‌‌‌‌‌های قبل دیده شد در پی یک بارندگی بهاره چه خسارات زیادی بر کشور وارد شد.

ساخت و ساز‌‌‌‌‌‌‌‌های مراکز دولتی

برای ساخت و ساز و تصرف در حریم‌‌‌‌‌‌‌‌های رودخانه‌ای یک استثنا در قانون مطرح شده است. با اینکه ساخت و ساز در حریم رودخانه ممنوع است اما از نظر قانونی در صورت لزوم به طور مثال برای عبور خط لوله و یا دکل‌‌‌‌‌‌‌‌های برقی و مخابراتی به شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارگان‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی اجازه انجام عملیات در حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

البته این کار به راحتی نیست بلکه نیاز به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو دارد. این ارگان‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی موظف هستند در ابتدا برای هرگونه دخل و تصرف از وزارت نیرو مجوز‌‌‌‌‌‌‌‌های لازمه را دریافت کنند. در غیر این صورت طبق مقررات هم مورد تعقیب قرار می‌گیرند و هم مجازات ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ساخت و ساز در حریم رودخانه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون ساخت و ساز در حریم رودخانه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع:

ساخت و ساز در حریم رودخانه

ضوابط و محدویت‌های قانونی این ساخت و سازها:: برچسب‌ها: ساخت و ساز در حریم رودخانه ,
:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

پس از طلاق به انتخاب دادگاه یکی از والدین حضانت فرزند را بر عهده ‌‌‌می‌گیرد. او وظیفه دارد که نیاز‌‌‌‌های فرزندش را برطرف نموده و از او مراقبت نماید. اما در بعضی موارد دیده شده که والد ‌‌‌سرپرست مشکلاتی را برای والد دیگر به وجود ‌‌‌می‌آورد که فقط از طریق قانون قابل حل خواهند بود. در ادامه قصد داریم در مورد جلوگیری از ملاقات فرزند توضیحاتی را بیان کنیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع:

جلوگیری از ملاقات فرزند 

ضمانت اجرای ممانعت از دیدار فرزند

حکم و مجازات

 

 

 

‌‌‌جلوگیری از ملاقات با فرزند توسط ‌‌‌سرپرست

وقتی شخصی عهده دار حضانت فرزند خود ‌‌‌می‌شود وظیفه دارد که از فرزند مراقبت نماید و مانع از دیدار والد دیگر با فرزند نشود. طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی والد ‌‌‌سرپرست ‌‌‌نمی‌تواند مانع دیدار والد دیگر با فرزندش شود. دادگاه در حین طلاق معین ‌‌‌می‌کند که در یک مدت زمان مشخص والد دیگر حق دیدار با فرزند را دارد و والد ‌‌‌سرپرست ‌‌‌نمی‌تواند از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مورد جلوگیری کند.

برای مثال دادگاه معین ‌‌‌می‌کند که والد دیگر ‌‌‌می‌تواند روز‌‌‌‌های آخر هفته فرزند خود را ملاقات کند و والد ‌‌‌سرپرست نیز موظف است که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این قانون را رعایت کند. طبق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این قانون فرد ‌‌‌سرپرست اجازه ندارد فرزند را برای زندگی به شهر دیگری ببرد. برای مثال اگر مادر فرزند را از اصفهان به شیراز ببرد ملاقات برای والد دیگر سخت ‌‌‌می‌شود و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این اجازه به او داده نخواهد شد که فرزند را به شهر دیگر ببرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این قانون برای فرزند دختر و پسر هیچ تفاوتی ندارد و در مورد هر دو قابل اجرا است.

ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات فرزند

‌‌‌جلوگیری از ملا‌‌قات با فرزند باعث لطمه به فرزند ‌‌‌می‌شود و برای او مشکلات روحی زیادی را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل قانونگذار مواردی را مطرح کرده است که طبق آن‌ها فرد ‌‌‌سرپرست نتواند از ملاقات فرزند با والد دیگرش جلوگیری کند. ضمانت اجرای ‌‌‌جلوگیری از ملا‌‌قات با فرزند به شرح زیر ‌‌‌می‌باشد:

نخست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه اگر شخص ‌‌‌سرپرست از تکالیف خود مانند اجازه ملاقات دادن به والد دیگر سرباز زند دادگاه اقداماتی را انجام خواهد داد تا از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این امر جلوگیری نماید. چنانچه والد ‌‌‌سرپرست اجازه ملاقات با فرزند را به والد دیگر ندهد دادگاه حضانت را از او سلب نموده و یا بر اقدامات او مبنی بر انجام تکالیفش نظارت ‌‌‌می‌کند. برای مثال دادگاه نظارت ‌‌‌می‌کند که آیا والد دیگر توانسته در روز معین شده فرزندش را ملاقات کند یا نه و در صورتی که نتوانسته باشد دادگاه حق حضانت را سلب ‌‌‌می‌کند تا ملاقات با فرزند برای والد دیگر امکان پذیر باشد.

آیا ‌‌‌جلوگیری از ملاقات با فرزند مجازات دارد ؟

در پاسخ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این پرسش باید بگوییم خیر قانونگذار برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این کار غیرقانونی مجازاتی را در نظر نگرفته است اما ممکن است ‌‌‌سرپرست در صورت شکایت والدی که حق ملاقات از او سلب شده تا زمان اجرای حکم دادگاه بازداشت شود.

جلوگیری از ملاقات با فرزند در صورت مصلحت او

در برخی موارد نیز ‌‌‌سرپرست طبق قانون ‌‌‌می‌تواند مانع از ملاقات فرزند با والد دیگر شود. در برخی موارد دیده شده است که والد دیگر در حین ملاقات به فرزند خود آسیب وارد نموده است و یا از او سوء استفاده کرده است که در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این صورت دادگاه تشخیص ‌‌‌می‌دهد که ملاقات والد دیگر به صلاح فرزند نیست و حق ملاقات از وی سلب ‌‌‌می‌شود.

سوالات متدوال

آیا ‌‌‌می‌توان از ملاقات فرزند با‌ والد دیگر جلوگیری کرد ؟

خیر مگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه ملاقات به مصلحت فرزند نباشد.

در صورت ‌‌‌جلوگیری از ملا‌‌قات با فرزند حضانت سلب ‌‌‌می‌شود ؟

بله در صورت نظارت دادگاه و تکرار ‌‌‌جلوگیری از ملا‌‌قات با فرزند حضانت سلب ‌‌‌می‌شود.

در صورت صلاح فرزند ‌‌‌می‌توان از ملاقات جلوگیری کرد ؟

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد ملاقات والد دیگر برای فرزند زیان آور است ‌‌‌سرپرست ‌‌‌می‌تواند از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این دیدار جلوگیری نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جلوگیری از ملاقات فرزند، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون جلوگیری از ملاقات فرزند پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

جلوگیری از ملاقات فرزند 

ضمانت اجرای ممانعت از دیدار فرزند

حکم و مجازات

 

 :: برچسب‌ها: جلوگیری از ملاقات فرزند ,
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

قانون مرد و زن را در هنگام عقد نکاح موظف می‌داند که وظایف خود را به درستی انجام دهند. برای مثال زن موظف می‌شود که از همسر خود تمکین کند و در برقراری رابطه جنسی کوتاهی به عمل نیاورد و مرد نیز موظف است که نفقه و مهریه زن را به طور کامل به او پرداخت کند. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در رابطه با مهریه و نصف شدن مبلغ آن خدمتتان ارائه نماییم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع :

نصف مهریه 

موارد تنصیف مهریه 

 

 

 

مهریه چیست و میزان آن چقدر است ؟

مهریه یکی از حقوقی است که حین عقد به زن تعلق گرفته و قانونگذار مرد را موظف به پرداخت آن می‌داند. میزان مهریه با توجه به توافق طرفین معین می‌شود و مبلغ آن هر چقدر که باشد مرد می‌بایست آن را پرداخت کند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص مهریه کلیک فرمایید.

موارد نصف شدن مهریه

مطابق قانون مهر‌یه حق زن است و می‌تواند تمام آن را مطالبه کند اما در برخی موارد مهر‌یه زن نصف می‌شود و قانون زن را مستحق دریافت نصف مهر‌یه می‌داند. مواردی که باعث نصف شدن مهر‌یه می‌شوند در زیر شرح داده شده‌اند:

طلاق قبل از وقوع رابطه زناشویی

مطابق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی چنانچه مرد و زن قبل از وقوع رابطه زناشویی برای طلاق اقدام نمایند مهریه زن نصف خواهد شد و مرد می‌بایست نصف مهریه را به او پرداخت کند. حتی اگر مرد از قبل مهر‌یه را به طور کامل پرداخت کرده باشد قانون زن را مکلف می‌کند که نصف مهر‌یه را به او بازگرداند.

بذل مدت زمان صیغه قبل از نزدیکی | نصف شدن مهریه

مطابق ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی چنانچه مرد در عقد موقت تمام مدت زمان صیغه را به زن ببخشد و رابطه زناشویی نیز صورت نگرفته باشد مهریه زن نصف خواهد شد.

فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی از طرف مرد

مطابق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی چنانچه زن پس از عقد نکاح مطلع شود که همسرش در برقراری رابطه جنسی (حتی یکبار) ناتوان است و بخواهد که نکاح خود را فسخ کند مهریه او نیز نصف خواهد شد چراکه در این مورد نیز نزدیکی رخ نداده است.

آیا ناشزه بودن زن می‌تواند مهریه او را نصف کند ؟

در صورتی که زن به هر دلیلی از شوهر خود تمکین نکند و ناشزه باشد مرد نمی‌تواند به خاطر این مسئله نصف مهر‌یه را به زن بپردازد و موظف است که تمام مهر‌یه را به زن پرداخت نماید.

سوالات متداول

در صورت باکره بودن زن مهر‌یه او نصف می‌شود ؟

بله، در صورتی که بعد از عقد زوجه بکارت داشته باشد، فارغ از مدت زمان عقد مهر‌یه نصف می‌شود.

ناشزه بودن زن می‌تواند مهر‌یه او را نصف کند ؟

خیر ناشزه بودن زن نمی‌تواند مهر‌یه را نصف کند و مهر‌یه باید به طور کامل پرداخت شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط تنصیف مهریه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط تنصیف مهریه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

 

منبع :

نصف مهریه 

موارد تنصیف مهریه :: برچسب‌ها: نصف مهریه ,
:: بازدید از این مطلب : 113
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

مطابق قانون زن می‌تواند هرگاه که اراده کند برای مطالبه مهریه خود اقدام نماید. مهریه حق زن است که در حین عقد نکاح به او تعلق می‌گیرد. در ادامه توضیحاتی را در خصوص تنظیم و نحوه پیگیری دادخواست مهریه از طریق سامانه ثنا در اختیارتان قرار داده‌ایم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

منبع :

نحوه پیگیری دادخواست مهریه

مراحل پیگیری دادخواست مهریه از طریق سامانه ثنا

 

 

دادخواست مهریه چیست و چگونه تنظیم می‌شود ؟

همان طور که در بالا گفته شد مهریه حق زن است و او می‌تواند آن را در هر زمان که بخواهد مطالبه نماید. برای دادخواست مطالبه مهریه می‌بایست زن به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و طی ارائه دادخواستی از دادگاه بخواهد که مهریه او را از مرد مطالبه کند. طی این دادخواست دادگاه با سنجش میزان دارایی مرد مهریه زن را به صورت قسط بندی شده و یا یکجا به او پرداخت می‌نماید.

اما برای گرفتن رای دادگاه مبنی بر مطالبه مهریه می‌بایست برخی مراحل طی شوند. برای تنظیم دادخواست زن یا وکیل او می‌بایست در دادخواست مشخصاتی مثل نام، نام خانوادگی، محل سکونت و سن زن را وارد نمایند. سپس در دادخواست بنویسند که خواهان چه مالی هستند، برای مثال می‌بایست مبلغ مهریه را در دادخواست ذکر کنند و به دادگاه ارائه نمایند تا در آنجا به این دادخواست رسیدگی شود و مهریه وصول گردد.

نحوه پیگیری دادخواست مهریه از طریق سامانه ثنا

سال ۱۳۹۵ سامانه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد تا طرفین دعوا بتوانند بدون حضور در دادگاه از رای صادر شده مطلع گردند و یا دادخواست خود را پیگیری نمایند.

برای پیگیری دادخواست مهریه می‌بایست ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام نمایید. پس از ثبت نام در این سامانه برای پیگیری دادخواست نیازمند یک رمز عبور می‌باشید که برای دریافت آن می‌بایست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرتان مراجعه نمایید‌. در این دفتر شما احراز هویت خواهید شد و سپس رمز عبور در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

پس از دریافت رمز عبور می‌بایست دوباره به سامانه خدمات الکترونیک قضایی وارد شوید و روی گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص کلیک نمایید. عکس

سپس صفحه‌ای برای شما باز خواهد شد که می‌بایست در کادرهای مربوطه کد ملی خود و رمز عبوری که از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت نموده‌اید را وارد کنید. عکس

در مرحله بعد نیز می‌بایست رمز موقتی که به تلفنتان ارسال می‌شود را در کادر مربوطه وارد کنید و روی دکمه ثبت کلیک نمایید. حالا شما وارد حساب شخصی خود در سامانه ثنا شده‌اید و می‌توانید تمامی دادخواست‌های خود را در آنجا مشاهده کنید. عکس

برای مشاهده نحوه رسیدگی به دادخواست و پیگیری آن شماره پرونده خود را در کادر جست و جوی پرونده وارد نمایید. عکس

پس از وارد کردن شماره پرونده رای صادره از طرف دادگاه بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و به این ترتیب شما می‌توانید دادخواست خود را پیگیری نموده و از نتیجه آن مطلع شوید. عکس

سولات متدوال

در دادخواست مهریه مبلغ مال مورد نظر نیز باید ذکر شود ؟

بله مبلغ مهریه باید به طور دقیق در دادخواست ذکر گردد.

آیا می‌توان دادخواست مهریه را از طریق سامانه ثنا پیگیری کرد ؟

بله از طریق سامانه ثنا دادخواست مهریه قابل پیگیری خواهد بود که نحوه آن نیز در مقاله ذکر شده است.

چنانچه زن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی احراز هویت نشود به او رمز عبور داده می‌شود ؟

خیر برای دریافت رمز عبور به سامانه ثنا می‌بایست حتما احراز هویت شود.

مرکز وکیل دات کام از معتبرترین مراکز در زمینه حل پرونده‌های حقوقی می‌باشد و شما می‌توانید با مراجعه به این مرکز حل پرونده حقوقی خود را تسریع بخشید و از خدماتی مانند مشاوره تلفنی و آنلاین بهره‌مند گردید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه پیگیری دادخواست مهریه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه پیگیری دادخواست مهریه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع :

نحوه پیگیری دادخواست مهریه

مراحل پیگیری دادخواست مهریه از طریق سامانه ثنا:: برچسب‌ها: نحوه پیگیری دادخواست مهریه ,
:: بازدید از این مطلب : 117
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

زوجین پس از عقد‌ ممکن است به دلایل مختلف تصمیم به جدایی بگیرند، اما در این میان اگر فرزندی وجود داشته باشد طبق قانون ‌‌می‌بایست حضانت آن بر عهده یکی از والدین قرار گیرد. والدین ‌‌می‌بایست فرزندی را که خود به دنیا آورنده‌‌‌اند تحت حضانت قرار داده و از او حمایت نمایند. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در خصوص حضانت فرزند پسر در اختیارتان قرار دهیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع:

حضانت پسر 

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق 

 

 

حضانت فرزند

پس از طلاق و جدایی زوجین موظف هستند که حضانت فرزندان را به عهده بگیرند. مدت زمان حضانت فرزند برای پدر و مادر متفاوت خواهد بود و هر کدام از آن‌ها در سنین مختلف ‌‌‌‌برای حضانت فرزندشان دارای حق تقدم می‌باشند. طبق قانون بعد از طلاق ‌‌می‌بایست حضانت فرزند تا هفت سالگی به مادر سپرده شود و پس از تمام شدن دوره حضانت مادر فرزند به پدرش تحویل داده ‌‌می‌شود.

حضانت فرزند پسر در قانون جدید و قدیم

در قانون قدیم مدت زمان حضا‌نت فرزند پسر با دختر تفاوت داشت و پسر مدت کمتری را تحت حضا‌نت مادر خود به سر می‌برد. در قانون قدیم پسر از زمان تولد تا دو سالگی تحت حضا‌نت مادر بود و پس از دو سالگی به پدر سپرده ‌‌می‌شد و تا سن پانزده سالگی نیز به حضانت پدر در ‌‌می‌آمد.

اما در قانون جدید مدت حضا‌نت مادر نسبت به پسر بیشتر شده است، در این قانون پسر ‌‌می‌بایست تا سن هفت سالگی تحت حضا‌نت مادر باشد و سپس به پدر تحویل داده شود. قانون قدیم حضا‌‌نت فرزند پسر در سال ۱۳۸۲ اصلاح شد و از آن به بعد پسر ‌‌می‌بایست تا هفت سالگی تحت حضا‌نت مادر باشد. این به این دلیل است که مادر در این سن بهتر ‌‌می‌تواند پاسخگوی نیاز‌‌‌‌های پسر باشد.

دیدار با فرزند پسر در مدت زمان حضانت والد دیگر

یکی از سوالاتی که ممکن است ذهن افراد را درگیر کند این است که وقتی پسر تحت حضا‌نت والد خود است والد دیگر حق دیدار با او را دارد یا خیر که در این باره باید بگوییم بله والد ‌‌‌‌سرپرست پسر ‌‌‌‌نمی‌تواند مانع از دیدار او با والد دیگرش شود. برای دیدار با فرزند ‌‌می‌بایست پدر یا مادر او در دادگاه زمانی را معین کنند تا مادر یا پدر بتوانند پسر خود را در آن مدت زمان ملاقات نمایند.

سلب حضانت فرزند پسر

چنانچه فرزند پسر در حضا‌نت پدر یا مادرش باشد اما شخص سرپرست از لحاظ اخلاقی صالح نباشد دادگاه حضا‌نت را از وی سلب خواهد نمود. این به این دلیل است که برای دادگاه صلاح و مصلحت فرزند پسر بسیار مهم است و به همین دلیل والدی را برای حضا‌نت او بر ‌‌می‌گزیند که بسیار صالح باشد.

حضانت فرزند پسر پس از ۱۵ سالگی

وقتی فرزند پسر به سن پانزده سالگی ‌‌می‌رسد دیگر تحت حضانت هیچکس نخواهد بود زیرا او از نظر قانونی به بلوغ رسیده است و ‌‌می‌تواند ‌‌‌‌سرپرست خود را شخصا انتخاب بنماید. پسر ‌‌می‌تواند یکی از والدین خود را برای حضانت برگزیند و با او زندگی کند.

سوالات متداول

حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی با چه کسی خواهد بود ؟

مادر.

آیا والد ‌‌‌‌سرپرست ‌‌می‌تواند مانع از دیدار با پسر شود ؟

خیر چنین حقی نخواهد داشت.

حضانت پسر بعد از ۱۵ سالگی به عهده کیست ؟

پس از ۱۵ سالگی پسر ‌‌می‌تواند ‌‌‌‌سرپرست خود را انتخاب نماید.

مرکز وکیل دات کام ارائه کننده انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان می‌باشد. از خدمات مرکز وکیل دات کام ‌‌می‌توان به حل انواع پرونده‌‌‌‌های حقوقی و ارائه مشاوره حضوری و تلفنی اشاره نمود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت پسر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت پسر پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع:

حضانت پسر 

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق 

 :: برچسب‌ها: حضانت پسر ,
:: بازدید از این مطلب : 124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در طول تاریخ همواره شاهد شکل گیری تمدن‌‌های بزرگ بشری در کنار رودخانه‌‌ها بوده‌‌‌ایم‌‌. امروزه نیز زندگی و ساختمان سازی در کنار رودخانه‌‌ها دارای جذابیت زیادی برای اشخاص است. به دلیل آبادانی و دسترسی به آب همواره اکثر اشخاص تمایل به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌‌ها دارند اما قطعا این کار بدون مجوز‌‌های لازم امکان ندارد. در قدیم افراد به راحتی در هر جایی که ‌می‌خواستند خانه‌‌های خود را ‌می‌ساختند اما امروزه قطعا برای ساخت و ساز باید ضوابط مربوطه به طور کامل رعایت شود تا از فجایع بعدی جلوگیری شود. اگر اشخاص بدون داشتن مجوز به ساختمان سازی بپردازند دولت با آن‌ها برخورد ‌می‌کند و علاوه بر قلع بنا برای متخلفان مجازات نیز در نظر گرفته شده است. از این رو در این مطلب به بررسی مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه ‌می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

منبع :

مجوز ساخت در حریم رودخانه

مراحل صدور مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها

 

 

ساخت و ساز در حریم رودخانه‌‌ها

هر رودخانه دارای یک بستر و یک حریم است‌‌. در یک تعریف ساده ‌می‌توان بستر را زمینی دانست که رودخانه در آن جریان دارد و حریم آن مقدار از زمین است که از بعد از بستر رودخانه شروع ‌می‌شود و با توجه به میزان بارندگی‌‌های سالانه و حجم آب رودخانه بین 1 تا 20 متر تعیین می‌گردد.

در حریم رودخانه‌‌ها اجازه ساخت و ساز وجود ندارد‌‌. برای هر گونه دخل و تصرف در حریم رودخانه باید از سازمان‌‌های مربوطه مانند شورایاری مجوزهای لازمه را دریافت نمود.

تعیین حدود حریم رودخانه‌‌ها

در آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌‌ها مصوب 1379 بر اساس میزان آبدهی رودخانه حدود حریم آن تعیین شده است. در ماده 15 این آیین نامه حریم رودخانه را به شرح زیر تعیین کرده است:

الف) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان بیش از پانزده متر مکعب در ثانیه می‌باشد از هر طرف رود دوازده تا پانزده متر تعیین می‌گردد.

ب) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان ده الی پانزده متر مکعب در ثانیه است از هر طرف رود هشت تا دوازده متر تعیین می‌شود.

پ) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان پنج الی ده متر مکعب در ثانیه است از هر طرف رود شش تا هشت متر معین می‌گردد.

ت) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان دو الی پنج متر مکعب در ثانیه می‌باشد از هر طرف رود چهار تا شش متر معین می‌شود.

ث) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان بین صد و پنجاه لیتر الی دو متر مکعب در ثانیه است از هر طرف رود یک الی دو متر تعیین می‌شود.

ج) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان کمتر از صد و پنجاه لیتر در ثانیه است از هر طرف رود کمتر از یک متر معین می‌گردد.

مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه

از نظر قانونی تمام اشخاص برای ساخت بنا باید از شهرداری مجوزهای لازم را داشته باشند. از سوی دیگر نگهداری از حریم رودخانه‌‌ها با اداره محیط زیست است‌‌. بر اساس قانون اجازه ساخت در حریم تعیین شده برای رودخانه وجود ندارد به همین دلیل شهرداری نباید مجوز ساخت بدهد. ولی در این راه شاهد دو مشکل عمده هستیم اول اینکه حدود حریم تمام رودخانه‌‌ها مشخص نشده است‌‌. یعنی تعداد زیادی از رودخانه‌ها وجود دارند که اصلا افراد ‌نمی‌دانند میزان حریم آن چه قدر است‌‌.

دوم ارائه مجوزهای ساخت و ساز غیر قانونی. متاسفانه برخی از افراد متخلف با دریافت پول برای ساخت و ساز در حریم رودخانه‌‌ها مجوز صادر می‌کنند که مطابق قانون این کار جرم است و پیگرد قانونی دارد.

استعلام حد بستر و حریم رودخانه

با توجه به قوانین امکان معامله زمین‌‌های حریم رودخانه وجود ندارد‌‌. در نتیجه برای سند زدن یا انجام هر گونه عملیات باید استعلام‌‌های لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا از سوی اشخاص صورت بگیرد.

برای این کار باید به سازمان آب منطقه‌ای مراجعه شود‌‌. به این صورت که در ابتدا سازمان املاک وضعیت زمین‌‌های اطراف رودخانه را بر روی نقشه مشخص ‌می‌کند و یک نسخه از آن را به همراه توضیحات تکمیلی برای شرکت آب منطقه ارسال می‌کند. بعد از بررسی‌‌های کارشناسی با توجه به معیارهای قانونی، شرکت آب منطقه حدود و بستر رودخانه را تعیین ‌می‌کند و برای اداره ثبت ‌می‌فرستد. یا اینکه خود اشخاص این استعلام را انجام ‌می‌دهند.

بعد از دریافت جواب از سوی شرکت آب منطقه‌ای در صورت نبودن در حریم رودخانه امکان سند زدن زمین‌‌ها یا ساخت و ساز وجود دارد.

اعتراض به استعلام حریم رودخانه | مجوز ساخت در حریم رودخانه

گاهی پیش ‌می‌آید که افراد به میزان حریمی که برای یک رودخانه تعیین شده است اعتراض دارند. به طور مثال شخصی برای گرفتن مجوز ساخت و ساز مراجعه نموده است اما در پاسخ به او ‌می‌گویند امکان دریافت مجوز وجود ندارد زیرا ملک در حریم رودخانه است‌‌. در این جا فرد ‌می‌تواند به این تصمیم اعتراض نماید.

اشخاص در این حالت به مدت یک ماه فرصت دارند تا به شرکت آب منطقه‌ای اعتراض خود را بفرستند. بعد از دریافت اعتراض مدیر عامل شرکت یک کمیسیون متشکل از دو نفر کارشناس فنی ذیصلاح و یک حقوقدان مجرب تشکیل ‌می‌دهد و اعتراض در این کمیسیون بررسی می‌گردد. سپس کمیسیون بررسی‌‌های لازم را با توجه به نظرات کارشناسی قبلی و سایر مستندات انجام می‌دهد و حتی در صورت لزوم شخصا برای بررسی در محل حضور پیدا می‌کند نظر این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.

شما ‌می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی و پاسخ سوالات خود در مورد کسب مجوز در حریم رودخانه‌‌ها از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجوز ساخت در حریم رودخانه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مجوز ساخت در حریم رودخانه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع :

مجوز ساخت در حریم رودخانه

مراحل صدور مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها

 :: برچسب‌ها: مجوز ساخت در حریم رودخانه ,
:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

سازمان‌‌‌‌‌‌های دولتی برای انجام معاملات خود که تما‌‌‌‌‌‌می آن‌‌‌‌‌‌ها به منظور تأمین منافع عمو‌‌‌‌‌‌می انجام ‌‌‌‌‌‌می‌گیرند، لازم دارند تا یک سری تشریفات و قوانین را رعایت نمایند. برای تسهیل این امور، قانون گذار محترم تشریفات و قوانینی را تعریف نموده تا تما‌‌‌‌‌‌می سازمان‌‌‌‌‌‌های دولتی با رعایت آن‌‌‌‌‌‌ها، معاملات خود را انجام بدهند که یکی از ‌‌‌‌‌‌‌این تشریفاتی که بیان شد مناقصه ‌‌‌‌‌‌می‌باشد.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع:

 مناقصه 

تعریف اقسام و انواع مناقصه 

 

 

 

 

 

 

 

مناقصه چیست ؟

همان طور که در مقدمه ذکر شد، سازمان‌‌‌‌‌‌های دولتی برای انجام معاملاتی که عموما به منظور تأمین منافع عمو‌‌‌‌‌‌می انجام ‌‌‌‌‌‌می‌شوند، نیاز دارند بر اساس تشریفاتی که قانون گذار تعیین نموده است، حرکت کنند و امورات را انجام بدهند.

یکی از ‌‌‌‌‌‌‌این تشریفات تعریف شده توسط قانون گذار، لزوم برگزاری منا‌قصه برای انجام معاملات ‌‌‌‌‌‌می‌باشد.

جهت انجام هر چه بهتر مناقصات نیز قانونی جداگانه تحت عنوان قانون برگزاری مناقصات وجود دارد و در ماده 2‌‌‌‌‌‌‌ این قانون عمل منا‌قصه تعریف شده است.

منا‌قصه یک فرآیند کاملا رقابتی ‌‌‌‌‌‌می‌باشد که تعهدات موضوع معامله با هدف تأمین کالا و یا کیفیتی که مد نظر افراد است به فرد منا‌قصه گری که در میان تما‌‌‌‌‌‌می افراد شرکت کننده، کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد داده باشد، مورد واگذاری قرار ‌‌‌‌‌‌می‌گیرد.

طبق ماده فوق اگر سازمان دولتی تصمیم داشته باشد که کالا و یا خدماتی را تأمین نماید، ‌‌‌‌‌‌می‌بایست از طریق مناقصه دولتی، با فردی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد داده است قراردادی منعقد نمایند.

این امکان نیز وجود ندارد که با هر شخصی که تمایل دارند،‌‌‌‌‌‌‌ این قرارداد مذکور را منعقد نمایند.

انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی

در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، مناقصات را از نظر مراحل بررسی به انواع و اقسام ذیل طبقه بندی ‌‌‌‌‌‌می‌نمایند:

 1. منا‌قصه تک مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای.
 2. منا‌قصه دو مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای.

مناقصه تک مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای به چه صورتی ‌‌‌‌‌‌می‌باشد ؟

در ‌‌‌‌‌‌‌این نوع منا‌قصه دیگر نیازی نیست که پیشنهادها مورد ارزیابی فنی بازرگانی قرار بگیرند و در همین منا‌قصه تما‌‌‌‌‌‌می پاکت‌‌‌‌‌‌های پیشنهادی منا‌قصه گران گشوده ‌‌‌‌‌‌می‌شوند و در همان یک جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای که تشکیل شده است، فرد برنده در ‌‌‌‌‌‌‌این منا‌قصه معرفی ‌‌‌‌‌‌می‌گردد.

مناقصه دو مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای چگونه ‌‌‌‌‌‌می‌باشد ؟

بنا به تشخیص فرد منا‌قصه گزار،‌‌‌‌‌‌‌ باید پیشنهادها مورد بررسی فنی بازرگانی قرار بگیرد.

در این نوع منا‌قصه کمیته فنی بازرگانی پس از انجام بررسی‌های لازم نظرات و پیشنهادات خود را به کمیسیون منا‌قصه اعلام داشته و برنده معرفی می‌گردد.

همان طور که متوجه شدید تفاوت هر دو نوع از منا‌قصه بیان شد و تما‌‌‌‌‌‌می موارد نیز به همان شکلی که توضیح دادیم به صلاحدید و تشخیص فرد منا‌قصه گزار انجام ‌‌‌‌‌‌می‌شود.

حال یک نوع دیگر از منا‌قصه هم داریم که با توجه به روش دعوت منا‌قصه گران تعیین ‌‌‌‌‌‌می‌گردد و آن را به شرح ذیل برایتان بازگو ‌‌‌‌‌‌می‌نماییم.

انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران

در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات بند ب آن، مناقصات را با توجه به روش دعوت منا‌قصه گران به انواع زیر تقسیم ‌‌‌‌‌‌می‌نمایند:

 1. منا‌قصه عمومی.
 2. منا‌‌قصه محدود.

شاید بسیاری از شما با منا‌‌قصه عمو‌‌‌‌‌‌می آشنایی داشته باشید و یا ‌‌‌‌‌‌‌این کلمه را جایی شنیده باشید.

منا‌‌قصه عمو‌‌‌‌‌‌می به مناقصه‌‌‌‌‌‌‌ای گفته ‌‌‌‌‌‌می‌شود که در آن فراخوانی که جهت منا‌قصه اعلام ‌‌‌‌‌‌می‌گردد نیز از طریق آگهی عمو‌‌‌‌‌‌می به اطلاع افراد منا‌قصه گر ‌‌‌‌‌‌می‌رسد.

یعنی تنها از طریق آن آگهی عمو‌‌‌‌‌‌می است که متوجه ‌‌‌‌‌‌می‌شوند مناقصه‌‌‌‌‌‌‌ای در فلان سازمان دولتی قرار است صورت بگیرد و ‌‌‌‌‌‌می‌توانند در آن شرکت کنند.

در منا‌قصه محدود، محدودیت‌هایی که بالاترین مقام مناقصه گزار تعیین می‌کند باید رعایت شوند و این منا‌قصه دارای محدودیت‌هایی می‌شود.

فرآیند و مراحل برگزاری مناقصات به چه شکلی است ؟

برگزاری هر مناقصه‌‌‌‌‌‌‌ای نیز نیازمند وجود و رعایت یک سری پیش شرط‌‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌می‌باشد تا بتوان یک مناقصه اصولی را با رعایت تما‌‌‌‌‌‌می قوانین و مقررات برگزار نمود و در این میان نیز فرد منا‌قصه گر تعیین شود.

ماده 9 قانون برگزاری مناقصات نیز در ‌‌‌‌‌‌‌این خصوص به ‌‌‌‌‌‌‌این شکل بیان کرده است که پروسه برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحلی که در ذیل بیان شده است، ‌‌‌‌‌‌می‌باشد:

 1. تأمین کردن تما‌‌‌‌‌‌می منابع مالی مورد نیاز.
 2. در معاملات کلان مشخص شود که چه نوع مناقصه‌‌‌‌‌‌‌ای صورت بگیرد.
 3. تهیه و تنظیم تما‌‌‌‌‌‌می اسناد مربوط به مناقصه.
 4. تما‌‌‌‌‌‌می مناقصه گران در صورتی که لازم ‌‌‌‌‌‌می‌باشد، مورد ارزیابی قرار بگیرند.
 5. اعلام فراخوان مناقصه.
 6. ارزیابی تمام پیشنهادهای ارائه شده.
 7. معین کردن فردی که به عنوان برنده در مناقصه اعلام ‌‌‌‌‌‌می‌شود و عقد قرارداد مذکور با وی.

در میان این شرایطی که بیان شد امکان دارد فردی که به عنوان برنده مناقصه اعلام شود از انعقاد قرارداد خودداری نماید و یا ضمانتی را که جهت انجام تعهدات لازم ‌‌‌‌‌‌می‌باشد ارائه ننمایند که در‌‌‌‌‌‌‌ این صورت تضمین مناقصه وی مورد ضبط قرار ‌‌‌‌‌‌می‌گیرد و قرارداد مذکور با فرد برنده دوم بسته ‌‌‌‌‌‌می‌شود و با وی آن عقد منعقد خواهد گشت.

سوالات متداول

1. مناقصه به چه معنا ‌‌‌‌‌‌می‌باشد ؟

مناقصه را ‌‌‌‌‌‌می‌توان به عنوان مجموعه تشریفاتی دانست که توسط دولت برای خرید کالا با کمترین قیمت ممکن انجام ‌‌‌‌‌‌می‌شود.

2. آیا مناقصه با مزایده تفاوت دارد ؟

پاسخ این سوال کاملا واضح ‌‌‌‌‌‌می‌باشد و مثبت است.

در مناقصه سازمان دولتی در جهت خرید کالایی با کمترین قیمت این تشریفات را راه اندازی ‌‌‌‌‌‌می‌نماید ولی مزایده مجموعه تشریفاتی است که توسط دولت در جهت فروش کالا به بالاترین قیمت ممکن انجام ‌‌‌‌‌‌می‌گیرد.

3. مناقصه عمو‌‌‌‌‌‌می به چه معنا ‌‌‌‌‌‌می‌باشد و منظور از عمو‌‌‌‌‌‌می بودن آن چه چیزی است ؟

منظور آن دسته از مناقصاتی ‌‌‌‌‌‌می‌باشند که تما‌‌‌‌‌‌می افراد امکان شرکت در آن را به صورت یکسان دارا ‌‌‌‌‌‌می‌باشند و هیچ گونه محدودیتی برای افراد وجود ندارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مناقصه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

منبع:

 مناقصه 

تعریف اقسام و انواع مناقص:: برچسب‌ها: مناقصه ,
:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

بر اساس ماده ۸۷۵ ق.م، یکی از شرایط وراثت، زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث است؛ بنابراین فردی که از وارث ارث می‌برد باید هنگام مرگ او زنده باشد. در ادامه این ماده می‌خوانیم که به جنینی که در هنگام فوت مورث خود در رحم مادر وجود داشته باشد و نطفه او منعقد گردیده باشد، اگر زنده متولد شود ارث تعلق می‌گیرد؛ حتی اگر بلافاصله بعد از تولد بمیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارث بردن جنین و شرایط آن می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

منبع:

ارث جنین

سهم الارث جنین 

 

 

 

 

ارث چیست ؟

منظور از ارث، مال یا حقی است که پس از مرگ مورث به وارث تعلق می‌گیرد. برای مثال فرزند وارث پدر و مادر خود است. مطابق ماده ۸۶۷ ق.م، مرگ مورث ممکن است حقیقی یا فرضی باشد. در هر صورت حکم موت صادر می‌شود و اموال او به ارث می‌رسند. ارث مسئله مهم و پیچیده‌ای در قانون ما به شمار می‌رود و برای تقسیم آن باید مطابق قوانین پیش رفت. حال می‌خواهیم بدانیم جنینی که در زمان مرگ مورث خود به عنوان مثال پدرش، در رحم مادر است چگونه ارث می‌برد؟

سهم الارث جنین

همانطور که می‌دانید، اهلیت تمتع یعنی حق دارا شدن. بر اساس ماده ۹۵۶ ق.م، اهلیت تمتع و دارا شدن حق، با زنده متولد شدن انسان شروع می‌شود و با مرگ او پایان می‌یابد. در ماده بعد می‌خوانیم که جنین در رحم مادر نیز از حقوق خود متمع می‌شود، به شرطی که زنده به دنیا بیاید. بنابراین بر اساس مواد ۸۷۵ و ۹۵۷ ق.م، برای اینکه جنین از ارث متمتع گردد دو شرط نیاز است:

۱) نطفه جنین در هنگام موت مورث بسته شده باشد.

یعنی در صورتی که نطفه جنین در زمان زنده بودن مورث ایجاد شده باشد، از مورث ارث می‌برد. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا جنینی که نطفه‌اش بعد از فوت پدر و به وسیله تلقیح مصنوعی بسته شده است، از پدر متوفی‌اش ارث خواهد برد یا خیر؟ در این بحث قانونگذار بر اساس عرف تصمیم می‌گیرد. چنانچه نوزاد متولد شده فرزند پدرش محسوب شود از او ارث می‌برد؛ ولو اینکه نطفه‌اش با تلقیح مصنوعی و پس از مرگ پدر بسته شده باشد.

۲) نوزاد زنده متولد شود.

بر اساس این شرط، زمانی به نوزاد ارث تعلق می‌گیرد که زنده متولد شود؛ حتی اگر بلافاصله بعد از به دنیا آمدن بمیرد. چنانچه نوزاد مرده به دنیا بیاید، هیچ ارثی به او تعلق نمی‌گیرد.

۳) نوزاد حاصل رابطه نامشروع نباشد.

این شرط نیز در ماده ۸۸۴ ق.م بیان شده است؛ مطابق این ماده فرزندی که از رابطه نامشروع متولد شود، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد. اما در صورتی که به سبب اکراه یا شبهه نتوان حرمت نکاح را برای یکی از والدین اثبات کرد، کودک فقط از آن والد ارث می‌برد.

نحوه ارث بردن جنین

اینکه جنین چگونه ارث می‌برد نیز به دو عامل بستگی دارد که ماده ۸۷۸ ق.م آن را شرح داده است.

‎۱) با متولد شدن جنین ارث سایر وراث از بین برود:

چنانچه وجود نوزادی مانع ارث دیگران شود، به عنوان مثال با زنده متولد شدن جنین، ارث به خواهر و برادر مورث تعلق نگیرد، آن‌ها باید تا زمان تولد جنین صبر کنند تا وضعیت ارث مشخص شود.

۲) تولد نوزاد، تغییری در ارث دیگران ایجاد نکند:

در صورتی که جنین درون رحم مادر با تولد خود، مانع از ارث دیگران نشود و سایر وراث بخواهند قبل از به دنیا آمدن او ارث را تقسیم کنند، ارثی برابر ارث دو پسر برای جنین تا زمان به دنیا آمدن او کنار گذاشته می‌شود و بقیه ارث تقسیم می‌شود. چنانچه نوزاد مرده به دنیا بیاید، ارث او بین سایر وراث تقسیم می‌شود. همچنین اگر نوزاد یک پسر باشد یا دختر باشد مازاد ارث به بقیه وراث می‌رسد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارث جنین، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون ارث جنین پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع:

ارث جنین

سهم الارث جنین :: برچسب‌ها: ارث جنین ,
:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

طلاق یک عامل آسیب زا ‌می‌باشد که نه تنها به زوجین آسیب وارد ‌می‌کند بلکه برای فرزندان آن‌ها نیز مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. قانونگذار برای اینکه بعد از طلاق آسیب کمتری به فرزندان وارد شود والدین را مکلف نموده است که حضانت آن‌ها را به عهده بگیرند. در ادامه قصد داریم در مورد حضانت مادر بعد از فوت پدر توضیحاتی را ارائه نماییم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

منبع :

حضانت بعد از فوت پدر 

حضانت مادر بعد از فوت پدر 

 

 

 

 

 

 

حضانت مادر و پدر از فرزند یعنی چه ؟

حضانت مادر و پدر از فرزند به این معنی است که آن‌ها موظف هستند نیاز‌های فرزند را برطرف نمایند و ‌او را در رفاه قرار دهند. طبق قانون یکی از والدین برای حضانت فرزند انتخاب ‌می‌شود و او وظیفه خواهد داشت که فرزند را در سلامت کامل روحی و جسمی نگهداری کند و از او به خوبی مراقبت نماید.

حضانت مادر بعد از فوت پدر

همانطور که می‌دانید حضانت فرزندان تا هفت سالگی آن‌ها با مادر خواهد بود و پس از هفت سالگی به پدر واگذار ‌می‌شود. اما اگر پدر که سرپرست فرزند است فوت کند طبق قانون حضانت فرزند با مادر خواهد بود. مادر در‌ این خصوص ‌می‌بایست با مراجعه به دادگاه حضانت فرزند را دریافت نماید. اگر دادگاه مادر را به عنوان شخص صالح بپذیرد حضانت فرزند را به او خواهد داد.

در چه صورتی ممکن است حضانت بعد از فوت پدر به جد پدری فرزند برسد ؟

در برخی موارد نیز قانونگذار حضانت را پس از فوت پدر به مادر فرزند واگذار ‌نمی‌کند و‌ این مورد دلایل خاص خود را دارد. چنانچه مادر دارای صلاحیت اخلاقی نباشد پدربزرگ ‌می‌تواند با مراجعه به دادگاه طی دادخواستی مبنی بر عدم صلاحیت مادر خواستار واگذاری حضانت نوه خود شود. در ‌این مورد دادگاه حضانت را از مادر سلب نموده و به پدربزرگ فرزند واگذار خواهد کرد.

پس از فوت پدر و رسیدن حضانت به مادر پرداخت کننده نفقه چه کسی خواهد بود ؟

چنانچه پدر فوت کند و حضانت فرزند به مادر برسد پرداخت نفقه فرزند به عهده پدربزرگ ( جد پدری) او خواهد بود. اما اگر پدربزرگ دارای وضعیت مالی خوبی نباشد دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه ‌نمی‌داند. همچنین اگر فرزند دارای شرایط مالی خوبی باشد نمی‌تواند از پدربزرگ خود درخواست نفقه کند.

سولات متدوال

پس از فوت پدر حضانت فرزند با چه کسی خواهد بود ؟

با مادرش.

در چه صورت پس از فوت پدر حضانت فرزند به مادر واگذار ‌نمی‌شود ؟

در صورت عدم صلاحیت مادر.

پرداخت نفقه فرزند پس از فوت پدر به عهده کیست ؟

به عهده پدربزرگ، البته در برخی موارد این گونه نیست که در مقاله شرح داده‌ایم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت فرزند بعد از فوت پدر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت فرزند بعد از فوت پدر پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

منبع :

حضانت بعد از فوت پدر 

حضانت مادر بعد از فوت پدر 

 :: برچسب‌ها: حضانت بعد از فوت پدر ,
:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 17 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

با پایان زندگی مشترک بین زن و مرد تمام رشته‌‌‌‌‌های میان آن‌ها از هم گسسته می‌شود. با طلاق گرفتن، زوجین از منظر شرعی و قانونی به هم نامحرم می‌شوند و دیگر الزامی به انجام تکالیف و وظائف زناشویی در برابر طرف مقابل ندارند. اما‌‌‌‌ این امری غیر قابل انکار است که زمانی میان این دو‌‌‌‌‌، پیوندی برقرار بوده و با هم نسبت داشته‌اند. از همین رو سوال پیش می‌آید که وجود رابطه زناشویی در گذشته می‌تواند در حقوق مالی زوجین نسبت به هم در آینده اثر بگذارد؟ یکی از حقوق مالی که زوجین پیش از طلاق دارند حق ارث بردن از یکدیگر است اما بعد از طلاق تکلیف ارث بردن طرفین از یکدیگر چیست؟ در‌‌‌‌ اینجا به بررسی اثر گذاری طلاق بر روی ارث بردن زوجین از یکدیگر می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع :

ارث بعد از طلاق 

 شرایط ارث بردن بعد از طلاق 

 

 

ارث بردن زوجین

بر اساس ماده 940 قانون مدنی در صورتی که بین زن مرد رابطه زوجیت دائمی برقرار باشد و موانع ارث بردن وجود نداشته باشد می‌توانند از هم ارث ببرند. میزان سهم الارث زوجین هم در قانون به وضوح تعیین شده است.

ارث بردن زوجین بعد از طلاق

اینکه زوجین بعد از طلاق هم می‌توانند از هم ارث ببرند یا نه بستگی به نوع طلاق دارد. در صورتی که طلاق زوجین بائن بوده باشد زوجین در صورت فوت طرف مقابل از هم هیچ ارثی نمی‌برند. اما در صورتی که طلاق رجعی بوده باشد امکان ارث بردن وجود دارد.

اما ارث بردن در طلاق رجعی نیز دارای شرایطی است که باید رعایت شود. بر اساس ماده 943 قانون مدنی هنگامی که شوهر از زن خود با طلاق رجعی جدا شود هر یک از طرفین اگر در مدت زمان عده بمیرند دیگری از او ارث می‌برد. در صورتی که مدت زمان عده پایان بیاید در صورت فوت یک طرف‌‌‌‌‌، به همسر او هیچ ارثی تعلق نمی‌گیرد. پس در طلاق رجعی آنچه اهمیت دارد زمان مرگ است. به طور مثال زن و مردی طلاق رجعی گرفته‌اند. مرد قبل از پایان زمان عده زن فوت می‌کند. در ‌‌‌‌اینجا زن ارث می‌برد. اما اگر عده تمام شود و بعد مرد فوت کند زن هیچ ارثی نمی‌برد.

ارث بردن زن از شوهر بعد از طلاق

آنچه گفته شد برای هر دو زوجین قابل اجرا است اما حالتی وجود دارد که فقط سبب ارث بردن زن از شوهر می‌شود. بر اساس ماده 944 قانون مدنی اگر شوهر در حالت مرض زن خود را طلاق بدهد و ظرف یکسال بمیرد زن از مرد ارث می‌برد حتی اگر طلاق بائن باشد. در اینجا نیازی نیست که حتما طلاق رجعی باشد بلکه یک استثنا برای طلاق بائن مطرح شده است.

با توجه به صراحت ماده این استثنا فقط برای ارث بردن زن از شوهر خود است و حالت برعکس آن وجود ندارد.

شرایط ارث بردن در طلاق در حال مرض

برای اینکه زن از شوهر خود که او را در حالت مرض طلاق داده است ارث ببرد باید شرایطی رعایت گردد. از جمله شرایط زیر:

1/ شوهر زن را در حالت مرض و بیماری طلاق داده باشد.

2/ بیماری که در مدت آن طلاق رخ داده است باید متصل به مرگ باشد. یعنی اگر مرد مریض باشد ولی شفا پیدا کند ارث زن منتفی می‌شود. حتی اگر بعدا دوباره به آن بیماری مبتلا شود باز هم زن ارثی نمی‌برد. بلکه بیماری باید متصل به مرگ باشد و بین آن بهبود و شفایی نباشد.

3/ مرگ به علت آن بیماری باشد. اگر شوهر به دلیل دیگری فوت کند زن ارث نمی‌برد. به طور مثال مرد مبتلا به بیماری است ولی در اثر تصادف می‌میرد یا هر دلیل دیگری سبب مرگ شوهر می‌شود در‌‌‌‌ اینجا زن هیچ ارثی نمی‌برد.

4/ در ظرف یکسال بمیرد. اگر یکسال از طلاق بگذرد و در‌‌‌‌ این مدت شوهر به خاطر بیماری فوت نکند زن ارث نمی‌برد بلکه باید در مدت یکسال بعد از طلاق بمیرد. اگر مرد پس از پایان یکسال فوت کند هیچ ارثی به زن نمی‌رسد.

5/ زن نباید شوهر کرده باشد.

سوالات متداول

آیا زن و شوهر بعد از طلاق از هم ارث می‌برند ؟

در صورتی که طلاق رجعی باشد با رعایت شرایط قانونی از هم ارث می‌برند که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

آیا زن می‌تواند از شوهر خود بعد از طلاق ارث ببرد ؟

بله در طلاق رجعی و بائن زن می‌تواند از شوهر فوت شده خود ارث ببرد البته با رعایت شرایط قانونی که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

شما می‌توانید برای دریافت پاسخ سوالات خود و دریافت مشاوره حقوقی در مورد ارث بردن زوجین بعد از طلاق با گروه مشاوران وکیل دات کام در ارتباط باشید و از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارث بردن زوجین بعد از طلاق، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون ارث بردن زوجین بعد از طلاق پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع :

ارث بعد از طلاق 

 شرایط ارث بردن بعد از طلاق

 :: برچسب‌ها: ارث بعد از طلاق ,
:: بازدید از این مطلب : 117
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

وقتی والدین از یکدیگر جدا می‌شوند طبق قانون حضانت فرزند به عهده یکی از آن‌‌‌‌ها خواهد بود. مدت حضانت توسط مادر و پدر نیز برای دختر و پسر متغیر است و هر کدام بر اساس نظر قانون گذار تعیین می‌شود. در ادامه قصد داریم توضیحاتی در خصوص حضانت دختر بعد از نه سالگی خدمتتان ارائه دهیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

منبع :

حضانت دختر بعد از ۹ سالگی 

 حضانت دختر 

 

حضانت به چه معناست ؟

همان طور که در بالا گفته شد وقتی پدر و مادر از یکدیگر جدا می‌شوند قانون حضانت فرزند را به یکی از آن‌‌‌‌ها واگذار خواهد کرد. فرد سرپرست می‌بایست از فرزند به خوبی مراقبت نماید و نیاز‌‌‌‌‌های عاطفی و مالی او را برطرف کند.

حضانت دختر

حضانت دختر یکی از مواردی است که دادگاه برای آن مدت زمان خاصی را تعیین می‌نماید. مطابق قانون حضانت دختر از زمان تولد تا هفت سالگی او با مادر خواهد بود. این به این دلیل است که تا قبل از هفت سالگی دختر بیشتر به وجود مادر نیاز دارد. پس از هفت سالگی نیز مطابق قانون حضانت دختر با پدر او خواهد بود و مادر موظف است که در صورت درخواست پدر فرزند را به او تحویل دهد. پدر نیز تا سن نه سالگی دختر سرپرست او خواهد بود و موظف است که تمام نیاز‌‌‌‌‌های او را برطرف کند.

بعد از سن نه سالگی حضانت دختر بر عهده چه کسی است ؟

وقتی سن دختر به نه سال تمام می‌رسد از نظر قانون او دیگر تحت حضانت هیچ کس نخواهد بود و پدر و مادر نمی‌توانند خود را به عنوان حضانت کننده قانونی او تلقی کنند. وقتی سن دختر به نه سال می‌رسد به این معناست که او به سن بلوغ رسیده است و می‌تواند فرد مورد نظر خود را از میان والدینش انتخاب نموده و تحت حضانت پدر یا مادر قرار بگیرد. در این صورت می‌توان گفت که بعد از نه سالگی دختر می‌تواند انتخاب کند که چه کسی سرپرست او باشد.

آیا بعد از نه سالگی پدر موظف به پرداخت نفقه دختر است ؟

با توجه به توضیحات بالا دختر پس از نه سالگی می‌تواند سرپرست خود را انتخاب نماید. اما مسئولیت پرداخت نفقه نیز یکی از سوالاتی است که ممکن است برای افراد پیش بیاید که در این باره باید بگوییم پدر در هر حال موظف به پرداخت نفقه فرزندش است چه با مادر زندگی کند و چه با پدر.

دادن حضانت دختر بعد از نه سالگی به فرد بی‌صلاحیت

در برخی موارد دیده شده است که دختر نه ساله پدر یا مادرش را به عنوان سرپرست خود انتخاب می‌کند ولی فردی که او انتخاب کرده است در واقع صلاحیت نگهداری از او را ندارد. در صورتی که پدر یا مادر که دختر او را به عنوان سرپرست خود انتخاب کرده است صلاحیت قانونی نداشته باشد والد دیگر او می‌تواند طی ارائه دادخواستی از دادگاه بخواهد که حضانت را از او گرفته و به خودش واگذار کند.‌ البته پیروزی در این دعوا منوط به آن است که فرد بتواند بی‌صلاحیتی والد را طبق قانون اثبات نماید. موانع حضانت سبب سلب حضانت از فرد بی‌کفایت می‌گردد برای کسب اطلاع در این خصوص کلیک نمایید.

حق ملاقات با دختر بعد از نه سالگی برای والدی که حضانت ندارد

اگر دختر یکی از والدین خود را انتخاب کند و بخواهد که با او زندگی کند مطابق قانون والد دیگر حق دیدار با او را خواهد داشت. چنانچه سرپرست فرزند حق دیدار با فرزند را به والد دیگر ندهد فرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خوا‌‌‌هان دیدار با فرزند خود شود.

سوالات متداول

حضانت دختر بعد از هفت سالگی تا نه سالگی با چه کسی است ؟

با پدرش.

پس از نه سالگی نفقه دختر را چه کسی پرداخت می‌کند ؟

پدر.

پس از نه سالگی چه کسی برای حضانت دختر اولویت دارد ؟

پس از نه سالگی دختر می‌تواند انتخاب کند که تحت حضانت چه کسی باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت دختر بعد از نه سالگی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت دختر بعد از نه سالگی پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع :

حضانت دختر بعد از ۹ سالگی 

 حضانت دختر :: برچسب‌ها: حضانت دختر بعد از نه سالگی ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

همان طور که‌‌‌‌‌‌‌ همه ما ‌‌‌‌‌‌‌می‌دانیم ارث یکی از حقوق قانونی افراد به شمار ‌‌‌‌‌‌‌می‌رود و پس از فوت فرد مورث به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعلق خواهد یافت. افراد ‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند از اشخاص مختلفی ارث ببرند و میزان ارث نیز با توجه به نسبت آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معین ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. در ادامه قصد داریم در مورد ارث همسر توضیحات مختصری را خدمتتان ارائه نماییم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

منبع :

ارثیه همسر 

ارث زوج و زوجین 

 

آیا همسر ارث می‌برد ؟

مطابق قانون زن پس از مرگ‌‌‌‌‌‌‌ شوهرش ‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند بخشی از اموال او را به ارث ببرد و مرد نیز پس از فوت همسر خود بخشی از اموال او را به ارث خواهد برد. اما‌‌‌‌‌‌‌ نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که مرد ‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند بیشتر از زن ارث ببرد و میزان ارثی که به مرد پس از فوت‌‌‌‌‌‌‌ زن تعلق ‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد بیشتر از میزان ارثی است که به زن پس از فوت‌‌‌‌‌‌‌ شوهرش تعلق خواهد گرفت.

میزان ارث زوجه | ارث همسر

پس از فوت‌‌‌‌‌‌‌ مرد در صورتی که‌‌‌‌‌‌‌ همسرش باردار باشد یا مرد فرزند داشته باشد ‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند یک هشتم‌‌‌‌‌‌‌ اموال او را به ارث ببرد و در صورت عدم وجود فرزند نیز یک چهارم اموال مرد به او ارث ‌‌‌‌‌‌‌می‌رسد. چنانچه مرد دارای دو زن باشد اگر زنان‌‌‌‌‌‌‌ او دارای فرزند باشند یک هشتم اموال مرد میان آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تقسیم‌‌‌‌‌‌‌ خواهد شد اما‌‌‌‌‌‌‌ اگر فرزند نداشته باشند دادگاه یک چهارم اموال را میانشان‌‌‌‌‌‌‌ تقسیم ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند.

میزان ارث زوج

در صورتی که زن فوت کند اگر دارای فرزند باشد مرد ‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند یک چهارم اموال به جا مانده از او را به ارث ببرد اما اگر زن فرزندی نداشته باشند پس از فوت زن یک دوم اموال او به مرد می‌رسد.

فوت مرد یا زن قبل از تقسیم اموال همسر

در بعضی از موارد دیده شده است که مرد یا زن که همسرشان فوت کرده است قبل از اینکه ارث خود را از اموال آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها دریافت کنند فوت ‌‌‌‌‌‌‌می‌نمایند که در این صورت سهم ارث آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بین نخواهد رفت و طبق قانون وارثین آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند ارثشان را دریافت کنند.

برای دریافت ارث زوج و زوجه چگونه باید عمل کرد ؟

زن و شوهر برای دریافت ارث خود از اموال همسر فوت شده‌شان ‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست ابتدا با توافق وارثین دیگر گواهی انحصار وراثت دریافت کنند تا دادگاه ارث را تقسیم کند. اما اگر وارثین‌‌‌‌‌‌‌ دیگر با این‌‌‌‌‌‌‌ کار مخالفت کنند زن یا مرد ‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و ارث خود را از اموال همسر فوت شده خود مطالبه کند که در این صورت دادگاه ارث به جا‌‌‌‌‌‌‌ مانده را توقیف ‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید و سهم ارث او را پرداخت خواهد کرد.

دادگاه با توجه به شرایط زن یا مرد اموال را به فروش ‌‌‌‌‌‌‌می‌رساند تا ارث آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها را پرداخت کند و یا اینکه به مقدار ارثی که حق آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست از عین‌‌‌‌‌‌‌ اموال همسرشان به آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها داده ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود.

سوالات متدوال

پس از فوت‌‌‌‌‌‌‌ همسر زن بیشتر از مرد ارث ‌‌‌‌‌‌‌می‌برد یا مرد بیشتر از زن ؟

طبق قانون مرد بیشتر ارث ‌‌‌‌‌‌‌می‌برد.

میزان ارثی که مرد پس از فوت زن و با داشتن فرزند از اموال‌‌‌‌‌‌‌ او ‌‌‌‌‌‌‌می‌برد چقدر است ؟

یک چهارم کل اموال زن را به ارث‌‌‌‌‌‌‌ خواهد برد.

زن پس از فوت مرد اگر فرزندی نداشته باشد چقدر ارث ‌‌‌‌‌‌‌می‌برد ؟

در صورت عدم وجود فرزند زن ‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند یک چهارم اموال مرد را به ارث ببرد.

مرکز وکیل دات کام آماده است تا به سوالات شما عزیزان در خصوص ارث پاسخ گوید. از بهترین خدمات این مرکز ‌‌‌‌‌‌‌می‌توان به حل انواع پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی و ارائه مشاوره حضوری و تلفنی اشاره نمود. شما ‌‌‌‌‌‌‌می‌توانید با مراجعه به سایت وکیل دات کام مشاوره تلفنی و حضوری دریافت کنید و حل پرونده حقوقی خود را تسریع بخشید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارث همسر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون ارث همسر پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع :

ارثیه همسر 

ارث زوج و زوجین :: برچسب‌ها: ارث همسر ,
:: بازدید از این مطلب : 116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

زمانی را تصور کنید که شخصی مسئولیت اداری بر عهده دارد، اصل کار بر این اساس ‌‌می‌باشد که خودش امور مربوطه را انجام بدهد، اما امکان دارد گاهی شرایطی پیش بیاید که خودش این توانایی را نداشته باشد. در این شرایط قانون گذار موردی با نام کفالت اداری را پیش بینی نموده است تا اجرای امور اداری متوقف نگردد.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

منبع :

کفالت اداری 

تعریف کفالت اداری 

 

 

تعریف کفالت اداری

ابتدا تعریف مفهوم کفیل ضروری به نظر می‌رسد.

کفیل فردی ‌‌می‌باشد که به صورت موقت، اختیاراتی ‌‌‌را که یک مقام اداری دارا ‌‌می‌باشد بر عهده ‌‌می‌گیرد و در واقع تمام آن امور به وی واگذار ‌‌می‌شود.

با توجه به تعریف فوق ‌‌می‌توان گفت که کفالت با چیزی مانند تفویض اختیار تفاوت زیادی دارد و معنای آن‌‌‌‌‌ها نیز با هم متفاوت ‌‌می‌باشد.

کفالت اداری از ابزارهای موجود در حقوق اداری ‌‌می‌باشد که مورد استفاده قرار ‌‌می‌گیرد.

اگر بخواهیم اصولی این مورد را بررسی نماییم، لازم است بگوییم که کفالت اداری در واقع در غیاب آن فرد و یا متصدی اصلی مقام مذکور، مطرح می‌گردد.

این مورد مربوط به زمانی ‌‌می‌باشد که متصدی اصلی پست مورد نظر، بنابر دلایلی همچون بیماری، فوت، استعفا و یا بسیاری موارد دیگر، قادر به انجام امور محوله خویش نمی‌باشد.

در این شرایط است که به موجب قانون برای وی کفیل انتخاب ‌‌می‌نمایند و بر اساس قانون تما‌‌می وظایف آن فرد و یا مقام اصلی به این فرد کفیل واگذار ‌‌می‌شود.

بنابراین همان طور که متوجه شدید کفیل اداری فردی ‌‌می‌باشد که در غیاب و نبود متصدی اصلی امور اداری، به صورت موقت اختیاراتی را که وی بر عهده داشته است انجام ‌‌می‌دهد.

یک نمونه از کفالت اداری نام ببرید ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلا‌‌می ایران به موجب اصل یکصد و سی و یکم آن، یکی از نمونه‌‌‌‌‌های کفالت اداری به این صورت بیان شده است که در صورتی که رییس جمهور مملکت برای مدتی بیش از دو ماه نتواند بر اثر مواردی همچون فوت، استعفا، عزل، بیماری و یا غیبت خود را در جلسات حاضر نماید و امور را به دست بگیرد، با موافقت رهبر کشور، معاون اول رییس جمهور تما‌‌می اختیارات و مسئولیت‌‌‌‌‌هایی را که بر گردن وی ‌‌می‌باشد بر عهده ‌‌می‌گیرد.

در مواردی که مدت ریاست جمهوری رئیس جمهور قبلی پایان یافته اما هنوز رئیس جمهور جدید به دلایلی زمام امور را به دست نگرفته نیز معاون اول او به انجام امور می‌پردازد.

بر طبق موارد اعلام شده در بالا و در واقع به حکم قانون، معاون اول شخص رییس جمهور، به عنوان کفیل رییس جمهور شناخته ‌‌می‌شود و امور را انجام خواهد داد.

تفویض اختیار چه معنایی دارد ؟

زمانی را در نظر بگیرید که فردی به عنوان وزیر یک کشور به فعالیت ‌‌می‌پردازد.

آیا به نظر شما این فرد ‌‌می‌تواند خودش به تنهایی تما‌‌می امور را بر عهده بگیرد؟ در واقع باید این را پذیرفت که انجام کلیه امور اجرایی توسط یک فرد غیر ممکن است.

هر چه موقعیت سیاسی و اداری یک فرد بالاتر برود، وظایفی که بر عهده دارد هم بیشتر خواهد شد.

بر اساس مواردی که بیان شد لازم است تا فردی در این میان باشد که بتواند برخی اختیارات مقامات عالی رتبه در مملکت را بر عهده بگیرد تا آن افراد عالی رتبه بتوانند فارع از تما‌‌می امور جزئی و مسائل نه چندان مهم، به بررسی بیشتر و حل موارد و مسائل مهم در مملکت بپردازند.

در هنگام تفویض اختیار توجه به این نکته بسیار مهم ‌‌می‌باشد که فرد تنها ‌‌می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به فرد دیگری واگذار نماید زیرا اگر کل اختیاراتش را مورد واگذاری به فردی دیگر قرار بدهد، در اصل به عنوان استعفای وی تلقی خواهد شد.

همچنین آن دسته از اختیاراتی که اساسی ‌‌می‌باشند و وابسته به خود شخص و مقام اداری هستند قابلیت تفویض را ندارند.

مثلا فرض کنید رئیس جمهور ادار‌‌‌‌‌ه امور کشور را به فرد دیگری تفویض نماید که این مورد عملا امکان پذیر‌‌‌ نمی‌باشد و رئیس جمهور حق انجام این کار را ندارد.

همین مورد در رابطه با نمایندگان مجلس شورای اسلا‌‌می هم صدق ‌‌می‌نماید. ایشان نمی‌توانند قانون گذاری در مجلس را به شخص دیگری تفویض نمایند تا وی به جای آن‌‌‌‌‌ها این امر را انجام بدهد.

مورد آخری که ‌‌می‌توانیم در مورد تفویض اختیار بیان نماییم این است که این امر ‌‌می‌بایست به صورت کتبی صورت بگیرد، زیرا در اصل صلاحیت فرد غیر اداری افزایش پیدا ‌‌می‌کند و باید به صورت کتبی اعمال شود تا بر همان اساس امور را بر عهده بگیرد.

تفاوتی که میان کفالت اداری با تفویض اختیار وجود دارد چه چیزی ‌‌می‌باشد ؟

به همان شکلی که در مورد کفالت اداری سخن‌‌‌‌‌هایی بیان کردیم و آن را برایتان توضیح دادیم، لازم است بگوییم که مورد دیگری بر اساس قانون وجود دارد که در آن همانند کفالت اداری، امورات شخص و یا مقا‌‌می بر عهد‌‌‌‌‌ه فرد دیگری قرار ‌‌می‌گیرد که به آن تفویض اختیار گفته ‌‌می‌شود.

شایان ذکر است که کفالت اداری با حکم قانون به وجود ‌‌می‌آید و تما‌‌می جوانب و شرایط آن در متن قانون پیش بینی شده است و مو به مو رعایت ‌‌می‌شود.

اما در مورد تفویض اختیار، این مقام بالاتر است که این امر را انجام ‌‌می‌دهد و بر اساس رأی و نظر وی ‌‌می‌باشد و اراد‌‌‌‌‌ه مقام بالاتر در این امر دخیل است.

مورد دیگری که ‌‌می‌توانیم به عنوان تفاوت میان تفویض اختیار و کفالت اداری بیان کنیم این است که در تفویض اختیار تما‌‌می وظایف فرد واگذار‌‌‌ نمی‌شود و بنابر صلاحدید مقام بالاتر تنها بخش از آن وظایف و اختیارات قابلیت واگذاری را دارا هستند.

این مورد در رابطه با کفالت اداری صدق نمی‌کند و در مورد این نوع از واگذاری اختیارات، تما‌‌می وظایف و اختیاراتی که فرد متصدی اصلی بر عهده دارد به شخص کفیل واگذار ‌‌می‌گردد و مسئولیت انجام تما‌‌می آن امور را نیز بر عهده خواهد داشت.

سوالات متداول

1. کفالت اداری چیست ؟

کفالت اداری به معنای واگذاری اختیارات یک مقام ‌‌‌رسمی می‌باشد که با توجه به شرایط خاصی به فرد دیگری داده ‌‌می‌شود.

2. در چه صورتی به جای یک مقام رسمی، کفیل قرار ‌‌می‌دهند ؟

کفیل در صورت وجود مواردی مانند فوت، بیماری، استعفا و یا موارد دیگری که برای مقام ‌‌‌رسمی به وجود ‌‌می‌آید، انتخاب می‌گردد.

3. کفالت اداری به چه صورتی ایجاد ‌‌می‌شود ؟

در کفالت اداری فرد کفیل تما‌‌می اختیارات و وظایف مقام اصلی را به صورت موقت دریافت ‌‌می‌نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کفالت اداری، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون کفالت اداری پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع :

کفالت اداری 

تعریف کفالت اداری :: برچسب‌ها: کفالت اداری ,
:: بازدید از این مطلب : 120
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

بهترین وکیل طلاق تهران کیست ؟ زن و مردی که با هم پیوند ازدواج ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بندند قطعا قصد داشتن یک زندگی با دوام و طولانی مدت را دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما گاهی به دلایل مختلف طرفین ‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌توانند به زندگی مشترک با هم ادامه دهند‌. وقتی که ادامه زندگی زناشویی برای دو طرف دردآور و غیر قابل تحمل ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود تنها راه نجات طلاق است‌. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که انسان خود را آزار دهد‌.

اساس زندگی مشترک آرامش داشتن طرفین در کنار هم است نه عذاب کشیدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌. پس زمانی که ادامه زندگی زوجین غیر ممکن ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود شرع و قانون طلاق را پیش روی زوجین می‌گذارد‌. چیزی که بدیهی است پیچیدگی و دشواری پروسه قانونی طلاق است‌. چه بسیار از زوجینی که از نظر عاطفی از هم طلاق گرفته‌اند اما به دلیل سختی روند قانونی که طلاق دارد آن را به طور رسمی ثبت نکرده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای رسیدن به نتیجه در پرونده طلاق داشتن یک وکیل خوب است‌.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع :

 وکیل طلاق در تهران 

 بهترین وکیل طلاق در تهران 

 

 

طلاق زوجه از مرد

از منظر شرعی و قانونی زوج ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند زوجه را طلاق دهد و در ‌‌‌‌‌‌‌‌این صورت کار آسان است اما دشواری زمانی رخ می‌دهد که زن درخواست طلاق می‌دهد‌. قطعا مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده در دعاوی خانوادگی پرونده درخواست طلاق از سوی زوجه است‌. زوجه نیز ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند با اثبات وجود شرایط دوازده گانه طلاق و اثبات وجود عسر و حرج در زندگی زناشویی از شوهر طلاق بگیرد‌.

در‌‌‌‌‌‌‌‌ این صورت قطعا زن باید وکیل داشته باشد و یا حداقل از مشاوره و یا نظر یک وکیل مجرب استفاده نماید‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در غیر ‌‌‌‌‌‌‌‌این صورت احتمال اینکه به نتیجه نرسد زیاد است‌.

نحوه دادخواست طلاق

نخستین مرحله تسلیم درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است‌. در ‌‌‌‌‌‌‌‌این مرحله هر یک از طرفین که خواستار طلاق است دادخواست خود را ثبت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند‌. شما باید در دادخواست خود شرح دهید که قصد جدایی دارید و دلایل خود را ارائه دهید‌.

نحوه ارائه دادخواست از اهمیت زیادی برخوردار است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در صورتی که در تنظیم دادخواست دقت نکنید امکان دارد که دادخواست شما پذیرفته نشود و از همان ابتدا رد گردد‌. بنابراین بهتر است اصلا بدون وکیل شروع نکنید زیرا به نتیجه مطلوب نخواهید رسید‌. گروه وکیل دات کام با گروهی از وکلای مجرب در زمینه طلاق راهنمای شما برای تنظیم دادخواست طلاق هستند‌.

بعد از‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت گردید به دادگاه خانواده ارسال ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و سپس تعیین شعبه ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گردد‌. ‌‌‌‌‌‌‌‌این که در چه تاریخی و در کدام شعبه نخستین جلسه برگزار ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود از طریق سامانه ثنا به طرفین ابلاغ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گردد‌.

وکیل طلاق

قطعا زمانی که پرونده طلاق را مطرح ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنید از همان مراحل نخستین نیاز به وکیل دارید‌. همانطور که گفته شد اگر دادخواست را به درستی مطرح نکنید و مدارک لازم را برای دادخواست خود ارائه ندهید دادخواست شما رد ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و مانند ‌‌‌‌‌‌‌‌این است که قبل از شروع پرونده در آن شکست بخورید‌.

وکیل طلاق ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند با استناد به مواد قانونی برای ما دادخواست تنظیم کند‌. گروه وکیل دات کام نه تنها دادخواستی دقیق برای شما ثبت ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نمایند بلکه در جمع آوری مدارک و اسناد لازم به شما کمک ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند‌.

وکیل طلاق در تمام مراحل دادگاه در کنار شما است و به شما در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید‌. گاهی پیش ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌آید که زن یا شوهر در پرونده برنده ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود اما به نتیجه مطلوب خود ‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌رسد‌. به طور مثال زن ‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌تواند تمام حقوق مالی خود را بگیرد‌. قطعا وکیل طلاق با دانش حقوقی خود سبب ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود تا به نتیجه مطلوب خود برسید‌.

لزوم وکیل طلاق تهران

در تمام مراحل دادگاه طلاق قطعا قاضی از طرفین ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌خواهد تا علاوه بر ‌‌‌‌‌‌‌‌اینکه به صورت کتبی شواهد و اسناد خود را ارائه دهند به صورت شفاهی نیز توضیحات را برای قاضی دادگاه مطرح کنند‌. استفاده از یک وکیل باعث ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود که با قاضی با زبان قانون سخن بگویید‌. چه چیزی بهتر از‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه وکیل زبان قانونی شما در دادگاه باشد‌.

به علاوه گاهی پروسه طلاق طولانی و وقت گیر ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود که شما ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانید با سپردن این کار به گروه وکلای وکیل دات کام علاوه بر ‌‌‌‌‌‌‌‌اینکه در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه دلخواه خود ‌‌‌‌‌‌‌‌برسید، نیز دیگر نیازی نباشد که وقت خود را در دادگاه بگذرانید‌. حتی دردسر‌‌‌‌‌‌‌‌ این که خارج از جلسات اصلی مدام به دادگاه مراجعه نمایید و پیگیری‌‌‌‌‌‌‌های لازم را انجام دهید نخواهید داشت‌.

هزینه‌‌‌‌‌‌‌های وکیل طلاق تهران

ممکن است که به نظر شما داشتن یک وکیل بسیار هزینه داشته باشد اما قطعا با یک محاسبه ساده ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانید متوجه شوید که داشتن وکیل نه تنها از نظر مالی به ضرر شما نیست بلکه حتی به سود شما است‌. زمانی که شما بتوانید تمام حقوق مالی خود را بگیرید یا‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه مجبور نشوید بیشتر از آنچه که قانون تعیین کرده بپردازید نه تنها هزینه‌‌‌‌‌‌‌های شما برای وکیل جبران ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود بلکه حق واقعی خود را به دست آورده‌‌‌‌‌‌‌‌اید‌.

وکلای طلاق با توجه به نوع پرونده برای این کار حق الوکاله‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی از هم دارند اما گروه وکلای وکیل دات کام دارای بهترین و منصفانه‌ترین تعرفه‌ها برای پذیرش پرونده طلاق ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد‌.

بهترین وکیل طلاق تهران

برای اینکه بتوانید بهترین وکیل طلاق تهران را پیدا نمایید باید به فاکتور‌‌‌‌‌‌‌های زیادی توجه نمایید‌. در مورد پرونده طلاق وکلای زیادی وجود دارند اما باید در انتخاب آن‌ها دقت نمود‌. یک وکیل بد نه تنها کمکی به شما ‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌کند بلکه باعث ضرر و شکست شما نیز ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود‌.

برای انتخاب بهترین وکیل باید به سابقه و تجربه وکیل و پرونده‌‌‌‌‌‌‌هایی که در آن موفق شده است دقت نمود البته موضوع حق الوکاله نیز مهم است‌.

گروه وکلای وکیل دات کام با در اختیار داشتن بهترین وکلای طلاق در تهران شما را در پیش برد اهدافتان یاری می‌رساند. وکلای این گروه نه تنها دارای تجربه و سابقه کافی در‌‌‌‌‌‌‌‌ این زمینه هستند بلکه حق الوکاله‌های منصفانه‌ای نیز دارند‌.

پیش از شروع کردن فرآیند طلاق ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانید از خدمات مشاوره تلفنی و آنلاین وکیل دات کام استفاده نمایید و با آگاهی کامل قدم در‌‌‌‌‌‌‌‌ این راه بگذارید‌. وکیل دات کام پرونده طلاق شما را بر عهده می‌گیرد‌ و در تمام مراحل همراه شما است و به شما برای رسیدن به بهترین نتیجه که دلخواه شما است کمک می‌کند‌.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل طلاق، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون وکیل طلاق پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع :

 وکیل طلاق در تهران 

 بهترین وکیل طلاق در تهران :: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

ازدواج امری بسیار پسندیده است که دین اسلام بسیار به آن توصیه نموده است. در حین عقد طبق قانون زن و شوهر می‌بایست تمام مسئولیت‌های خود را پذیرفته و به آن‌ها عمل نمایند. یکی از این مسئولیت‌ها پرداخت مهریه می‌باشد. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در خصوص مطالبه مهریه از طریق ثبت را برایتان بیان نماییم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع :

 مطالبه مهریه 

 مطالبه مهریه از طریق ثبت 

 

 

مهریه زن از منظر حقوقی

مهریه یکی از حقوق قانونی زنان است که پس از خوانده شدن عقد نکاح به آن‌ها تعلق خواهد گرفت و مردان ملزم خواهند بود که آن را پرداخت کنند. مبلغ مهریه به صورت توافقی معین می‌شود و برای هر زوج متفاوت خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه بر روی آن کلیک نمایید.

مطالبه مهریه از طریق ثبت

همان طور که می‌دانید پس از عقد زن می‌تواند هرگاه که بخواهد مهریه‌اش را مطالبه نماید و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود. اما روش‌های مطالبه مهریه متفاوت هستند، اکثر افراد تصور می‌کنند برای مطالبه مهریه می‌بایست حتما به دادگاه مراجعه نمود که در این خصوص باید بگوییم یکی از بهترین راه‌های مطالبه مهریه ا‌ز طر‌یق ثبت می‌باشد.

در این نوع مطالبه زن به دفتر اسنادی که در آن ازدواج خود را به ثبت رسانیده است مراجعه می‌نماید و از دفتردار درخواست می‌کند که دستور وصول مهریه‌اش را صادر نماید. در مرحله بعد دفتردار مرد را از درخواست مطالبه مهریه توسط زن آگاه می‌کند و به او ده روز مهلت می‌دهد که مهریه را به زن پرداخت نماید و یا حداقل موجبات پرداخت مهریه را فراهم سازد.

عدم‌ اقدام مرد برای پرداخت مهریه  از طریق ثبت

چنانچه مرد پس از گذشت ده روز هیچ اقدامی برای پرداخت مهریه به زن نکرده باشد دفتردار اجرائیه صادر می‌کند و با ارائه این اجرائیه به اداره ثبت اموال مرد توقیف و از اموال او مهریه زن پرداخت خواهد شد. در برخی موارد نیز اجرای ثبت اموال مرد را به فروش می‌رساند تا از این طریق بتواند مهریه زن را وصول نماید. حتی اگر مرد اموال خود را به نام دیگری کند تا از پرداخت مهریه معاف شود باز هم اداره ثبت مانع از انتقال مال به دیگری توسط مرد شده و او را ملزم به پرداخت مهریه خواهد نمود.

آیا در مطالبه مهربه از طریق ثبت امکان ممنوع الخروج کردن مرد وجود دارد ؟

در مطالبه مهریه از طر‌یق ثبت می‌توان مرد را ممنوع الخروج نمود تا وصول مهریه آسان‌تر شود. برخی از مردان برای فرار از پرداخت مهریه ممکن است از کشور خارج شوند که از این اقدام نیز جلوگیری خواهد شد.

مزایا و معایب مطالبه مهریه از طریق ثبت

مطالبه مهریه از این طریق دارای مزایا و معایبی می‌باشد که باعث تفاوت آن با مراجعه به دادگاه برای مطالبه مهریه گردیده است. مزایا و معایب این نوع مطالبه مهریه به شرح زیر می‌باشند:

مزایا

 • روند وصول مهریه از طریق ثبت بسیار سریع‌تر از دادگاه صورت خواهد گرفت.
 • هزینه اقدام برای مطالبه مهریه از طریق ثبت بسیار کمتر از دادگاه است.
 • در روش مطالبه مهریه از طر‌یق ثبت می‌توان به راحتی مرد را ممنوع الخروج کرد ولی در دادگاه می‌بایست حکمی مبنی بر محکومیت وی صادر شده باشد که زمان‌بر خواهد بود.

معایب

 • دفاتر ثبت اسناد برای وصول مهریه توجهی به قیمت سکه نمی‌کنند و ممکن است با بالا رفتن قیمت سکه در حین انجام وصول مهریه زن ضرر کند اما در دادگاه مهریه با توجه به قیمت‌ لحظه‌ای سکه محاسبه خواهد شد.
 • در روش ثبت امکان زندانی کردن مرد وجود ندارد اما اگر از طریق دادگاه اقدام شود می‌توان مرد را به جرم ناتوانی در پرداخت بدهی زندانی نمود.

آیا مطالبه مهریه از طریق ثبت هزینه‌ای در بردارد ؟

مطالبه مهریه از طر‌یق ثبت هزینه‌ای برابر با نیم عشر دولتی در بر خواهد داشت و چون جزو دادخواست‌های مالی به حساب می‌آید زن موظف به پرداخت این هزینه خواهد بود.

سوالات متدوال

آیا وصول مهریه از طریق ثبت امکان پذیر است ؟

بله.

آیا می‌توان مرد را در روش مطالبه مهریه از طریق ثبت ممنوع الخروج کرد ؟

بله دفتردار این اجازه را به زن خواهد داد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه مهریه از طر‌یق ثبت، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مطالبه مهریه از طر‌یق ثبت پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع :

 مطالبه مهریه 

 مطالبه مهریه از طریق ثبت :: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در دین اسلام به فرزند آوری بسیار توصیه شده است و این کار در واقع یک امر مقدس به شمار ‌می‌رود. فرزند نتیجه ازدواج زوجین ‌می‌باشد که ‌می‌بایست از او به خوبی نگهداری و مراقبت نمایند. اما در ازدواج‌هایی که به طلاق ختم ‌می‌شوند ‌می‌بایست یکی از والدین مسئولیت نگهداری از فرزند را به عهده بگیرد و هر دو والدین قادر به نگهداری از فرزند به صورت همزمان نخواهند بود. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در مورد حضانت دائم و نگهداری ‌‌دائمی فرزند در اختیارتان قرار دهیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :

حضانت دائم 

نحوه گرفتن حضانت دائم فرزند 

 

حضانت به چه عملی گفته ‌می‌شود ؟

حضانت کردن به معنای مراقبت و تامین نیازهای فرزند ‌می‌باشد. فرد ‌‌سرپرست ‌می‌بایست نیاز‌‌های فرزند خود را مانند خوراک و پوشاک برطرف نماید و از او در برابر آسیب‌‌های اجتماعی، خطرات و… حفاظت نماید. سرپرست کودک ‌می‌بایست بسیار صالح باشد و حضانت او به صلاح فرزند باشد.

آیا ‌می‌توان فرزند را به صورت ‌‌دائم تحت حضانت خود قرار داد ؟

همان طور که می‌دانید حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از سن هفت سالگی نیز به پدر واگذار ‌می‌شود. اما‌ در برخی موارد دیده شده است که زوجین تمایل دارند که فرزند خود را به صورت ‌‌دائمی حضانت کنند. در این باره باید بگوییم که حضانت فرزند به صورت ‌‌دایمی نیز امکان پذیر ‌می‌باشد ولی برای حضانت ‌‌دائمی می‌بایست یکی از شرایط زیر فراهم باشد:

توافق بر سر حضانت دائم

زوجین ‌می‌توانند به صورت توافقی حضانت ‌‌دائمی فرزند خود را به عهده بگیرند. برای مثال مادر ‌می‌تواند در حین طلاق از پدر بخواهد که در قبال بخشش مهریه خود پدر نیز حضانت دائمی فرزند را به او بدهد.

چنانچه پدر با این شرط موافقت کند دادگاه حضانت فرزند را برای همیشه به مادر واگذار ‌می‌کند. البته حضانت تا زمانی با مادر خواهد بود که او صلاح کودک را بخواهد و حضانتش از نظر قانون به مصلحت فرزندش باشد، در غیر این صورت حضانت ‌‌دائمی نبوده و به پدر واگذار خواهد شد.

عدم پذیرش فرزند و مصلحت او | حضانت دائم

چنانچه حضانت کودک با یکی از والدین باشد اما حضانت او به صلاح فرزند نباشد دادگاه حضانت را به والد دیگر واگذار ‌می‌کند. برای مثال اگر مادر دارای اعتیاد باشد و نتواند اعتیاد خود را ترک کند‌ یا در صورت سالم بودن از پذیرش حضانت فرزندش خودداری کند پدر ‌می‌تواند حضانت ‌‌دائمی فرزند خود را دریافت نماید.

در هر صورت بهتر است والدین حضانت ‌‌دائمی فرزند خود را به صورت توافق با یکدیگر دریافت کنند. اما توافق آن‌‌ها نمی‌تواند حضانت ‌‌دائمی را تضمین نماید و چنانچه ‌‌سرپرست ‌‌دائمی شخص صالحی نباشد دادگاه حضانت را سلب ‌می‌کند.

سوالات متدوال

آیا ‌می‌توان در قبال بخشش مهریه حضانت ‌‌دائم فرزند را دریافت کرد ؟

بله.

دریافت حضانت ‌‌دائمی در صورت صالح نبودن یکی از والدین امکان پذیز است ؟

بله اگر یکی از والدین مصلحت فرزند را به خطر بیندازد حضانت فرزند به صورت ‌‌دائمی به والد دیگرش داده خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت دائم، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت دائم پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

حضانت دائم 

نحوه گرفتن حضانت دائم فرزند 

 

 :: برچسب‌ها: حضانت دائم | نحوه گرفتن حضانت دائمی فرزند دختر و پسر از پدر یا مادر ,
:: بازدید از این مطلب : 104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

ازدواج و فرزندآوری امری مقدس است که بسیار به آن توصیه شده است. متاسفانه امروزه ازدواج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی وجود دارند که به طلاق ختم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شوند و در‌ این میان فرزندان آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بینند. قانونگذار پس از طلاق پدر و مادر از یکدیگر یکی از آن‌ها را موظف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند که حضانت فرزند را به عهده بگیرد. سرپرست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند فرزند را در خانه خود ساکن کند و با او زندگی کند. اما در برخی موارد نیز حضانت از پدر یا ماد‌ر سلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. در ادامه قصد داریم توضیحات مختصری را درباره سلب حضانت فرزند از مادر بیان کنیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

منبع :

 سلب حضانت مادر

شرایط سلب حضانت مادر 

اثبات عدم صلاحیت مادر

 

 

 

حضانت فرزند به چه معناست و پس از طلاق حضانت با کدام یک از والدین خواهد بود ؟

حضانت فرزند به‌ این معناست که پدر یا مادر مسئول نگهداری از فرزند خود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شوند و موظف هستند که نیازهای تربیتی و پرورشی او را برطرف نمایند. فرد سرپرست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست شخص صالحی باشد و دادگاه صلاحیت او را تایید کند تا حضانت فرزند را به او واگذار کند. حضانت فرزند پس از طلاق به مادر واگذار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. مادر موظف است که دختر و پسر را تا هفت سالگی تحت حضانت خود قرار دهد و پس از آن نیز حضانت فرزندان به عهده پدر خواهد بود.

شرایط سلب حضانت از مادر

همان طور که گفته شد دادگاه برای حضانت فرزند شخصی صالح را انتخاب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند، سرپرست فرزند می‌بایست صلاح او را بخواهد و در صورتی که با حضانت او مصلحت فرزند به خطر بیفتد حضانت از او سلب خواهد شد. با توجه به‌ اینکه حضانت فرزند اول به ما‌در سپرده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود دادگاه در صورت وجود شرایطی حضانت را از او سلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند. شرایطی که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند حضانت ما‌در از فرزند خود را سلب نمایند به شرح زیر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند:

ازدواج با فرد دیگر

مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی چنانچه ماد‌ر پس از طلاق با شخص دیگری ازدواج کند دادگاه حضانت فرزند را از او سلب خواهد کرد و او موظف است که فرزند را به پدرش تحویل دهد.

جنون و دیوانگی

طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر ماد‌ر دچار جنون و دیوانگی شده باشد و در سلامت عقلی نباشد حضانت او به مصلحت فرزند نیست و حضانت از او سلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود.

 • در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی آمده است که اگر در مدت حضانت مادر فرزند از تربیت اخلاقی خوبی بهره‌مند نباشد و یا از نظر جسمانی در سلامت کامل به سر نبرد حضانت از ما‌در سلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود و قانونگذار موظف است که حضانت‌ فرزند را به شخص صالحی واگذار نماید.

اعتیاد

چنانچه ماد‌ر دارای اعتیاد به مواد مخدر، قمار و مشروبات الکلی باشد و‌ این اعتیاد او به فرزند زیان برساند حضا‌نت از او سلب شده و به پدرش واگذار خواهد شد.

فساد اخلاقی

چنانچه ما‌د‌ر دارای فساد اخلاقی و فحشا باشد پدر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات‌ این مورد حضانت را از او سلب کند.

ابتلا به بیماری روانی

اگر ما‌در به بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روانی مبتلا گردد و بیماری او باعث آسیب به فرزندش شود دیگر حضانت او به مصلحت فرزند نخواهد بود و دادگاه حضانت را از او سلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید.

سوء استفاده از فرزند | سلب حضانت از مادر

اگر مادر در مدت حضانتش از فرزند هرگونه سوء استفاده‌ای کند حضانت از او گرفته خواهد شد. برای مثال اگر ما‌در فرزند را مجبور کند که به فروش مواد مخدر بپردازد حضانت او به صلاح کودک نیست و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست سلب حضا‌نت شود.

دعوای سلب حضانت فرزند از مادر

برای سلب حضا‌نت از ما‌در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بایست یکی از دلایل بالا موجود باشد. برای مثال اگر ما‌در دچار بیماری روانی باشد و کودک را بیش از حد کتک بزند پدر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند با مراجعه به دادگاه حضا‌نت را از او سلب کند. چنانچه رد و آثار ضرب روی بدن کودک دیده شود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان از پزشکی قانونی نیز نامه‌ای مبنی بر کتک خوردن نامتعارف فرزند دریافت کرده و با تحویل آن به دادگاه خواهان سلب حضانت ما‌در شد.

سوالات متداول

آیا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان حضانت را از مادر سلب کرد ؟

بله در صورتی که حضانت او به صلاح فرزند نباشد دادگاه حضانت را سلب خواهد کرد.

اگر مادر دچار بیماری روانی باشد حضانت از او سلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود ؟

بله.

پس از سلب حضانت از مادر چه کسی سرپرست فرزند خواهد بود ؟

پدر.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سلب حضانت از مادر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون سلب حضانت از مادر پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

منبع :

 سلب حضانت مادر

شرایط سلب حضانت مادر 

اثبات عدم صلاحیت مادر :: برچسب‌ها: سلب حضانت مادر | شرایط سلب حضانت فرزند از مادر – اثبات عدم صلاحیت مادر ,
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

طبق قانون والدینی که از یکدیگر جدا ‌‌‌می‌شوند موظف هستند که حضانت فرزندان خود را در سنین مختلف به عهده بگیرند. پدر و مادر عهده دار حضانت فرزند خواهند بود و ‌‌‌می‌بایست از او مراقبت نموده و به او رسیدگی کنند. در ادامه قصد داریم توضیحات کاملی را در خصوص حضانت پدر معتاد در اختیارتان قرار دهیم و شما را با قوانین حضانت بیشتر آشنا کنیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

منبع:

حضانت پدر معتاد 

حضانت  دائمی پدر معتاد 

 

 

 

حضانت پدر

مطابق قانون پدر موظف است که حضانت فرزندان را خود را به عهده بگیرد. پدر موظف است که دختر را از سن هفت سالگی تا نه سالگی و پسر را از سن هفت سالگی تا پانزده سالگی تحت حضانت خود قرار دهد. حضانت پدر به این معناست که او موظف است تمام نیاز‌‌‌‌های فرزندان را از جمله خوراک، پوشاک و مسکن برطرف نماید و آن‌‌‌‌‌ها را در رفاه قرار دهد.

پس از سن بلوغ فرزند یعنی نه و پانزده سال چنانچه فرزند پدر را برای حضانت برگزیند حضانت فرزندانش با او خواهد بود.

آیا حضانت برای پدر معتاد امکان پذیر است ؟

طبق قانون یکی از مواردی که حضانت را از والدین سلب ‌‌‌می‌نماید اعتیاد آن‌ها است. چنانچه پدر دارای ا‌عتیاد باشد نیز ‌‌‌می‌بایست حضانت از او سلب شود اما در برخی موارد نیز سلب حضانت از پدر معتا‌د اتفاق ‌‌‌‌نمی‌افتد. برای مثال در بعضی از موارد دیده شده است که پدر معتا‌د با وجود اعتیاد خود هیچگونه زیانی به فرزندش وارد نکرده است و یا اینکه مادر دارای خصوصیاتی است که ‌‌‌‌نمی‌توان فرزند را به او سپرد که در ‌‌‌‌‌‌این صورت سلب حضانت از پدر معتا‌د صورت ‌‌‌‌نمی‌گیرد.

حضانت ‌‌‌‌دائمی پدر معتاد

یکی از سوالاتی که ممکن است برای افراد پیش بیاید این است که آیا پدر معتاد ‌‌‌می‌تواند فرزند را به صورت ‌‌‌‌دائمی حضانت کند که در‌‌‌‌‌‌ این باره باید بگوییم چنانچه شرایط فرزند به گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که قانون تشخیص دهد پدر معتا‌د او صالح‌ترین سرپرست برای کودک است پدر ‌‌‌می‌تواند حضانت ‌‌‌‌دائمی فرزند خود را نیز دریافت کند. اما‌‌‌‌‌‌ این مورد به بررسی دادگاه و تصمیم او بستگی دارد.

در چه مواردی حضانت از پدر معتاد سلب ‌‌‌می‌شود ؟

در مواردی که حضانت پدر معتا‌د باعث آسیب به فرزند شود و یا مصلحت او را به خطر بیندازد قانون حضانت را از پدر سلب ‌‌‌می‌نماید. برای مثال اگر پدر فرزند را مجبور به فروش یا جابه‌جایی مواد مخدر کند و یا مصرف مواد روانگردان توسط او در محیط خانه باعث بیمار شدن فرزند شود و… حضانت او دیگر به صلاح فرزند نخواهد بود.

در صورتی که حضانت از پدر معتاد سلب شود و مادر نیز فرزند را نپذیرد تکلیف چیست ؟

در صورتی که حضانت پدر معتا‌د باعث آسیب به فرزند شود و دادگاه حضانت را از او سلب کند در صورتی که مادر نیز پذیرای حضانت کودک نباشد در صورت نبود قوم و خویشی که کودک را بپذیرند دادگاه او را به بهزیستی منتقل ‌‌‌می‌کند. اما‌‌‌‌‌ این در صورتی است که اعتیاد پدر باعث آسیب به فرزند شده باشد و این مورد برای دادگاه اثبات گردد.

سوالات متداول

آیا پدر معتاد نیز ‌‌‌می‌تواند حضانت فرزند خود را به عهده بگیرد ؟

بله در صورتی که شرایط فرزند‌‌‌‌‌‌ اینگونه اقتضا کند و پدر نیز آسیبی به او نرساند امکان پذیر خواهد بود.

آیا ‌‌‌می‌توان حضانت را از پدر معتاد سلب نمود ؟

بله مطابق ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی چنانچه اعتیاد پدر آسیبی به فرزند وارد نماید حضانت او سلب خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت پدر معتاد، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت پدر معتاد پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

 

منبع:

حضانت پدر معتاد 

حضانت  دائمی پدر معتاد 

 :: برچسب‌ها: حضانت پدر معتاد | حضانت دائمی پدر معتاد – شرایط سلب صلاحیت از پدر معتاد ,
:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

امروزه با تغییر شکل دادن روابط مالی و تجاری بین اشخاص شکل بانکداری نیز تغییر کرده است. به طوری که بانک‌ها برای جذب مشتری و داشتن سود بیشتر سعی در ارائه خدمات نوین و منطبق با قواعد تجاری هستند. یکی از این خدمات، ارائه ضمانت نامه بانکی است. ضمانت کردن در امور تجاری از دیرباز وجود داشته است اما در زمان حاضر شاهد آن هستیم که بانک‌ها نیز خود را وارد این عرصه کرده‌اند و به ضمانت مشتریان خود می‌پردازند. در این مطلب به بررسی ضمانت بانک‌ها از مشتریان خود یا به عبارت دیگر ضمانت بانکی می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع:

ضمانت بانکی 

چطور ضمانت بانکی دریافت کنیم ؟

 

 

 

 

ماهیت عقد ضمانت

برای آشنایی بهتر با ضمانت بانکی در ابتدا لازم است که بدانیم ضمانت کردن به چه معنا است. از منظر حقوقی ضمانت عقدی است که به موجب آن شخصی متعهد می‌شود که در صورتی که بدهکار اصلی نتواند بدهی خود را بپردازد، شخص ضامن به جای او این بدهی را به طلبکار پرداخت کند.

به این صورت که شخص الف باید مبلغ یک میلیون تومان را به شخص ب بپردازد. در این جا شخص ج به دلیل تمکن مالی و اعتباری که دارد ضامن شخص الف می‌شود و اعلام می‌کند که در صورت عدم توانایی الف برای پرداخت یک میلیون تومان، او این مبلغ را به شخص ب پرداخت می‌کند.

ضمانت نامه بانکی چیست ؟

با توجه به این که بانک‌ها نگه دارنده اصلی سرمایه‌های مردم هستند از اعتبار مالی و سرمایه زیادی برخوردار می‌باشند. از همین رو می‌توانند طی یک قرارداد به نام ضمانت نامه با‌نکی، ضامن مشتری خود برای پرداخت بدهی او باشند. به این شکل که اگر مشتری نتوانست بدهی را پرداخت کند بانک به عنوان ضامن این مبلغ را به ذینفع می‌پردازد.

ارکان ضمانت نامه بانکی

یک ضمانت نامه بانکی دارای ارکان مختلفی است از جمله:

مضمون عنه: مشتری که از بانک درخواست ضمانت نامه می‌کند. مشتری می‌تواند شخص حقوقی مثلا شرکت سیمان یا شخص حقیقی مثلا صاحب گاوداری باشد. حتی در برخی موارد مشتری دولت یا شرکت‌های دولتی است.

مضمون له: شخصی که ذی نفع است و ضمانت به نفع او صادر می‌شود. در واقع شخص طلبکار که پول را دریافت می‌کند اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی.

ضامن: در این جا بانک صادر کننده ضمانت نامه با‌نکی می‌باشد.

وجه الضمان: مبلغی که بانک ضامن می‌شود آن را به جای مشتری پرداخت کند. به طور مثال بانک ضامن می‌شود بدهی مشتری به مبلغ یک میلیارد دلار را پرداخت کند این یک میلیارد دلار وجه الضمان است. برای بانک هیچ الزامی برای ضمانت تمام مبلغ بدهی وجود ندارد بلکه می‌تواند بسته به شرایط مشتری بخشی یا تمام مبلغ را ضمانت نماید.

ویژگی ضمانت نامه‌های بانکی

هر ضمانت نامه بانکی که صادر می‌شود دارای سه ویژگی عمده می‌باشد:

1/ ضمانت نامه با‌‌نکی یک تعهد غیر قابل بازگشت است. یعنی بانکی که ضامن شده است نمی‌تواند بعد از اینکه متعهد به پرداخت شده است از این کار سرباز بزند. فقط امکان ابطال ضمانت نامه بر اساس شرایط مندرج در ضمانت نامه وجود دارد.

2/ ضمانت نامه‌های با‌نکی از قراردادهای پایه مستقل هستند که در صورت مطالبه ذینفع پرداخت می‌شود. اگر مضمون له درخواست پرداخت مبلغ را نکند بانک هم وظیفه‌ای برای پرداخت مبلغ ندارد.

3/ غیر قابل انتقال بودن ضمانت نامه‌های بانکی سومین ویژگی مهم آن است. شخصی که ضمانت نامه به نفع او است یا به عبارت دیگر مضمون له که طلبکار می‌باشد نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. فقط خود ذی نفع که در ضمانت نامه قید شده است امکان استفاده از آن را دارد.

مندرجات ضمانت نامه بانکی

در اکثر موارد اطلاعات زیر در ضمانت نامه درج می‌شود:

 1. نام و مشخصات موسسه اعتباری یا شعبه بانک صادر کننده ضمانت نامه بانکی.
 2. اطلاعات مضمون عنه یعنی مشتری که خواستار ضمانت نامه است.
 3. اطلاعات مضمون له یا ذینفع.
 4. شماره و موضوع رابطه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.
 5. وجه ضمان یا همان وجه ضمانت نامه.
 6. تاریخ صدور ضمانت نامه بانکی.
 7. تاریخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه بانکی.
 8. شرایط مطالبه ضمانت نامه بانکی از سوی ذینفع.
 9. رویدادهای خاتمه ضمانت نامه که بر اساس آن ضمانت پایان می‌یابد.
 10. تمبر مالیاتی.

نحوه صدور ضمانت نامه بانکی

برای دریافت ضمانت نامه فرآیند از طریق سیستمی در سایت بانک انجام می‌شود. علاوه بر مدارک شناسایی هر بانکی مدارک خاصی برای صدور ضمانت نامه نیاز دارد. شما می‌توانید برای اطلاع از مدارک مورد نیاز به سایت بانک یا خود شعبات بانک مراجعه نمایید. معمولا از مشتری وثیقه‌ای معتبر که در ادامه به آن می‌پردازیم نیز درخواست می‌شود. در مرحله بعدی بانک به بررسی شرایط مشتری و وثیقه می‌پردازد که قطعا چند ماه طول می‌کشد.

بعد از اینکه برای بانک محرز گردید که مشتری شرایط لازم را دارد با درخواست مشتری موافقت کرده و ضمانت نامه بانکی صادر می‌شود. بانک ممکن است که تمام مبلع بدهی را ضمانت کند یا ممکن است فقط بخشی را به طور مثال یک سوم از کل مبلغ بدهی را ضمانت کرده باشد. قطعا این که بانک ضامن چه میزانی از بدهی است در ضمانت نامه قید می‌شود و فقط نسبت به همان مبلغی که در ضمانت نامه بانکی آمده است، مسئول می‌باشد.

تمام مراحل از ثبت نام اولیه تا صدور نهایی در سامانه سپام ثبت می‌گردد و در انتها کد منحصر به ضمانت نامه برای مشتری صادر می‌شود. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اگر بانک‌ها ضمانت نامه را در سامانه ثبت نکنند مجوز صدور ضمانت نامه لغو می‌گردد.

وصول ضمانت نامه بانکی

تنها شخصی که می‌تواند ضمانت نامه بانکی را وصول کند ذینفع است. به محض اینکه مضمون عنه یعنی مشتری که بدهکار است نتواند بدهی خود را پرداخت کند بانک به عنوان ضامن باید معادل مبلغ قید شده در ضمانت نامه را به ذینفع یا مضمون له پرداخت کند.

وصول ضمانت نامه مستلزم آن است که شخص ذینفع وجه الضمان را دریافت بنماید. اگر به هر دلیلی ذینفع نخواهد پول را دریافت کند به معنای پایان اعتبار ضمانت نامه است و بانک دیگر وظیفه‌ای برای پرداخت وجه ندارد.

شرایط صدور ضمانت نامه بانکی

1/ در ابتدا مشتری باید در بانک ضامن دارای حساب باشد.

2/ قطعا این امکان وجود ندارد که بانک به هر شخصی با هر وضعیت مالی  ضمانت نامه بدهد.

با توجه به اینکه بانک قصد دارد مبلغی را به جای مشتری بدهد و در غالب موارد این مبلغ بسیار زیاد است به گردش مالی و کسب و کار مشتری خود دقت می‌کند. این که مشتری دارای کسب و کاری باشد که معتبر بوده و سود زیادی هم داشته باشد اهمیت زیادی دارد.

بانک حتی به گردش حساب بانکی مشتری یعنی واریزها و برداشت‌های او و اینکه چک برگشتی نداشته باشد نیز دقت می‌کند. به عبارت دیگر بانک ضامن فردی خواهد شد که قدرت لازم برای بازگرداندن پول به بانک را داشته باشد.

3/ مهم‌ترین شرط برای دریافت ضمانت نامه بانکی داشتن یک وثیقه معتبر است که نزد بانک می‌ماند و در صورت عدم توانایی مضمون عنه برای برگشت پول، بانک این وثیقه‌ها را برای خود برمی‌دارد.

4/ واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانت خواه یا مشتری با ذینفع. همچنین با توجه به سیاست‌های مبارزه با پولشویی در صورتی که محرز شود که قرارداد بین مضمون عنه و ذینفع صوری بوده ضمانت نامه بانکی صادر نمی‌شود.

وثیقه‌های لازم برای دریافت ضما‌نت نامه با‌نکی

بانک برای ضمانت وثیقه دریافت می‌کند. این وثیقه‌ها بسیار سنگین و ارزشمند هستند از جمله موارد زیر:

الف) وجه نقد یا طلا یا هر نوع سند مالی که دارای ارزش مالی مورد تایید باشد مانند اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا هر نوع سپرده سرمایه گذاری مانند حساب‌های سپرده مدت دار، حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب‌های ارزی مشتری در بانک ضامن یا سایر بانک‌ها. 

ب) تضمین بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر در خارج از کشور.

ج ) چک یا سفته با ضمانت قابل قبول بانک.

د) رسید انبارهای عمومی کالا که نشان می‌دهد میزانی از کالا برای مشتری در این انبارها موجود است.

ه) اموال غیر منقول مانند خانه، اموال منقول ارزشمند مانند کشتی و هواپیما و سهام شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده باشند.

سوالات متداول

ضمانت نامه بانکی چیست ؟

قراردادی است که به درخواست مشتری منعقد می‌شود و در آن بانک ضامن می‌شود در صورت عدم توانایی مشتری، بدهی او را به ذینفع پرداخت کند که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

چطور ضمانت نامه بانکی دریافت نماییم ؟

تمام مراحل دریافت ضمانت نامه از طریق سیستم انجام می‌شود که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

نحوه وصول و دریافت ضمانت نامه بانکی چیست ؟

ضمانت نامه بانکی فقط به درخواست ذینفع قابل وصول است که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

آیا برای ضمانت نامه بانکی وثیقه لازم است ؟

بله قطعا باید نزد بانک وثیقه بگذارید که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

قطعا دریافت ضمانت نامه بانکی دارای پیچیدگی و دشواری می‌باشد. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضمانت نامه‌های بانکی و سهولت در امر دریافت آن‌ها با گروه وکلای وکیل دات کام در ارتباط باشید و از خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ضمانت نامه بانکی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون ضمانت نامه بانکی پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

 

منبع:

ضمانت بانکی 

چطور ضمانت بانکی دریافت کنیم ؟:: برچسب‌ها: ضمانت بانکی ,
:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در دنیای امروز تجارت یک امر پیچیده و دشوار است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. دیگر تجارت امروز مانند قبل به یک خرید و فروش ساده ختم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شود بلکه دارای اصول و پیچیدگی‌هایی است که اگر اشخاص به آن آگاه نباشند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌توانند در دنیای تجارت دوام بیاورند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از همین رو بسیاری از افراد که دارای سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه کلان هستند اما تجربه کافی در مورد تجارت ندارند ترجیح ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهند که سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه خود را به تاجران ماهر و باتجربه بسپارند تا با سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌ها کار کنند و از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این طریق سود ببرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این نوع قرارداد بین طرفین در اصطلاح حقوقی مضاربه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گویند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع :

 مضاربه چیست ؟

چگونه مضاربه را فسخ کنیم ؟

 در مضاربه طرفین هم شریک هستند ؟ 

 

 

 

 

 

 

قرارداد مضاربه چیست ؟

ریشه مضاربه ضرب است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. الضرب فی الارض به معنی سیر و سفر کردن در زمین است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وجه تسمیه مضاربه از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این جهت است که شخصی که عامل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد برای معامله کردن و تحصیل سود در زمین به فعالیت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پردازد و تلاش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در قدیم یکی از راه‌های کسب سود سفرهای تجارتی بوده است به همین دلیل به این عمل مضاربه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گویند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

در اصطلاح فقها مضاربه عقدی است که به موجب آن شخصی با سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه شخص دیگر تجارت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند و سود حاصل از آن بین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌ها تقسیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

در قانون مدنی یک فصل کامل به مضاربه پرداخته شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. برای دریافتن تعریف حقوقی مضاربه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان به ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 546 قانون مدنی رجوع کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر اساس این ماده مضاربه عقدی است که در آن شخصی به دیگری سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد به شرط اینکه با آن تجارت کند و در سود آن با هم شریک شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ارکان عقد مضاربه

در انتهای ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 546 قانون مدنی برای عقد مضاربه دو رکن اصلی را مشخص کرده است یکی مضارب و دیگری مالک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ولی علاوه بر آن چه در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این ماده آمده است یک رکن دیگر وجود دارد که به آن راس المال می‌گویند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مالک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: شخصی که صاحب سرمایه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد و پول خود را به مضارب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مضارب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: یا نام دیگر او عامل شخصی است که با سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه مالک تجارت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

راس المال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که مالک به مضارب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد تا با آن کار کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این سرمایه بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 547 باید وجه نقد باشد چه ارز خارجی و چه پول رایج ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما منافع یا کالا مانند ماشین و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌… جزو وجه نقد نیستند و این قرارداد دیگر عقد مضاربه نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ویژگی‌های مضاربه

ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 550 قانون مدنی مضاربه را عقدی جایز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌داند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هر یک از طرفین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند در هر زمان که بخواهد عقد را فسخ کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. حتی مدت دار بودن مضاربه هم سبب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شود تا عقد لازم باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به طور مثال طرفین در قرارداد مضاربه شرط می‌کنند که تا 6 ماه اعتبار داشته باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تا قبل از پایان شش ماه هر یک از طرفین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند مضاربه را برهم بزنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

شما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانید قبل از انعقاد مضاربه با وکلای وکیل دات کام مشورت نمایید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مدت زمان مضاربه

شرط زمان در حین عقد مضاربه لازم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. یعنی طرفین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند برای یک مدت محدود مثلا یکسال با هم عقد ببندند یا این که زمان تعیین نکنند و به طور نامحدود عقد را منعقد نمایند و هر زمان که بخواهند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند عقد را فسخ کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

اگر مضاربه مدت دار باشد بعد از به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد شخص دیگر حق ندارد با سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه مالک کار بکند مگر اینکه از مالک اجاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه جدید بگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مشارکت در سود و ضرر

مضاربه از عقود مشارکتی است یعنی اینکه طرفین هم مالک و هم مضارب در سود و ضرر با هم شریک هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر شخص مالک به قصد سود بردن سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه خود را در اختیار مضارب قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد به این معنی نیست که در ضرر شریک نباشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به هر دلیلی اگر مضارب ضرر کند مالک هم به نسبت خود در ضرر شریک است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 558 قانون مدنی این که توافق کنند ضرری به مالک تعلق نگیرد باطل است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

میزان سهم از سود

قانون گذار میزان سهم هر طرف از سود را حصه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نامد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. طرفین باید در ضمن عقد مضاربه با هم توافق کنند که میزان سهم هر طرف چه قدر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 549 قانون مدنی سود باید یا از قبل تعیین شده باشد یا اگر از قبل تعیین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌کنند باید میزان سود در عرف مشخص باشد به طوری که سکوت در مورد میزان آن به معنای رجوع طرفین به مقدار عرفی آن باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. سود به شکل نسبتی از کل مشخص ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مثلا به میزان دو سوم از کل سود برای مالک است و یک سوم برای مضارب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

توافقات باطل در مورد سود مضاربه

اگرچه طرفین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند با هم در مورد چگونگی تقسیم سود توافق کنند ولی قطعا برخی از توافقات باطل هستند از جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:

1/ توافق در مورد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این که کل سود به مالک یا مضارب برسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. سود باید تقسیم شود و یک نفر نمی‌تواند مالک کل سود باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر تعیین کنند که همه سود به مالک برسد دیگر عقد مضاربه نیست و بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 557 قانون مدنی مانند این است که مالک فردی را اجیر کرده باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این جا فرد مستحق اجرت المثل است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

2/ باید سهم هر طرف از سود به شکل کسری از کل سود باشد مانند یک چهارم و تعیین یک مبلغ ثابت و مشخص درست نیست و باعث بطلان عقد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. مانند این که یکی از طرفین بگوید سهمش ماهی یک میلیون تومان که این درست نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

3/ تضمین اصل سود یا میزان سود مالک باطل است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با توجه به اینکه بازار و معامله دارای فراز و نشیب است تضمین رسیدن به سود قطعی باطل است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

4/ بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 558 قانون مدنی توافق در مورد اینکه مضارب فقط مسئول ضرر و کاهش سرمایه باشد باطل است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. زیرا همان طور که در ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 556 قانون مدنی آمده است مضارب امین سرمایه است نه ضامن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به او سپرده شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مسئول بودن مضارب

اگرچه هم مالک و هم مضارب هر دو در سود و ضرر معامله شریک هستند اما بدین معنا نیست که مضارب هر کاری که بخواهد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند با سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه مالک بکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 555 قانون مدنی به صراحت گفته شده است که تجارت باید معمول و متعارف بلد یعنی مطابق موقعیت شهری و زمان باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به عبارت دیگر مضارب مسئول است که فعالیت تجاری معقول در حد عرف داشته باشد به طور مثال این اصلا متعارف و معمول نیست که در منطقه کویری حوضچه ماهی تاسیس نماید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

در صورتی که ضامن با تعدی و تفریط سبب از بین رفتن سرمایه شود مانند اینکه سرمایه را در کاری که بلد نیست یا تجارتی می‌داند ضرر دارد سرمایه گذاری کند قطعا مسئول جبران خسارت مالک است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما اگر فعالیت تجاری متعارف کرده باشد و عمل او بر اساس عرف تجاری یا آن فعالیتی که مالک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، باشد اما به دلیل مشکلات بازار، سرمایه از دست برود مسئول نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

فسخ شدن مضاربه

همان طور که در ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 550 قانون مدنی ذکر شده است مضاربه عقد لاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می است که طرفین هر زمان بخواهند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند آن را فسخ کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما در ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 551 قانون مدنی چهار مورد مطرح شده است که اگر اتفاق بیفتد مضاربه منفسخ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود:

1/ در صورت فوت یا جنون یا سفه احد طرفین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در واقع زمانی که طرفین اهلیت خود را از دست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. البته فوت یکی از طرفین زمانی سبب فسخ است که مضاربه برای زمان حیات انشا شده باشد وگرنه وصیت به مضاربه صحیح است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

2/ مفلس شدن مالک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ناتوانی مالی مالک باعث فسخ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

3/ تلف شدن تمام سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه و سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. زیرا وقتی سرمایه از بین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌رود در این صورت دیگر موضوعی باقی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌ماند که بخواهند بر اساس آن تجارت کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین وقتی دیگر فعالیت سود نداشته باشد برخلاف اقتضای عقد است و سبب بطلان عقد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

4/ عدم امکان انجام تجارتی که منظور طرفین بوده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گاهی طرفین توافق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند بر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینکه مضارب تجارت خاصی را انجام دهد اما به دلایلی مثلا نبود کالا دیگر امکان انجام دادن آن وجود ندارد که در این صورت قرارداد فسخ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

سوالات متداول

مضاربه چیست ؟

عقدی که در آن شخصی سرما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه خود را به دیگری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد تا با آن کار کند و در سود با وی شریک شود که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

چگونه مضاربه را فسخ کنیم ؟

بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 550 قانون مدنی مضاربه عقدی جایز است و هر یک از طرفین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند آن را برهم بزنند که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

در مضاربه طرفین در ضرر هم شریک هستند ؟

بله اگرچه قصد مالک سود بردن است ولی در ضرر کردن هم با مضارب شریک است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

چه زمانی مضارب مسئول جبران خسارت است ؟

بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 556 قانون مدنی مضارب در صورت تعدی و تفریط ضامن است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

میزان سود در قرارداد مضاربه چه قدر است ؟

میزان سود طرفین بر اساس توافق قبلی است که باید به صورت کسری نسبت به کل سود باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

شما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سوالات خود از خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مضاربه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مضاربه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

منبع :

 مضاربه چیست ؟

چگونه مضاربه را فسخ کنیم ؟

 در مضاربه طرفین هم شریک هستند ؟ 

 :: برچسب‌ها: مضاربه ,
:: بازدید از این مطلب : 102
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

ممکن است تا به حال چندین بار شنیده باشیم که فلانی ضامن شخصی شده است‌‌. یا اینکه اگر برای وام گرفتن به بانک مراجعه کرده باشید حتما به شما گفته‌اند که باید شخصی ضامن وام شما شود. اما به راستی ضمانت به چه معنا است‌‌‌؟ ضامن چه کسی است؟ در این مطلب به بررسی عقد ضمان می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

   

 

منبع :

ضمان چیست ؟

ضامن کیست ؟ 

قوانین ضامن بودن 

 

 

 

 

 

 

 

ضمانت چیست ؟

از نظر لغوی ضمانت به معنای عهده گرفتن‌‌‌، کفالت نمودن، التزام و تعهد است. در کتب فقهی ضمانت به عملی گفته می‌شود که در نتیجه آن شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده می‌گیرد یا به عبارت دیگر فردی غیر از مدیون دین و بدهی را که بر گردن مدیون اصلی است به طلبکار می‌پردازد.

به طور مثال آقای الف به آقای ب مبلغ بیست میلیون تومان باید بپردازد‌‌. در اینجا شخص ج که اصلا مدیون نیست پرداخت این بیست میلیون تومان به طلبکار را بر عهده می‌گیرد. در اصطلاح این فرد ضمانت کرده است.

عقد ضمان میان ضامن و طلبکار منعقد می‌شود و اراده و رضایت مدیون اصلی تاثیری ندارد. در ماد‌‌‌ه 685 قانون مدنی به صراحت اعلام شده است که در ضما‌‌ن رضایت یا عدم رضایت مضمون عنه اثری ندارد و در واقع این عقدی است بین ضامن و شخص طلبکار.

ارکان ضمانت

عقد ضما‌ن دارای چهار رکن اصلی است از جمله‌‌‌:

ضامن‌‌‌‌‌‌: شخص ثالثی که متعهد می‌شود بدهی بر ذمه او باشد بدون این که مدیون باشد یا ملزم به پرداخت باشد. او متعهد می‌گردد وجه را پرداخت نماید. در مثال بالا شخص ج ضامن است.

مضمون له‌‌‌‌‌‌: شخص ذینفع در عقد ضمان که وجه باید به او پرداخت شود. در مثال بالا شخص ب مضمون له است یعنی همان طلبکار.

مضمون عنه‌‌‌‌‌‌: شخصی که مدیون اصلی است و باید پول را پرداخت کند اما در صورت ناتوانی از پرداخت ضامن به جای او وجه را می‌پردازد. در مثال بالا شخص الف مضمون عنه است.

ماهیت عقد ضمان

1/ عقد رضایی‌‌‌: برای انجام عقد ضما‌ن تشریفات خاصی لازم نیست و همین که طلبکار ضمانت را بپذیرد این عقد به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر ضمان عقد رضایی است.

2/ عقد لازم: با توجه به اینکه عقد ضمان یک عقد لازم است، ضامن و مضمون له نمی‌توانند آن را فسخ کنند و شخص ضامن باید تعهد خود را انجام دهد مگر اینکه وضعیت از موارد قانونی فسخ ضما‌ن باشد.

3/ عقد معوض‌‌‌: ضما‌ن یک عقد رایگان نیست‌‌. اگر چه عقد بین ضامن و طلبکار است اما ضامن بعد از پرداخت وجه می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند.

4/ عقد تبعی‌‌‌: ضمان به دنبال وجود دین اصلی اتفاق می‌افتد‌‌. به عبارت دیگر وقتی که بدهی اصلی وجود داشته باشد شخص می‌تواند به تبع وجود بدهی ضمانت آن را بکند. ضمانت دینی که وجود ندارد اصلا صحیح نیست.

اقسام عقد ضمان

ضما‌ن بر اساس چگونگی ایجاد به دو نوع تقسیم می‌شود‌‌‌:

1/ ضمان قهری‌‌‌: این نوع از ضمانت زمانی رخ می‌دهد که شخص مرتکب عملی شده باشد و به تبع آن به دستور قضایی و بدون قرارداد ضامن می‌شود. شخص ضامن در واقع خودش نمی‌خواهد که ضمانت کند اما به دلیل اشتباهی که انجام داده مانند غصب‌‌‌، اتلاف و… قانون او را ملزم به جبران می‌کند.

ضمان عقدی‌‌‌: در صورتی که خود شخص با میل و رضایت خود بخواهد ضمانت را بر عهده بگیرد ضمان عقدی می‌نامند. این عقد سبب بری الذمه شدن مدیون اصلی است اما با یک قرارداد که همان ایجاب و قبول بین ضامن و طلبکار است ضامن متعهد می‌شود که به جای مضمون عنه تعهد را انجام بدهد.

آثار عقد ضمان

عقد ضمان دارای دو اثر زیر است‌‌‌:

1/ اثر ضما‌ن بین ضامن و مضمون له‌‌‌: بر اساس ماد‌‌‌ه 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه بدهکار اصلی بری می‌شود و ضامن در برابر مضمون له متعهد می‌گردد. در واقع طلبکار باید طلب خود یا تعهد را از ضامن بخواهد.

بر اساس ماد‌‌‌ه 699 قانون مدنی تعلیق در ضمان صحیح نیست یعنی شخص بگوید اگر بدهکار پرداخت نکرد من ضامن می‌شوم اما این امکان وجود دارد که خود عقد ضمان منعقد و الزام به تادیه را معلق به عدم پرداخت مدیون اصلی نمود. به طور مثال ضامن بگوید که اگر مدیون اصلی پرداخت نکرد من پرداخت می‌کنم.

2/ اثر ضما‌ن بین ضامن و مضمون عنه‌‌‌: بر اساس ماد‌‌‌ه 709 قانون مدنی بعد از وقوع عقد مهم‌ترین اثری که ضمان بین ضامن و مضمون عنه ایجاد می‌کند این است که ضامن بعد از ادای دین می‌تواند به مدیون اصلی یا مضمون عنه رجوع کند.

فسخ عقد ضمان

اگر چه عقد ضمان عقدی لازم است و امکان فسخ آن وجود ندارد اما بر اساس ماد‌‌‌ه 701 قانون مدنی در سه مورد می‌توان آن را فسخ نمود‌‌‌:

1/ اعسار ضامن‌‌‌‌‌‌: اگرچه مال دار بودن ضامن شرط نیست اما با توجه به ماده 690 قانون مدنی اگر طلبکار در هنگام انعقاد عقد نسبت به عدم تمکن مالی ضامن جاهل باشد می‌تواند عقد را فسخ نماید. اما اینکه در هنگام عقد می‌دانسته ضامن پولی ندارد و باز هم پذیرفته بعدا نمی‌تواند به استناد آن عقد را فسخ کند.

در صورتی که ضامن ابتدا مال داشته اما بعدا معسر شود بر اساس ماد‌‌‌ه 690 قانون مدنی مضمون له خیاری برای فسخ کردن ندارد و نمی‌تواند عقد ضمان را فسخ کند مگر اینکه در ضمن عقد تمکن مالی ضامن شرط شده باشد و در صورت اعسار با استناد به خیار تخلف از شرط عقد را فسخ نماید.

2/ حق فسخ نسبت به دین مضمون به‌‌‌‌‌‌: در صورتی که شرط شود برای ضامن یا مضمون له یا شخص ثالثی اختیار فسخ وجود دارد فرد می‌تواند با رجوع به آن اختیار، عقد ضمان را فسخ کند.

3/ تخلف از مقررات عقد‌‌‌‌‌‌: با توجه به این وقتی طرفین عقد شروطی را در ضمن عقد مطرح می‌کنند باید به آن پایبند باشند در صورتی که برخلاف آنچه در عقد ضمان مطرح شده است عمل کنند این حق برای شخصی که شرط به نفع او تنظیم شده وجود دارد که عقد را فسخ نماید.

بهتر است پیش از ضامن شدن یا قبول ضمانت شخص دیگر با یک وکیل مجرب مشورت نمایید تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری نمایید. وکلای وکیل دات کام متخصص در امور حقوقی از جمله عقد ضمان پاسخگوی سوالات شما می‌باشند.

سوالات متداول

عقد ضمان چیست‌‌‌ ؟

عقدی است که بر اساس آن شخصی که بری الذمه است مالی را که بر عهد‌‌‌ه دیگری است بر ذمه بگیرد که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

چگونه عقد ضمان را می‌توان فسخ کرد ؟

عقد ضمان یک عقد لازم است اما با توجه به ماد‌‌‌ه 701 فقط در سه صورت می‌توان آن را فسخ کرد که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

آیا رضایت مدیون اصلی در عقد ضمان شرط است ‌‌‌؟

خیر آنچه اهمیت دارد توافق بین ضامن و طلبکار است‌‌ که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص عقد ضما‌ن و دریافت مشاوره از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی وکیل دات کام استفاده نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عقد ضما‌ن، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون عقد ضما‌ن پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

 

منبع :

ضمان چیست ؟

ضامن کیست ؟ 

قوانین ضامن بودن :: برچسب‌ها: ضمان ,
:: بازدید از این مطلب : 105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

پس از طلاق دادگاه یکی از والدین را مکلف خواهد کرد که حضانت فرزند خود را به عهده بگیرد و از او به خوبی مراقبت نماید. حضانت فرزند در واقع یکی از تکالیف پدر و مادر می‌باشد که بعد از طلاق می‌بایست به آن عمل شود. پس از طلاق دادگاه صالح‌ترین فرد را برای حضانت فرزند انتخاب می‌کند. در ادامه قصد داریم توضیحاتی را در خصوص حضانت فرزند دختر در اختیارتان قرار دهیم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

منبع:

حضانت دختر 

حضانت دختر بعد از طلاق 

بررسی وضعیت حضانت دختر بعد از طلاق 

 

 

 

 

 

 

حضانت چیست ؟

حضانت در واقع به معنی نگهداری از فرزند و رسیدگی به او می‌باشد. برای مثال وقتی حضانت فرزند به مادر سپرده می‌شود او موظف است که از فرزند خود به خوبی مراقبت نماید و در راستای برطرف نمودن نیازهای او تلاش کند.

حضانت فرزند دختر بعد از طلاق

وقتی زوج و زوجه از یکدیگر طلاق می‌گیرند حضانت فرزند د‌ختر طبق قانون با مادر خواهد بود. مادر موظف است که دختر را تا رسیدن به سن هفت سالگی تحت حضانت خود قرار دهد. البته این در صورتی است که مادر صالح باشد و صلاح کودک را بخواهد و در غیر این صورت حضانت دختر با پدرش خواهد بود.

در صورتی که مادر حضانت فرزند دختر را نپذیرد تکلیف چیست ؟

در برخی موارد دیده می‌شود که با وجود اینکه دادگاه حضانت د‌ختر را تا هفت سالگی به مادر می‌دهد مادر حضانت فرزند را نپذیرفته و از دادگاه می‌خواهد که حضانت را به فرد دیگری واگذار کند. برای مثال اگر مادر از لحاظ مالی در شرایط خوبی نباشد و به همین دلیل از حضانت د‌ختر خودداری کند دادگاه حضانت د‌ختر را به پدر واگذار خواهد کرد.

حضانت فرزند دختر در صورت ازدواج مادر

طبق قانون یکی از مواردی که حضانت فرزند د‌ختر را از مادر سلب می‌کند ازدواج مجدد او می‌باشد. اگر مادر پس از طلاق با شخص دیگری ازدواج کند دادگاه حضانت د‌ختر را از او سلب نموده و به پدر او واگذار خواهد کرد.

حضانت فرزند دختر در سنین مختلف با چه کسی است ؟

حضانت فرزند د‌ختر در سنین مختلف با یکی از والدین نخواهد بود و در هر سن یکی از والدین می‌تواند حضانت او را به عهده بگیرد. در ادامه حضانت د‌ختر را در سنین مختلف شرح داده‌ایم:

حضانت دختر تا هفت سالگی

همان طور که در بالا گفته شد حضانت د‌ختر از زمان تولد تا زمانی که به سن هفت سالگی برسد با مادرش خواهد بود. این به این دلیل است که مادر در این سن بهتر قادر است که نیازهای عاطفی دختر را برطرف کند و وابستگی زیادی به او دارد.

نکته: این حق حضانت بیانگر حق تقدم مادر است. یعنی چنانچه بین زن و مرد بعد از طلاق بر سر حضانت د‌ختر اختلافی ایجاد شود تا هفت سالگی مادر مقدم خواهد بود. وگرنه اگر مادر صلاحیت نداشته باشد یا از حضانت سر باز زند حضانت د‌ختر به پدرش می‌رسد.

حضانت دختر از هفت سالگی تا نه سالگی

پس از رسیدن د‌ختر به سن هفت سالگی دادگاه حضانت او را به پدرش واگذار خواهد کرد. پدر نیز موظف است د‌ختر را تا سن نه سالگی در حضانت خود قرار دهد.

نکته: این حق نیز بیانگر حق تقدم است. یعنی چنانچه بعد از طلاق بر سر حضانت د‌ختر هفت تا نه ساله اختلاف باشد پدر مقدم است اما چنانچه پدر صلاحیت نداشته باشد بازهم حضانت د‌ختر به مادر می‌رسد.

حضانت دختر پس از نه سالگی

مطابق قانون وقتی دختر به سن نه سالگی می‌رسد کاملا بالغ شده است و می‌تواند سرپرست خود را شخصا انتخاب نماید. پس با این وجود می‌توان گفت که پس از سن نه سالگی دختر با هر کدام از والدین که بخواهد می‌تواند زندگی کند.

آیا سرپرست دختر می‌تواند او را به شهر یا کشور دیگری ببرد ؟

والد سرپرست دختر برای بردن دختر به یک شهر دیگر و تغییر مکان زندگی او می‌بایست رضایت والد دیگر را نیز دریافت کند. در برخی موارد که سرپرست مجبور به بردن دختر به شهری دیگر باشد قانون او را ملزم به دریافت اجازه از والد دیگر نخواهد کرد.

اما برای خروج از کشور اجازه والد دیگر کاملا الزامی خواهد بود و چنانچه سرپرست دختر را بدون اجازه والد دیگرش به کشوری دیگر ببرد والد دیگر این امکان را خواهد داشت که با شکایت از شخص سرپرست، خواهان ممنوع الخروجی دخترش شود.

آیا می‌توان حضانت دختر را از پدر و یا مادرش سلب نمود ؟

بله چنانچه پدر یا مادر دارای خصوصیات منفی خاصی باشند که در قانون برشمرده شده، دادگاه حضانت د‌ختر را از آن‌ها سلب خواهد کرد. ‌برای مثال اگر پدر اعتیاد داشته باشد و یا به بیماری روانی مبتلا باشد و بیماری او به د‌ختر آسیب وارد کند دادگاه حضانت را از او سلب خواهد کرد. در مقاله‌ای مفصلا به موانع حضانت پرداخته‌ایم برای مشاهده کلیک کنید.

سوالات متداول

حضانت دختر تا سن هفت سالگی با چه کسی است ؟

با مادرش.

حضانت دختر پس از سن نه سالگی با چه کسی خواهد بود ؟

پس از سن نه سالگی دختر می‌تواند سرپرستش را خودش انتخاب نماید.

در صورتی که مادر حضانت دختر را نپذیرد تکلیف چه خواهد بود ؟

حضانت او با پدرش خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت دختر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت د‌ختر پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

 

منبع:

حضانت دختر 

حضانت دختر بعد از طلاق 

بررسی وضعیت حضانت دختر بعد از طلاق 

 :: برچسب‌ها: حضانت دختر ,
:: بازدید از این مطلب : 132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

یکی از اصطلاحات رایج در مبحث بیع که ممکن است بارها شنیده باشید «خیار یا خیار فسخ» است. اشخاصی که معاملات بزرگ و مهم انجام می‌دهند با این کلمه بسیار آشنا هستند. خیار به معنی توانایی فسخ است. از منظر حقوقی «خیار» به معنای اختیار در برهم زدن معامله به صورت یک جانبه است. در شرایط خاصی قانونگذار این اجازه را به طرفین معامله داده است که یک جانبه معامله را برهم بزنند. به این اختیار در فسخ یک جانبه اصطلاحا خیار یا خیار فسخ گویند. خیارات دارای انواع مختلفی هستند در این مبحث به خیار تبعض صفقه می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

منبع:

 

خیار تبعض صفقه، مفهوم و تعریف

خیار تبعض صفقهنحوه اعمال

محاسبه میزان ثمن

 

 

 

 

 

تعریف خیار تبعضه صفقه

تبعض در لغت به معنای تجزیه گشتن و صفقه نیز اصطلاحا معادل معامله می‌باشد.

ماده 441 قانون مدنی به طور کامل این خیار را تعریف کرده است. به عبارتی وقتی که بیع به دو قسم تقسیم و تجزیه می‌شود که یک قسمت صحیح است اما قسمت دیگر به دلایلی باطل است. در اینجا برای شخصی که این تجزیه شدن به ضرر او باشد این حق وجود دارد که کلا معامله را یک طرفه فسخ کند.

چگونگی اعمال خیار تبعض صفقه

بر اساس ماده 441 قانون مدنی در صورتی که مبیع یا ثمن هر کدام تجزیه شوند شخصی که متضرر شده است می‌تواند یک جانبه معامله را فسخ نماید. این خیار هم برای مبیع یعنی آنچه که مورد معامله قرار می‌گیرد مثلا خانه و ماشین قابل اعمال است و هم برای ثمن یعنی عوض معامله که در مقابل مبیع، خریدار به فروشنده می‌دهد مثلا پول یا طلا.

در این صورت شخص می‌تواند یا کلا معامله را فسخ کند یا اینکه بخشی از معامله که باطل است را بهم بزند ثمن خود را پس بگیرد و قسمت دیگر که صحیح است را بپذیرد. اختیار این موضوع با کسی است که حق خیار دارد.

قبول بخشی از معامله

همان طور که در ماده 441 قانون مدنی گفته شده است صاحب خیار این حق را دارد که با استناد به خیار تبعض صفقه کلا معامله را برهم بزند یا اینکه بخش صحیح را قبول کند و ثمن قسمت باطل را بگیرد. به طور مثال شخص الف خانه‌ای را به شخص ب می‌فروشد. بعدا معلوم می‌شود که 2 دنگ از این خانه متعلق به شخص ج بوده است. در این صورت شخص ب این حق را دارد که یا کلا معامله را برهم بزند یا اینکه آن بخشی را که متعلق به شخص الف بوده قبول کند و پولی را که برای بخش شخص ج پرداخت کرده است پس بگیرد.

شرایط اعمال خیار تبعض صفقه

برای اینکه شخص بتواند از خیار تبعض صفقه استفاده نماید یک شرط در ماده 443 قانون مدنی مطرح شده است. زمانی شخص می‌تواند از خیار خود استفاده کند که مشتری در هنگام معامله نسبت به این مشکل آگاه نباشد. یعنی در مثال قبلی که مطرح شد، زمانی ب که خریدار است می‌تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند که در هنگام خرید عالم به این موضوع نبوده که دو دانگ متعلق به شخص ج است. اما اگر می‌دانسته و باز هم معامله را انجام داده در این صورت نمی‌تواند معامله را برهم بزند. در این حالت پولی که خریدار در برابر بخش باطل داده است به او برمی‌گردد اما معامله را نمی‌تواند برهم بزند.

اما اگر بخواهد بخشی را بپذیرد و بخش دیگر را رد کند علاوه بر شرط بالا باید شرایط دیگری رعایت گردد از جمله:

1/ مورد معامله قابل تجزیه باشد. یعنی بتوان آن بخشی از معامله را که باطل است جدا کرد و بخش دیگر را که نسبت به آن معامله درست است نگه داشت.

2/ بخشی که باطل شده است از عناصر اصلی معامله نباشد. یعنی به نحوی نباشد که اگر آن بخش حذف شود باعث تغییر ماهیت و اقتضای معامله گردد.

محاسبه میزان ثمن در خیار تبعض صفقه

ماده 442 قانون نحوه تقسیط ثمن معامله را به طور کامل توضیح داده است. در ابتدا باید قیمت مجموع مبیع را محاسبه کرد سپس قیمت قسمتی را هم که در مالکیت مشتری قرار گرفته است محاسبه می‌کنند. در انتها هر نسبتی که بین قسمت کل مبیع و قسمتی که در اختیار مشتری است ایجاد شد همان میزان از ثمن را بایع نگه می‌دارد و مابقی را به مشتری برمی‌گرداند.

آنچه مهم می‌باشد قیمت کل و قیمت بخش صحیح معامله است که مشتری مالک آن شده است. به طور مثال قسمتی که مشتری صاحب آن شده است 1 میلیون تومان ارزش دارد و کل مال 3 میلیون می‌ارزد. مشتری همه سه میلیون تومان را پرداخت کرده است. در اینجا ارزش قسمت مشتری به کل مبیع یک سوم است در این صورت بایع فقط می‌تواند یک سوم یا همان یک میلیون تومان را بردارد و مابقی را باید به مشتری پس بدهد. چون قطعا معامله نسبت به یک سوم از مبیع انجام شده و نسبت به دو میلیون دیگر باطل است.

مالیت نداشتن قسمت باطل

در صورتی که بعد از تجزیه مشخص شود قسمتی که باطل شده است اصلا ارزش و مالیت ندارد تقسیط ثمن صورت نمی‌گیرد. به طور مثال دو نفر با هم چیزی را به مبلغ 6 میلیون معامله کرده‌اند. بعد از مدتی معلوم می‌شود که بخشی از این مبیع غیر قابل معامله بوده است، معامله نسبت به آن باطل بوده و اصلا ارزش و مالیتی ندارد. در این صورت نیازی نیست که 6 میلیون تقسیط شود. زیرا مشتری این 6 میلیون را در واقع در برابر بخشی که ارزش دارد پرداخت کرده و تمام آن بخش هم اکنون در دست او است و بخشی که باطل شده اصلا ارزش نداشته است.

هنگامی که در معاملات دچار مشکل می‌شوید بهترین و مطمئن‌ترین راه مشورت کردن با یک وکیل مجرب است. شما می‌توانید از خدمات مشاوره تلفنی و آنلاین وکیل دات کام برای دریافت پاسخ سوالات خود در خصوص معاملات و خیار تبعض صفقه استفاده نمایید.

سوالات متداول

خیار تبعض صفقه چیست ؟

اختیار برهم زدن یک جانبه معامله به دلیل تجزیه معامله به بخش صحیح و بخش باطل که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

آیا می‌توان بخشی از معامله را قبول و بخشی دیگر را رد کرد ؟

بله با استفاده از خیار تبعض صفقه این امکان وجود دارد که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

نحوه محاسبه ثمن در خیار تبعض صفقه چگونه است ؟

بر اساس نسبت قسمت صحیح بر کل مبیع محاسبه می‌شود که در مطلب به تفصیل پاسخ داده شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خیار تبعض صفقه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون خیار تبعض صفقه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

 

منبع:

 

خیار تبعض صفقه، مفهوم و تعریف

خیار تبعض صفقهنحوه اعمال

محاسبه میزان ثمن

 :: برچسب‌ها: خیار تبعض صفقه ,
:: بازدید از این مطلب : 122
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

قطعا وقف ثوابی کثیر برای واقف به همراه دارد. در این ثواب شخصی که متولی مال موقوفه است نیز شریک است. شخصی که وظیفه نگهداری از مال وقفی را بر عهده می‌گیرد از این جهت که عهده‌دار کاری نیکو در راه خدا است مستحق پاداش و ثواب الهی است. البته گاهی پیش می‌آید که به برخی دلایل شخص متولی از این کار عزل می‌شود. در ادامه به بررسی موارد عز‌ل متو‌لی وقف می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع:

موارد عزل متولی 

عزل متولی 

 

 

 

متولی مال موقوفه

شخصی که برای انجام دادن امور مال وقفی انتخاب می‌شود متولی مال وقفی است. بر اساس ماده 75 قانون مدنی شخصی که تولیت مال وقفی را عهده‎دار می‌باشد و کارها و اداره کردن مال موقوفه را انجام می‌دهد متولی موقوفه نام دارد.

خود واقف یا شخص دیگری می‌توانند متولی باشند. حتی این امکان وجود دارد که خود واقف به همراه شخص دیگری مشترکا با هم تولیت مال وقفی را بر عهده بگیرند. واقف می‌تواند هر شرطی را در مورد متولی قرار دهد مثلا شرط کند که متولی مرد باشد یا سید باشد.

متولی می‌تواند یک نفر یا چند نفر به صورت مستقلا یا منضما باشد که مال موقوفه را اداره می‌کنند. به طور مثال واقف معین می‌کند که شخص الف و ب و ج با هم وظیفه اداره کردن مال وقفی را دارند. گاهی هم ممکن است واقف معین کند که شخص الف مسئول مخارج مال وقفی، شخص ب مسئول تعمیرات و شخص ج مسئول نظافت مال وقفی است.

مشخص نکردن متولی موقوفه

در صورتی که واقف به هر دلیلی متولی تعیین نکند دو حالت دارد یا وقف خاص است که در این صورت متولی مال موقوفه همان موقوف علیهم است. یا وقف برای عام است که در این صورت بر اساس ماده 81 قانون مدنی حاکم شرع متولی مال وقفی است. در زمان حاضر این وظیفه به اداره اوقاف سپرده شده است.

موارد عزل متولی موقوفه

با توجه 79 قانون مدنی زمانی که واقف شخصی را به عنوان متولی انتخاب می‌کند و در همان ابتدا متولی این امر را قبول کرد امکان عزل وجود ندارد. اما با اینکه اولا و به‌ذات عزل متولی امکان ندارد اما در چند مورد قانون گذار اجازه عزل متولی را داده است.

عدم رعایت مصلحت موقوفه

عدم رعایت مصلحت مال موقوفه موجب عز‌ل متولیست. به طور مثال متولی باغ وقفی از سم پاشی برای درختان باغ استفاده نکند. قطعا متولی انتخاب شده است برای اینکه مال موقوفه به درستی اداره شود و اگر شخص مصلحت مال وقفی را در نظر نگیرد این حق وجود دارد که عزل شود.

برای عز‌ل متو‌لی در اولین مرحله به متو‌لی تذکر داده می‌شود در صورتی که وقف عام باشد اداره اوقاف این تذکر را می‌دهد. در صورتی که باز متولی گوش نکند عزل خواهد شد.

عزل متولی از راه عدم رعایت مفاد وقف‌نامه

در صورتی که متولی طبق آنچه در وقف نامه آمده است عمل نکند عزل خواهد شد. شخص واقف این حق را دارد که برای استفاده از موقوفه شرایط و مراتبی قرار دهد حالا اگر متولی به دلیل ناتوانی یا از روی عمد بر طبق مفاد وقف‌نامه اقدام ننماید می‌توان او را عزل کرد.

به طور مثال واقف می‌خواهد تا خانه او برای دانشجویان دختر فقط استفاده شود ولی متولی خیانت کند و علاوه بر دانشجویان اشخاصی را که دانشجو نیستند هم در خانه جای دهد.

یا اینکه واقف بخواهد که در باغ 100 عدد درخت سیب کاشته شود اما متولی توانایی انجام این کار را ندارد.

در این صورت در ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورتی که متولی بر اساس وقف‌نامه عمل نکند عزل می‌شود.

از دست دادن شرایط مدنظر واقف

بر اساس ماده 75 قانون مدنی واقف می‌تواند خود متولی وقف را انتخاب کند و برای او ویژگی‌ها و شرایطی که می‌خواهد را قرار دهد. در صورتی که شخص از ابتدا این ویژگی‌ها را نداشته باشد مثلا شرط شده که سید باشد بعدا معلوم شود متولی اصلا سید نبوده است یا اینکه شرایط را در ابتدا داشته است اما سپس با گذشت زمان یا به هر دلیلی دیگر آن ویژگی را از دست دهد امکان عزل متولی وجود دارد. به طور مثال واقف شرط کرده است که متولی کمتر از 40 سال داشته باشد در این صورت بعد از گذشت 40 سال می‌توان او را عزل کرد.

نحوه عزل متولی 

در صورتی که مشخص شود هر یک از شرایط بالا به وجود آمده است در اولین گام به متولی تذکر داده می‌شود. در صورتی که متولی به تذکرات گوش ندهد عزل خواهد شد. این عزل عمدتا از طرف خود واقف یا حاکم شرع است که در زمان حاضر اداره اوقاف به عنوان نماینده حاکم شرع این کار را می‌کند.

سوالات متداول

متولی وقف کیست ؟

شخص یا اشخاصی که وظیفه اداره کردن مال موقوفه را دارند که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

آیا امکان عزل متولی وقف وجود دارد ؟

خیر در اصل این امکان وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که در مطلب به تفصیل توضیح داده شده است.

می‌توانید برای دریافت پاسخ سوالات خود و مشاوره در خصوص عزل متولی وقف از خدمات مشاوره حقوقی وکیل دات کام استفاده نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عز‌ل متو‌لی وقف، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون عز‌ل متو‌لی وقف پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

 

 

منبع:

موارد عزل متولی 

عزل متولی :: برچسب‌ها: عزل متولی | موارد عزل متولی مال موقوفه – نحوه عزل متولی در وقف عام و خاص ,
:: بازدید از این مطلب : 117
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

قواعد نکاح یا همان ازدواج در خصوص مهریه دقیق است. این حق مالی زن در ازدواج آثار و قواعد بسیاری دارد. یکی از این مباحث زمان تعلق مهریه به زن است و اینکه زن از چه زمانی مالک مهر می‌گردد و به تبع آن چه موقعی حق مطالبه آن را دارد؟ در ادامه توضیحات کاملی را در خصوص مهریه در دوران نامزدی در اختیارتان قرار داده‌ایم، با ما همراه باشید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

 

منبع 

مهریه در نامزدی 

مهریه در نامزدی چگونه است 

 

 

 

 

مهریه

پیش از عقد زن و مرد با یکدیگر توافق می‌کنند که مبلغی را به عنوان مهریه در عقدنامه ذکر نمایند و مرد موظف است که مهریه را به زن پرداخت کند. مهریه از جمله حقوقی است که زن می‌تواند بدون درخواست طلاق آن را مطالبه کند و شوهر نیز می‌بایست آن را به زن پرداخت نماید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه با یک کلیک مقاله مرتبط را مشاهده فرمایید.

آیا در دوران نامزدی مهریه به زن تعلق می‌گیرد ؟

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه یکی از حقوقی است که حین خوانده شدن عقد نکاح به زن تعلق خواهد گرفت و بعد از عقد زن مالک مهریه خواهد شد. مطابق همین قانون تا زمانی که عقد نکاح میان زن و شوهر خوانده نشده باشد زن مستحق دریافت مهریه نخواهد بود. برای مثال زن در دوران نامزدی که هنوز عقد میان او و همسرش صورت نگرفته باشد مستحق دریافت مهر نیست و در صورت جدایی نیز مرد ملزم به پرداخت مهریه نخواهد بود.

در چه مواردی در دوران نامزدی به زن مهریه تعلق می‌گیرد ؟

این صحیح است که مهریه در دوران نامزدی به زن تعلق نمی‌گیرد اما در یک مورد زن مستحق دریافت مهر خواهد بود. برای مثال چنانچه در حین نامزدی میان زن و مرد صیغه محرمیت خوانده شود زن مستحق دریافت مهریه می‌شود و مرد می‌بایست به او مهریه بپردازد.

در دوران نامزدی به زن نفقه نیز تعلق نخواهد گرفت ؟

در دوران نامزدی زن و مرد در عقد یکدیگر نیستند و همان گونه که زن در این دوران موظف به تمکین از همسر خود نیست مرد نیز ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود. به همین دلیل در دوران نامزدی هیچ نفقه‌ای به زن تعلق نخواهد گرفت.

سولات متداول

مبلغ مهریه چطور محاسبه می‌شود ؟

مبلغ مهریه با توافق زن و ‌شوهر معین می‌شود.

آیا در دوران نامزدی به زن مهریه تعلق می‌گیرد ؟

خیر همان طور که در متن بالا گفته شد چون زن و مرد در دوران نامزدی عقد نیستند مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد.

آیا زن می‌تواند نفقه خود را در دوران نامزدی مطالبه کند ؟

خیر هیچ نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه نامزدی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مهریه نامزدی پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

شماره تماس وکیل دات کام

 

منبع 

مهریه در نامزدی 

مهریه در نامزدی چگونه است 

 

 :: برچسب‌ها: مهریه نامزدی ,
:: بازدید از این مطلب : 108
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()